Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0064(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0188/2016

Předložené texty :

A8-0188/2016

Rozpravy :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Hlasování :

PV 06/07/2016 - 6.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0308

Přijaté texty
PDF 408kWORD 68k
Středa, 6. července 2016 - Štrasburk
Sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům ***I
P8_TA(2016)0308A8-0188/2016
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0113),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0109/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 5. dubna 2016(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 8. června 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0188/2016),

1.  přijímá svůj níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 150, 27.4.2016, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)
P8_TC1-COD(2016)0064

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2016/2030.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise

Komise je plně odhodlána zaručit nezávislé fungování sekretariátu dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Hlavním účelem navrhované změny nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o úřadu OLAF je přidat dodatečné záruky nezávislosti sekretariátu. Provádění pozměněného nařízení se bude tímto cílem řídit.

Jak potvrdila místopředsedkyně Georgievová předsedovi dozorčího výboru dopisem ze dne 20. května 2016, Komise hodlá připojit sekretariát tohoto výboru k Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO), a to k datu použitelnosti pozměněného nařízení. Toto připojení bude čistě administrativního rázu a jeho cílem bude usnadnit některé organizační a rozpočtové otázky. Nebude mít žádné dopady na nezávislé fungování sekretariátu.

Jak rovněž uvádí výše uvedený dopis, administrativní připojení sekretariátu k PMO nebude mít žádné dopady na jeho stávající počet pracovníků, ani na rozpočtové prostředky, jimiž v současnosti disponuje. Vedoucí sekretariátu bude odpovídat za řízení a hodnocení svého personálu. Hodnocení vedoucího sekretariátu se bude zakládat na zprávě dozorčího výboru.

Poté, co tuto otázku konzultuje s dozorčím výborem, Komise zváží zavedení vhodných interních pravidel pro mobilitu omezujících dobu, po niž mohou být pracovníci vysláni pracovat pro sekretariát, a to při souběžném zajištění kontinuity a s cílem zaručit skutečnou nezávislost a vyhnout se riziku, že dojde ke střetu zájmů nebo k tzv. efektu otáčivých dveří vůči úřadu OLAF.

Změna nařízení nemá vliv na přístup dozorčího výboru k informacím, jako jsou údaje obsažené v IT systémech, databázích a dokumentech úřadu OLAF.

Kanceláře pracovníků sekretariátu dozorčího výboru zůstanou v budově, v níž OLAF v současnosti sídlí, přičemž se ochrání nezávislost dozorčího výboru a úřadu OLAF a současně zajistí snadný kontakt.

Právní upozornění - Ochrana soukromí