Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0064(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0188/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0188/2016

Debates :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Balsojumi :

PV 06/07/2016 - 6.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0308

Pieņemtie teksti
PDF 416kWORD 68k
Trešdiena, 2016. gada 6. jūlijs - Strasbūra
OLAF Uzraudzības komitejas sekretariāts ***I
P8_TA(2016)0308A8-0188/2016
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2016. gada 6. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 attiecībā uz Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas sekretariātu (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0113),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 325. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0109/2016),

—  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas 2016. gada 5. aprīļa atzinumu(1),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2016. gada 8. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0188/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 150, 27.4.2016., 1. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 6. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar ko Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 groza attiecībā uz Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas sekretariātu
P8_TC1-COD(2016)0064

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2016/2030.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Komisijas paziņojums

Komisija pilnībā apņemas nodrošināt OLAF Uzraudzības komitejas sekretariāta neatkarīgu darbību. Galvenais OLAF Regulai (ES, Euratom) Nr. 883/2013 ierosinātā grozījuma mērķis ir sniegt papildu garantijas saistībā ar sekretariāta neatkarību. Grozītā regula tiks īstenota, ievērojot šo mērķi.

Kā 2016. gada 20. maija vēstulē Uzraudzības komitejas priekšsēdētājam apstiprināja Komisijas priekšsēdētāja vietniece Kristalina Georgieva, Komisija ir paredzējusi minētās komitejas sekretariātu pievienot PMO, sākot ar grozītās regulas piemērošanas datumu. Šī pievienošana būs tikai administratīva, lai atvieglotu dažus organizatoriskus un ar budžetu saistītus aspektus. Tā neietekmēs sekretariāta darbības neatkarību.

Minētajā vēstulē arī norādīts, ka sekretariāta administratīva pievienošana PMO neietekmēs tā pašreizējo personālu un budžeta līdzekļus. Sekretariāta vadītājs būs atbildīgs par sava personāla vadību un novērtēšanu. Sekretariāta vadītāja novērtējums būs balstīts uz Uzraudzības komitejas ziņojumu.

Komisija pēc apspriešanās ar Uzraudzības komiteju apsvērs iespēju ieviest atbilstīgus iekšējos mobilitātes noteikumus, kas ierobežo ilgumu norīkošanai darbā sekretariātā, vienlaikus nodrošinot darbības nepārtrauktību, lai norīkoto darbinieku neatkarība būtu efektīva un novērstu interešu konfliktu risku vai “virpuļdurvju efektu” attiecībā uz OLAF.

Izmaiņas šajā regulā neietekmē Uzraudzības komitejas piekļuvi informācijai, piemēram, OLAF IT sistēmās, datubāzēs un dokumentos esošajai informācijai.

Uzraudzības komitejas sekretariāta darbinieku biroji arī turpmāk būs ēkā, kurā pašlaik atrodas OLAF, aizsargājot Uzraudzības komitejas un OLAF neatkarību un vienlaikus nodrošinot vienkāršu saziņu

Juridisks paziņojums - Privātuma politika