Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2808(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0900/2016

Разисквания :

PV 07/07/2016 - 7.2
CRE 07/07/2016 - 7.2

Гласувания :

PV 07/07/2016 - 9.2

Приети текстове :

P8_TA(2016)0315

Приети текстове
PDF 475kWORD 88k
Четвъртък, 7 юли 2016 г. - Страсбург
Бахрейн
P8_TA(2016)0315RC-B8-0900/2016

Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2016 г. относно Бахрейн (2016/2808(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Бахрейн, и по-конкретно резолюцията от 9 юли 2015 г. относно Бахрейн, и по-специално случая с Набил Раджаб(1) , и резолюцията от 4 февруари 2016 г. относно Бахрейн: случаят на Мохамед Рамадан(2),

—  като взе предвид изявлението от 5 юли 2016 г. на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно неотдавнашните събития в Бахрейн,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание, изтезанията, свободата на изразяване на мнение и относно защитниците на правата на човека на ООН,

—  като взе предвид изявлението от 31 май 2016 г. на говорителя на върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини относно осъждането на Али Салман, генерален секретар на „Ал-Уефак“ в Бахрейн,

—  като взе предвид изявлението от 1 юни 2016 г. на специалния докладчик на ООН относно насърчаването и защитата на правото на свобода на мнение и на изразяване, Дейвид Кей, относно осъждането на опозиционния лидер шейх Али Салман, изявлението от 16 юни 2016 г. на говорителя на генералния секретар на ООН относно Бахрейн и изявлението от 21 юни 2016 г. на върховния комисар на ООН по правата на човека относно Бахрейн,

—  като взе предвид стратегическата рамка на ЕС и плана за действие относно правата на човека, чиято цел е да поставят защитата и наблюдението на правата на човека в центъра на всички политики на ЕС;

—  като взе предвид конституцията на Бахрейн, приета през февруари 2002 г., и по‑специално глава 3 от нея, член 364 от Наказателния кодекс на Бахрейн, както и Закона за гражданството на Бахрейн от 1963 г.,

—  като взе предвид доклада на Независимата анкетна комисия на Бахрейн (НАКБ) от ноември 2011 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Конвенцията за правата на детето и Арабската харта за правата на човека, по които Бахрейн е страна,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., и по‑специално член 15 от нея,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Бахрейн е ключов партньор на Европейския съюз в Персийския залив, включително в областта на политическите и икономическите отношения, енергетиката и сигурността; като има предвид, че е във взаимен интерес да продължаваме да задълбочаваме нашето партньорство с цел да се реагира по-добре на бъдещите предизвикателства;

Б.  като има предвид, че през последния месец правителството на Бахрейн засили своята кампания от репресии и преследване на защитници на правата на човека и политически опоненти; като има предвид, че свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията са необходими стълбове на едно демократично и плуралистично общество; като има предвид, че в конституцията на Бахрейн, приета през 2002 г., са залегнали основни свободи, включително свободата на изразяване на мнение и свободата на събрания;

В.  като има предвид, че на 13 юни 2016 г. полицията отново задържа видния защитник на правата на човека Набил Раджаб по обвинения в „разпространяване на фалшиви слухове във време на война“ и „обида на публични органи“ във връзка с публикуваните от него постинги в Twitter през 2015 г., вследствие на които може да бъде осъден на лишаване от свобода за максимум 13 години; като има предвид, че от 2012 до 2014 г. Набил Раджаб вече излежа двугодишна присъда за лишаване от свобода във връзка с упражняването на правото си на свобода на изразяване на мнение и свобода на събрания, и като има предвид, че работната група на ООН по произволното задържане постанови през 2013 г., че е бил произволно задържан;

Г.  като има предвид, че след 15 дни в условия на строг тъмничен режим здравословното състояние на г-н Раджаб се влоши заради лошите условия в затвора и той беше прехвърлен в болница на 27 юни 2016 г.; като има предвид, че той беше прехвърлен отново в затвора на 29 юни 2016 г. въпреки продължаващите здравословни проблеми;

