Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0064(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0188/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0188/2016

Viták :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Szavazatok :

PV 06/07/2016 - 6.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0308

Elfogadott szövegek
PDF 342kWORD 69k
2016. július 6., Szerda - Strasbourg
Az OLAF Felügyelő Bizottságának titkársága ***I
P8_TA(2016)0308A8-0188/2016
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2016. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Felügyelő Bizottságának titkársága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0113),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 325. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0109/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Számvevőszék 2016. április 5-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2016. június 8-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0188/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 150., 2016.4.27., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. július 6-án került elfogadásra a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Felügyelő Bizottságának titkársága tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0064

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2016/2030 rendelet.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLÁLSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata

A Bizottság teljes körűen elkötelezett az OLAF Felügyelő Bizottsága titkárságának független működése mellett. A 883/2013/EU, Euratom rendelet (az OLAF-rendelet) javasolt módosításának elsődleges célja, hogy további garanciákkal biztosítsa a titkárság függetlenségét. A módosított rendelet végrehajtását ez a cél vezérli majd.

Ahogyan azt Georgieva alelnök 2016. május 20-i levelében a Felügyelő Bizottság elnöke számára megerősítette, a Bizottság a Felügyelő Bizottság titkárságát a módosított rendelet alkalmazásának időpontjától kezdve a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalhoz (PMO) kívánja csatolni. Ez az átszervezés pusztán adminisztratív jellegű lépés, melynek célja egyes szervezeti és költségvetési vonatkozások egyszerűsítése. Nem befolyásolja a titkárság független működését.

Ahogyan az említett levélben szintén említésre kerül, a titkárságnak a PMO-val történő adminisztratív összekapcsolása nem lesz hatással a jelenlegi személyzeti és költségvetési eljárásokra. A titkárságvezető felel majd a személyzet irányításáért és értékeléséért. A titkárságvezető értékelése a Felügyelő Bizottság jelentésén alapul majd.

A Bizottság a Felügyelő Bizottsággal folytatott konzultációt követően fontolóra veszi olyan megfelelő belső mobilitási szabályok bevezetését, amelyek korlátoznák a titkárságra történő kinevezések időtartamát, ugyanakkor gondoskodnának a folytonosságról, a függetlenség hatékonyságának biztosítása érdekében, valamint azért, hogy az OLAF-nál elkerülhető legyen az összeférhetetlenség vagy a forgóajtó-jelenség kockázata.

A rendelet módosítása nem befolyásolja a Felügyelő Bizottság hozzáférését az OLAF informatikai rendszerein, adatbázisaiban és dokumentumaiban található információkhoz.

A Felügyelő Bizottság titkárság személyzeti irodái az OLAF jelenlegi épületében maradnak, megvédve a Felügyelő Bizottság és az OLAF függetlenségét, ugyanakkor biztosítva a könnyű kapcsolattartást.”

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat