Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2807(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0897/2016

Разисквания :

PV 07/07/2016 - 7.1
CRE 07/07/2016 - 7.1

Гласувания :

PV 07/07/2016 - 9.1

Приети текстове :

P8_TA(2016)0314

Приети текстове
PDF 476kWORD 88k
Четвъртък, 7 юли 2016 г. - Страсбург
Положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Африка, по‑специално в Малави
P8_TA(2016)0314RC-B8-0897/2016

Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2016 г. относно положението на лицата, страдащи от албинизъм в Африка, по‑специално в Малави (2016/2807(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2008 г. относно убийствата на албиноси в Танзания(1),

—  като взе предвид доклада от 18 януари 2016 г. на независимия експерт на ООН по правата на човека на страдащите от албинизъм,

—  като взе предвид съобщението за медиите от 13 юни 2015 г. относно Международния ден за повишаване на осведомеността относно албинизма,

—  като взе предвид Резолюция 69/170 на Общото събрание на ООН от 18 декември 2014 г. за Международен ден за повишаване на осведомеността относно албинизма,

—  като взе предвид резолюция 263 на Африканската комисия по правата на човека и народите от 5 ноември 2013 г. за предотвратяване на нападения и дискриминация срещу лицата, страдащи от албинизъм,

—  като взе предвид Резолюция 23/13 на Съвета на ООН по правата на човека от 13 юни 2013 г. относно атаките и дискриминацията спрямо страдащите от албинизъм,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,

—  като взе предвид Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация,

—  като взе предвид Декларацията на ООН относно правата на членовете на националните, етническите, религиозните или езиковите малцинства от 18 декември 1992 г.,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство от Котону,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че албинизмът е вродено увреждане, засягащо около един на всеки 20 000 души в света; като има предвид, че този процент е много по-голям в страните от Субсахарска Африка, като Танзания, Малави и Бурунди имат една от най-високите концентрации на хора с албинизъм;

Б.  като има предвид, че хората с албинизъм са изправени пред някои от най-тежките форми на преследване и нарушаване на правата на човека, вариращи от широкоразпространената социална дискриминация, словесни оскърбления и изключване от обществени услуги, до убийства, отвличания, изнасилвания и осакатявания; като има предвид, че наблюдатели на правата на човека са докладвали 448 нападения срещу албиноси само през 2015 г. в 25 африкански държави; като има предвид, че е много вероятно тези цифри са занижени, тъй като органите не проследяват и документират систематично такива престъпления или пък не разполагат с капацитета и ресурсите за провеждане на задълбочено разследване;

В.  като има предвид, че най-голямата заплаха за хората с албинизъм в Африка идва от широкоразпространените суеверия и подвеждащи ценностни системи по отношение на тяхното състояние, включително митът, че хората с албинизъм притежават магически способности, като в резултат на това те редовно биват убивани от престъпни групи и трафиканти на части от телата им, за които се счита, че носят късмет, здраве и богатство; като има предвид, че в няколко страни има случаи на отваряне на гробове на хора с албинизъм и кражба на части от телата или костите им;

Г.  като има предвид, че в Малави, където живеят около 10 000 души с албинизъм полицията е докладвала 69 нападения от ноември 2014 г. насам, като 18 от тях са били убийства; като има предвид, че през април 2016 г. бяха убити четирима души, включително двегодишно бебе — нещо, което накара органите на властта да обявят хората с албинизъм за „застрашен вид“;

Д.  като има предвид, че президентът на Малави, Питър Мутарика, открито осъди неотдавнашната вълна от нападения;

Е.  като има предвид, че в освен в Малави, нападения срещу албиноси бяха докладвани в няколко други източноафрикански държави, по-специално в Танзания, Бурунди, Кения и Мозамбик;

Ж.  като има предвид, че жените и децата албиноси са особено уязвими по отношение на социалното изключване; като има предвид, че жените албиноси са често обект на сексуално насилие, поради разпространеното вярване, че половият акт с жена албинос може да излекува ХИВ/СПИН, и като има предвид, че жени, които са родили бебета албиноси биват отхвърлят и стават жертви на дискриминация на работното място; като има предвид, че децата съставляват голяма част от жертвите на ритуални нападения и са изложени на висок риск от изоставяне; като има предвид, че страхът от нападения води до това деца в училищна възраст да не са в състояние да се възползват от правото си на образование;

З.  като има предвид, че танзанийското правителство предприе сериозни и конкретни действия за справяне с магьосничеството в страната, включително прекратяване на разрешителните на традиционни лечители и множество арести на магьосници-лечители; като има предвид, че танзанийският президент назначи първия член на Парламента албинос през 2008 г., както и първия заместник-министър албинос през декември 2015 г.;

И.  като има предвид, че въпреки нарастващата международна видимост и приемането на ново законодателство в засегнатите държави, съдебното преследване и издаването на присъди остават малко на брой и в много африкански държави продължават да се извършват престъпления и изтезания при пълна безнаказаност;

Й.  като има предвид, че на 1 март 2016 г. в южните територии на Малави разярената тълпа линчува и запали седем души, за които се е твърдяло, че са „ловци на албиноси; като има предвид, че главният инспектор на полицията на Малави е разпоредил на служителите си да застрелват всеки, който е хванат, че е отвлякъл албинос;

К.  като има предвид, че дискриминацията, тормозът и заклеймяването на хората с албинизъм напоследък доведе до това стотици хора да напуснат домовете си и да търсят убежище във временни подслони; като има предвид, че това положение създаде по-голяма несигурност за хората с албинизъм, като ограничи техния достъп до основни услуги като здравеопазване и образование, възможностите им за трудова заетост и участието им в обществения живот;

Л.  като има предвид, че тази дискриминация може да доведе до доживотни травми и психосоциални проблеми, като причинява значителна тревога и страх в средите на албиноската общност; като има предвид, че хората с албинизъм обикновено имат повече затруднения при получаването на достъп до подходящи медицински грижи, включително превантивни медикаменти за рака на кожата;

М.  като има предвид, че през март 2015 г. ООН назначи своя първи независим експерт по правата на човека на лицата, страдащи от албинизъм, и официално обяви 13 юни за Международен ден за повишаване на осведомеността относно албинизма;

Н.  като има предвид, че през юни 2016 г. ООН спонсорира първия регионален форум за действие относно албинизма в Африка, който определи пътна карта за конкретни, прости и ефективни мерки за борба с нарушенията на правата на човека спрямо лицата с албинизъм;

О.  като има предвид, че ЕС проведе публични кампании за повишаване на осведомеността по този въпрос и подкрепя участието на организациите на гражданското общество и усилията за изграждане на капацитет на местните власти в борбата срещу убийствата на хора с албинизъм;

1.  Припомня, че хората с албинизъм имат право да живеят — както всички други — без страх, както е посочено в членове 2 и 3 от Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.;

2.  Изразява дълбоката си загриженост относно продължаващата и широко разпространена дискриминация и преследвания, с които се сблъскват лицата, страдащи от албинизъм в Африка, по-специално след неотдавнашното нарастване на насилието в Малави; решително осъжда всички убийства, отвличания и осакатявания и други форми на нечовешко и унизително отнасяне, понасяни от хората с албинизъм, и изразява съболезнованията си и солидарността си спрямо семействата на жертвите; осъжда също така всяка форма на спекулативна търговия с части от телата на хора с албинизъм;

3.  Изразява неодобрението си спрямо мълчанието и инерцията, заобикалящи тези събития; припомня, че основната отговорност на държавата е да защитава своите граждани, включително уязвимите групи, и настоятелно призовава правителството на Малави и органите на всички засегнати държави да предприемат всички необходими мерки за премахване на всички форми на насилие и дискриминация срещу хората с албинизъм и да защитават тяхното достойнство, човешки права и благоденствие, както и тези на членовете на техните семейства;

4.  Настоятелно призовава властите в Малави да сложат край на безнаказаността и да потърсят спешно международна подкрепа, за да проведат безпристрастни и ефективни разследвания на всички докладвани нападения срещу албиноси, за да изправят виновниците пред правосъдието и да им потърсят отговорност;

5.  Приветства изявлението на президента Мутарика, в което той осъжда нападенията и призовава агенциите за сигурност да осигурят максимална защита за хората с албинизъм; предупреждава обаче за опасността от ескалация и припомня, че подбуждането към омраза и насилие не могат да бъдат отговор на настоящата дискриминация спрямо хората с албинизъм; осъжда по-конкретно всички опити на хората да поемат закона в свои ръце;

6.  Призовава правителството на Малави за по-ефективно удовлетворяване на медицинските, психологичните и социалните нужди на хората с албинизъм, като им гарантира равен достъп до здравеопазване и образование, като част от политиките за приобщаване;

7.  Приветства Националния план за реагиране на Малави от март 2015 г., който има за цел да повиши осведомеността, да укрепи вътрешната сигурност и да подобри наблюдението на правата на човека, правораздаването и законодателството, както и да овласти хората с албинизъм; призовава правителството на Малави да приложи плана за действие в пет точки и призовава за разпределянето на повече ресурси за този проект;

8.  Приветства усилията, положени от правителството на Танзания за борба с дискриминацията срещу хората с албинизъм, както и неговото решение да забрани магьосниците-лечители в опит да спре убийствата на албиноси, като същевременно признава, че прекалено малко са делата, които са стигнали до правосъдието; призовава правителството на Малави да измени действащото законодателство, така че да отразява тежестта на престъпленията срещу хората с албинизъм;

9.  Счита, че трябва да се положат повече усилия за преодоляване на първопричините за дискриминацията и насилието чрез кампании за повишаване на осведомеността; подчертава решаващата роля на местните органи и организациите на гражданското общество за насърчаването на правата на хората с албинизъм, информирането и образоването на населението и разрушаването на митове и предразсъдъците по отношение на албинизма;

10.  Изразява загриженост във връзка със специфичните предизвикателства, пред които са изправени жените и децата с албинизъм, които ги правят по-изложени на бедност, несигурност и изолация; настоява, че всички жертви следва да имат достъп до подходящи медицински и психологически грижи, както и че следва да се въведат политики, благоприятстващи приобщаването им в техните общности;

11.  Призовава органите на засегнатите държави, в сътрудничество със своите международни и регионални партньори, да поемат ангажимент за предприемане на всички необходими мерки за предотвратяване и борба с незаконната търговия с телесни части на албиноси, да преразгледат случаите по твърдения за обири на гробове, да проследят и идентифицират източника на търсене на такива телесни части и да изправят „ловците на албиноси“ пред правосъдието;

12.  Счита, че прокурорите, следователите и полицейските служители трябва да получават специално обучение, насочено към предоставянето на необходимите знания за справяне със случаи, в които има замесени лица с албинизъм;

13.  Подчертава, че липсата на разбиране и здравна информация за албинизма води влошаване на състоянието на здравето на хората с албинизъм; подчертава необходимостта да се гарантира, че те имат достъп до здравно обслужване, по-специално в селските и отдалечените райони; счита, че здравните специалисти следва да получат обучение за повишаване на чувствителността по отношение на албинизма;

14.  Призовава за подобряване на обучението на учителите и училищните администрации относно албинизма; призовава властите в Малави да улеснят достъпа на хората с албинизъм до образование и степента на ползване на това им право;

15.  Приветства определянето от Съвета на ООН по правата на човека на позицията на независим експерт на ООН по правата на човека на страдащите от албинизъм през 2015 г., както и стартирания от нея първи в историята регионален Форум за действие за албинизма в Африка в Дар Ел Салам, който се проведе от 17 до 19 юни 2016 г.;

16.  Призовава ЕС и неговите държави членки да продължат диалога със засегнатите държави, с цел ефективно да подкрепят усилията им да изготвят специални политики за справяне с нуждите и правата на албиносите, въз основа на недискриминацията и социалното приобщаване, като им се предостави необходимата финансова и техническа помощ;

17.  Насърчава всички засегнати държави да споделят най-добри практики в областта на защитата и утвърждаването на правата на лицата, страдащи от албинизъм;

18.  Призовава ЕС да следи отблизо положението с правата на човека на хората с албинизъм в Африка, по-специално чрез редовно докладване и проследяване на своите делегации, както и да продължава да насърчава значителни подобрения по отношение на тяхната закрила и социална интеграция;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на Малави и Танзания, на Африканския съюз и на генералния секретар на Организацията на обединените нации.

(1) ОВ C 295 E, 4.12.2009 г., стр. 94.

Правна информация - Политика за поверителност