Д.  като има предвид, че правителството на Бахрейн принуди Зейнаб ал-Хаваджа да замине в изгнание след заплахи за повторно задържане и задържане за неопределен срок и наложи забрана за пътуване на група защитници на правата на човека, които отиваха в Съвета на ООН по правата на човека в Женева;

Е.  като има предвид, че г-н Рамадан и г-н Али Муса все още са изложени на риск от предстояща екзекуция;

Ж.  като има предвид, че органите на Бахрейн продължават да използват отнемането на гражданство като средство за политически репресии, които достигнаха връхната си точка с неотдавнашното лишаване от поданство на духовника аятолах шейх Иса Касим; като има предвид, че органите на Бахрейн са лишили от гражданство над 300 лица, включително защитници на правата на човека, политици, журналисти и висши духовници, вследствие на което повечето от тях са лица без гражданство, в разрез с член 15 от Всеобщата декларация за правата на човека;

З.  като има предвид, че на 14 юни 2016 г. органите на Бахрейн преустановиха дейността на най-голямата политическа група в кралството — Ислямското сдружение за национално съгласие „Ал Уефак“, замразиха активите ѝ и поеха собствеността над централата ѝ, а през юли 2016 г. внесоха съдебен иск за бързо ликвидиране на политическото сдружение;

И.  като има предвид, че шейх Али Салман, ръководител на опозиционната група „Ал-Уефак“, е в затвора от юли 2015 г. без справедлив съдебен процес, като присъдата му дори беше удължена от четири на девет години при обжалването през май 2016 г.; като има предвид, че липсата на защита на правата на обвиняемия е в пряко нарушение на националната конституция на Бахрейн и международното право; като има предвид, че през септември 2015 г. работната група на ООН по произволното задържане стигна до заключението, че задържането му е произволно;

1.  Изразява дълбока загриженост относно продължаващата кампания от репресии срещу защитниците на правата на човека, политическата опозиция и гражданското общество, както и относно ограничаването на основните демократични права, и по-специално свободата на изразяване на мнение, на сдружаване и на събрания, политическия плурализъм и принципите на правовата държава в Бахрейн; призовава за прекратяване на всички актове на насилие, тормоз и сплашване, включително на съдебно равнище, и на цензурата срещу защитници на правата на човека, политически опоненти, мирни демонстранти и представители на гражданското общество от страна на държавните органи и силите и службите за сигурност;

2.  Зачита суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Бахрейн и насърчава непрекъснатия диалог между правителството на Бахрейн, Европейския съюз и държавите — членки на ЕС;

3.  Призовава за незабавното и безусловно освобождаване на Набил Раджаб и други защитници на правата на човека, лишени от свобода по обвинения, свързани с правата им на свобода на изразяване на мнение, събиране и сдружаване, както и за снемането на всички обвинения срещу тях; призовава органите да гарантират физическата и психическата неприкосновеност на Набил Раджаб и да му предоставят цялото необходимо медицинско лечение;

4.  Осъжда налагането на забрана за пътуване на делегацията от активисти за правата на човека, които отиваха на 32-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека в Женева, и призовава правителството да отмени тази забрана; подчертава, че е неприемливо представителите на гражданското общество и медиите да бъдат възпрепятствани да участват в работата на международни органи, и настоява органите на Бахрейн да зачитат основните човешки и политически права на представителите на гражданското общество в Бахрейн;

5.  Припомня на правителството на Бахрейн неговата отговорност да обезпечи сигурността и безопасността на всички граждани, независимо от техните политически възгледи, принадлежност или вероизповедание; счита, че дългосрочната стабилност и сигурност в Бахрейн може да бъде гарантирана само чрез изграждането на истинско плуралистично общество, което е толерантно към многообразието, и в тази връзка призовава за освобождаването на шейх Али Салман и други активисти, които понастоящем са задържани произволно в затвори в Бахрейн;

6.  Счита, че свободното изразяване на основателни и мирни оплаквания трябва да бъде позволено; отбелязва със загриженост потискането от правителството на Бахрейн на законната политическа опозиция, включително удължаването на присъдата на шейх Али Салман, преустановяването на дейността на Ислямското сдружение за национално съгласие „Ал-Уефак“ и замразяването на неговите активи; призовава за повече основни свободи за всички граждани на Бахрейн; настоява за незабавно прекратяване на потискането на различните политически възгледи в страната и репресиите срещу техните водещи представители, независимо от тяхната политическа или религиозна принадлежност;

7.  Изразява особена загриженост относно злоупотребата със законите за борба с тероризма в Бахрейн и особено отнемането на гражданство като средство за политически натиск и наказание; настоятелно призовава органите на Бахрейн да отменят решението за лишаване от поданство на аятолах шейх Иса Касим, да изменят Закона за гражданството на страната и да възстановят бахрейнското гражданство на лицата, които са били неправомерно лишени от него, така че да се съобразят с международните стандарти и международното право по този въпрос;

8.  Призовава органите на Бахрейн да гарантират пълното прилагане на конституцията от 2002 г. и да зачитат правата на човека и основните свободи, гарантирани в нея, както и международните стандарти за правата на човека и международните инструменти, ратифицирани от Бахрейн; призовава по-специално за ефективното прилагане на препоръките, отправени от Независимата анкетна комисия на Бахрейн, всеобщия периодичен преглед и националната институция за правата на човека, за да се даде възможност за подобрения в положението с правата на човека;

9.  Припомня на органите на Бахрейн, че член 15 от Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне и наказание забранява използването на показания, направени в резултат на изтезания, като доказателство в какъвто и да било съдебен процес; призовава органите на Бахрейн да ратифицират Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията;

10.  Приветства участието на Бахрейн в международната коалиция срещу Даиш;

11.  Изразява своята загриженост относно възстановяването на смъртното наказание в Бахрейн и призовава за повторното въвеждане на мораториум върху смъртното наказание;

12.  Приветства мерките за защита на работниците, въведени в трудовото право на Бахрейн през 2012 г., и счита, че те могат да служат като пример, който да бъде последван от други страни от Съвета за сътрудничество в Персийския залив;

13.  Поздравява Бахрейн за това, че като цяло зачита правото на гражданите и чуждестранните пребиваващи лица да практикуват своята религия; призовава органите на Бахрейн да се придържат към конституцията на страната, съгласно която не се допуска дискриминация по отношение на правата и задълженията на гражданите въз основа на религията, и да прекратят дискриминацията срещу шиитското население;

14.  Отбелязва продължаващите усилия на правителството на Бахрейн да реформира Наказателния кодекс и съдебните процедури в държавата и насърчава продължаването на този процес; настоятелно призовава правителството на Бахрейн да спазва международните стандарти за правото на справедлив съдебен процес; подчертава значението на подкрепата за Бахрейн, по-специално по отношение на нейната правосъдна система, с оглед на осигуряването на съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека; призовава за засилване на диалога относно правата на човека между ЕС и Бахрейн;

15.  Призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност и държавите членки да продължат да изразяват загриженост относно атаките срещу свободата на изразяване, на сдружаване и на мирни събрания в Бахрейн и други страни от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, както на двустранно равнище, така и чрез многостранни платформи, като например предстоящата среща на министерско равнище между ЕС и Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския, която ще се проведе на 18 и 19 юли 2016 г.;

16.  Осъжда споразуменията за търговия с оръжия и технологии, използвани за нарушаване на правата на човека; призовава за налагане на забрана на износа на сълзотворен газ и оборудване за борба с безредиците докато бъдат проведени разследвания относно неправилното им използване и извършителите бъдат идентифицирани и изправени пред правосъдието;

17.  Силно насърчава създаването на работна група по въпросите на правата на човека между ЕС и Бахрейн, но отбелязва, че диалогът относно правата на човека между ЕС и Бахрейн не замества всеобхватния диалог между правителството, опозицията и гражданското общество в самия Бахрейн;

18.  Насърчава правителството на Бахрейн да сътрудничи със специалните докладчици на ООН (особено по отношение на изтезанията, свободата на събрания, независимостта на съдиите и адвокатите, и защитниците на правата на човека) и да им отправи постоянна покана;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Кралство Бахрейн и на членовете на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0279.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0044.

Правна информация - Политика за поверителност