Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2600(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0853/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.13

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0313

Texte adoptate
PDF 258kWORD 78k
Miercuri, 6 iulie 2016 - Strasbourg
Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016
P8_TA(2016)0313RC-B8-0853/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (2016/2600(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere acordul Comisiei internaționale pentru vânătoarea de balene privind limitele de captură zero („moratoriul”) pentru vânarea balenelor în scopuri comerciale, care a intrat în vigoare în 1986,

–  având în vedere Rezoluția 2014-5 adoptată de Comisia internațională pentru vânătoarea de balene în cadrul celei de-a 65-a reuniuni, în septembrie 2014,

–  având în vedere obiectivele în materie de biodiversitate stabilite la Aichi în temeiul Convenției internaționale privind diversitatea biologică,

–  având în vedere Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică(1) (Directiva privind habitatele),

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 19 februarie 2009 privind acțiunile comunitare în domeniul vânătorii de balene(2),

–  având în vedere hotărârea Curții Internaționale de Justiție (CIJ) din 31 martie 2014 în cauza privind vânătoarea de balene în Antarctic (Australia/Japonia: Noua Zeelandă intervenientă),

–  având în vedere demersul semnat de UE în decembrie 2015 în ceea ce privește reluarea de către Japonia a vânătorii de balene în Oceanul Antarctic în cadrul noului program de cercetare științifică a balenelor (NEWREP-A),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în 1982 Comisia internațională pentru vânătoarea de balene (IWC) a instituit un moratoriu, care este încă în vigoare, privind vânătoarea de balene în scopuri comerciale, pentru a proteja stocurile împotriva dispariției și a le permite refacerea; întrucât Convenția Internațională privind Reglementarea Vânării Balenelor include dispoziții speciale care permit vânarea unui număr limitat de animale în scopuri strict de cercetare științifică (așa-numita vânătoare de balene în baza unui permis special);

B.  întrucât, în ciuda acestui moratoriu, mai multe țări practică în continuare vânătoarea de balene în scopuri comerciale; întrucât, de la introducerea moratoriului, numărul de balene ucise în baza permiselor speciale pentru presupuse activități de cercetare științifică a crescut de fapt; întrucât Japonia a desfășurat astfel de activități de vânătoare de balene în temeiul unui permis special timp de zeci de ani;

C.  întrucât, în ciuda acestei interdicții internaționale care a intrat în vigoare în 1986, Japonia a continuat vânătoarea de balene, ucigând peste 20 000(3) de balene până în 2014;

D.  întrucât vânătoarea de balene le provoacă animalelor o suferință accentuată și prelungită și reprezintă o amenințare pentru starea de conservare a populațiilor de balene în ansamblu;

E.  întrucât toate speciile de balene mari sunt cuprinse în lista din apendicele I la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES);

F.  întrucât, în hotărârea sa din 31 martie 2014, CIJ a dispus oprirea vânătorii anuale de balene din Japonia bazate pe programul JARPA II, deoarece acesta nu prezintă interes științific, iar permisele eliberate nu erau utilizate pentru cercetare științifică, cum a afirmat Japonia;

G.  întrucât permisele științifice permit vânzarea sau cedarea cărnii de balenă, în timp ce nevoile științifice pot fi acoperite prin alternative perfect inofensive; întrucât colectarea de material ADN și monitorizarea la distanță le oferă oamenilor de știință oportunitatea de a învăța despre balene fără a le ucide;

H.  întrucât în octombrie 2015 Japonia a depus la ONU o declarație prin care recunoștea jurisdicția CIJ, invocând o excepție pentru orice litigiu ce decurge din cercetarea privind resursele marine vii sau conservarea, gestionarea ori exploatarea acestora sau având legătură cu astfel de cercetări, excluzând astfel practic viitoarele contestații introduse la CIJ cu privire la programul său de vânătoarea de balene în baza unui permis special;

I.  întrucât, în noiembrie 2015, Agenția pentru pescuit din Japonia a înștiințat IWC că va relua vânătoarea de balene în cadrul noului program de cercetare științifică a balenelor (NEWREP-A);

J.  întrucât Japonia s-a angajat, de mai mulți ani, în schimburi comerciale de carne de balenă și alte produse derivate, în pofida faptului că acestea sunt cuprinse în lista din apendicele I la CITES;

K.  întrucât grupul de experți științifici al IWC care a examinat și evaluat NEWREP-A a concluzionat că propunerea nu demonstrează necesitatea de a se recurge la eșantionare letală pentru atingerea obiectivelor declarate;

L.  întrucât obiectivul principal trebuie să fie protejarea biodiversității, inclusiv conservarea speciilor; întrucât Directiva UE privind habitatele, care definește poziția Uniunii în ceea ce privește balenele (și delfinii), nu permite reluarea vânătorii de balene în scopuri comerciale în cazul niciunuia dintre stocurile de balene din apele UE;

M.  întrucât UE și statele sale membre au criticat Japonia pentru că a reluat activitățile de vânătoare și pentru că nu a luat suficient în considerare orientările din avizul CIJ din 2014; întrucât în decembrie 2015 s-au alăturat Noii Zeelande într-un demers legat de guvernul Japoniei;

N.  întrucât Japonia este un partener strategic al UE și relația bilaterală se bazează pe valori comune, inclusiv pe convingerea fermă în multilateralismul eficace și pe o ordine internațională bazată pe norme;

O.  întrucât, în prezent, UE negociază cu Japonia un acord de parteneriat strategic și un acord de liber schimb;

1.  invită Japonia să înceteze fără întârziere activitățile de vânătoare a balenelor și să respecte concluziile IWC;

2.  sprijină ferm menținerea moratoriului mondial privind vânătoarea de balene în scopuri comerciale, precum și interzicerea comerțului internațional cu produse derivate de balenă; insistă să se pună capăt vânătorii nejustificate de balene „în scopuri științifice” și sprijină desemnarea unor perimetre semnificative din oceane și mări drept sanctuare în care orice formă de vânătoare de balene să fie interzisă pe perioadă nedeterminată;

3.  este profund îngrijorat de faptul că decizia de a relua vânătoarea de balene în temeiul noului program NEWREP-A a permis uciderea a 333 de balene știucă, inclusiv a 200 de femele gestante, în Oceanul Antarctic în sezonul 2015-2016 și de faptul că Japonia intenționează să vâneze în total cca 4 000 de balene în întreaga perioadă de 12 ani;

4.  regretă că, prin reluarea vânătorii de balene, Japonia ignoră în mod clar hotărârea CIJ; consideră că activitățile de vânătoare în cauză constituie o încălcare a standardelor IWC și a dreptului internațional și aduc atingere protejării biodiversității și ecosistemelor marine; subliniază că cercetarea științifică veritabilă nu necesită uciderea cu regularitate și la scară mare a balenelor;

5.  salută participarea UE la demersul menționat pentru a-i transmite Japoniei îngrijorările sale profunde; invită Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Consiliul să îndemne Japonia să își respecte obligațiile internaționale în ceea ce privește protecția mamiferelor marine;

6.  regretă faptul că până în prezent Japonia nu și-a schimbat decizia, în ciuda demersului diplomatic și a protestelor internaționale de amploare; îndeamnă UE și statele sale membre să facă tot posibilul pentru a rezolva această problemă prin dialog politic și prin IWC;

7.  invită Comisia, SEAE și statele membre să discute permanent cu Japonia cu privire la vânătoarea de balene în scopuri științifice, pentru a elimina această practică, folosind canale bilaterale și multilaterale;

8.  susține Rezoluția IWC 2014-5, potrivit căreia nu ar mai trebui acordate permise pentru vânătoarea de balene fără efectuarea în prealabil a unei evaluări internaționale, inclusiv de către Comitetul științific al IWC; îndeamnă IWC să includă hotărârea CIJ în metodele sale de lucru și să își adapteze regulamentul în consecință; subliniază necesitatea de a acționa urgent pentru a consolida IWC în acest sens și invită statele membre să facă presiuni pentru luarea deciziilor necesare în cadrul următoarei reuniuni a IWC, din octombrie;

9.  îndeamnă Consiliul și Comisia să adopte, la elaborarea unei poziții comune actualizate a UE privind vânătoarea de balene în urma celei de-a 66-a reuniuni a Comisiei internaționale pentru vânătoarea de balene din octombrie 2016, o abordare care să fie cel puțin la fel de preventivă ca și actuala poziție comună [Decizia Consiliului de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană, cu privire la chestiuni care intră în sfera sa de competență, în cadrul următoarelor trei reuniuni ale Comisiei internaționale pentru vânătoarea de balene – 2011/0221(NLE)];

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Japoniei.

(1) JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
(2) JO C 76 E, 25.3.2010, p. 46.
(3) https://iwc.int/total-catches

Aviz juridic - Politica de confidențialitate