Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0064(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0188/2016

Texte depuse :

A8-0188/2016

Dezbateri :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0308

Texte adoptate
PDF 348kWORD 69k
Miercuri, 6 iulie 2016 - Strasbourg
Secretariatul Comitetului de supraveghere a OLAF ***I
P8_TA(2016)0308A8-0188/2016
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0113),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0109/2016),

—  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi din 5 aprilie 2016(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 8 iunie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0188/2016),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 150, 27.4.2016, p. 1.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)
P8_TC1-COD(2016)0064

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2016/2030.)


ANEXĂ LA REZOLUŢIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei

Comisia este pe deplin angajată în funcționarea independentă a secretariatului Comitetului de supraveghere al OLAF. Scopul principal al propunerii de modificare a Regulamentului OLAF (UE, Euratom) nr. 883/2013 este acela de a adăuga alte garanții pentru independența secretariatului. Punerea în aplicare a regulamentului modificat va fi ghidată de acest obiectiv.

În conformitate cu ceea ce vicepreședinta Georgieva a confirmat Comitetului de supraveghere prin scrisoarea din 20 mai 2016, Comisia intenționează să afilieze la PMO secretariatul acestui comitet, începând cu data punerii în aplicare a regulamentului modificat. Acest demers va fi unul de natură pur administrativă, cu scopul de a facilita anumite aspecte organizatorice și bugetare, și nu va afecta funcționarea independentă a secretariatului.

Astfel cum s-a menționat deja în scrisoarea respectivă, afilierea administrativă a secretariatului către PMO nu va avea niciun impact asupra politicii sale actuale de personal și de resurse bugetare. Șeful secretariatului va fi responsabil de gestionarea și de evaluarea personalului său. Evaluarea șefului secretariatului se va baza pe un raport al Comitetului de supraveghere.

Comisia va lua în considerare, după consultarea Comitetului de supraveghere, punerea în aplicare a unor norme interne corespunzătoare privind mobilitatea care limitează durata detașărilor secretariatului, asigurând, în același timp, continuitatea, pentru a asigura independența lor și pentru a evita riscurile de conflicte de interese sau probleme legate de fenomenul „ușilor turnante” cu OLAF.

Modificarea regulamentului nu afectează accesul Comitetului de supraveghere la informații precum cele conținute în sistemele informatice, bazele de date și documentele OLAF.

Birourile personalului secretariatului Comitetului de supraveghere vor fi menținute în clădirea care găzduiește în prezent OLAF, protejând independența Comitetului de supraveghere al OLAF și facilitând în același timp contactele.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate