Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0308(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0068/2016

Texte depuse :

A8-0068/2016

Dezbateri :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0307

Texte adoptate
PDF 322kWORD 65k
Miercuri, 6 iulie 2016 - Strasbourg
Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului ***I
P8_TA(2016)0307A8-0068/2016
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 768/2005 de instituire a unei Agenții Comunitare pentru Controlul Pescuitului (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0669),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C8-0406/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 mai 2016(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0068/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 768/2005 al Consiliului de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului
P8_TC1-COD(2015)0308

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2016/1626.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate