Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2808(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0900/2016

Rozpravy :

PV 07/07/2016 - 7.2
CRE 07/07/2016 - 7.2

Hlasovanie :

PV 07/07/2016 - 9.2

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0315

Prijaté texty
PDF 184kWORD 85k
Štvrtok, 7. júla 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Bahrajn
P8_TA(2016)0315RC-B8-0900/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júla 2016 o Bahrajne (2016/2808(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bahrajne, predovšetkým na uznesenie z 9. júla 2015 o Bahrajne, najmä o prípade Nabíla Radžaba,(1) a uznesenie zo 4. februára 2016 o Bahrajne: prípad Muhammada Ramadána(2),

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 5. júla 2016 o najnovšom vývoji situácie v Bahrajne,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, mučenia, slobody prejavu a obhajcov ľudských práv z OSN,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej z 31. mája 2016 o odsúdení generálneho tajomníka strany al-Wifáq v Bahrajne Alího Salmána,

–  so zreteľom na vyhlásenie Davida Kayea, osobitného spravodajcu OSN pre podporu a ochranu práva na slobodu presvedčenia a prejavu, z 1. júna 2016 o odsúdení opozičného lídra šajcha Alího Salmána, vyhlásenie hovorcu generálneho tajomníka OSN zo 16. júna 2016 o Bahrajne a vyhlásenie hovorcu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 21. júna 2016 o Bahrajne,

–  so zreteľom na strategický rámec EÚ a akčný plán pre ľudské práva, ktorého cieľom je postaviť ochranu ľudských práv a dohľad nad nimi do centra všetkých politík EÚ,

–  so zreteľom na bahrajnskú ústavu prijatú vo februári 2002, najmä na jej kapitolu 3, článok 364 bahrajnského trestného zákonníka a na zákon o občianstve Bahrajnu z roku 1963,

–  so zreteľom na správu bahrajnskej nezávislej vyšetrovacej komisie z novembra 2011,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právach dieťaťa a na Arabskú chartu o ľudských právach, pričom Bahrajn je signatárom všetkých z nich,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, najmä na jej článok 15,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Bahrajn je kľúčovým partnerom Európskej únie v Perzskom zálive, a to aj v oblasti politických a hospodárskych vzťahov, energetiky a bezpečnosti; keďže je v našom spoločnom záujme, aby sme ďalej prehĺbili naše partnerstvo s cieľom lepšie reagovať na budúce výzvy;

B.  keďže za posledný mesiac bahrajnská vláda zintenzívnila svoju kampaň represálií a prenasledovania obhajcov ľudských práv a politickej opozície; keďže sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania sú neodmysliteľné piliere demokratickej a pluralistickej spoločnosti; keďže v bahrajnskej ústave prijatej v roku 2002 sú zakotvené základné slobody vrátane slobody prejavu a zhromažďovania;

C.  keďže 13. júna 2016 polícia opätovne zadržala významného obhajcu ľudských práv Nabíla Radžaba na základe obvinenia zo „šírenia falošných chýrov v čase vojny“ a „urážky verejných orgánov“ v súvislosti s príspevkami na Twitteri, ktoré zverejnil v roku 2015, pričom tieto obvinenia spolu predstavujú trest v trvaní až 13 rokov; keďže Nabíl Radžab si už od roku 2012 do roku 2014 odpykal dvojročný trest odňatia slobody, pretože uplatňoval svoje právo na slobodu prejavu a zhromažďovania, a keďže pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie sa v roku 2013 uzniesla, že Nabíl Radžab bol zadržiavaný svojvoľne;

D.  keďže po 15 dňoch v samoväzbe sa zdravotný stav Nabíla Radžaba zhoršil v dôsledku zlých väzenských podmienok a 27. júna 2016 bol pán Radžab prevezený do nemocnice; keďže napriek trvajúcim zdravotným problémom ho 29. júna 2016 previezli naspäť do väznice;

E.  keďže vláda Bahrajnu donútila Zajnab al-Chawádžovú odísť do exilu, čomu predchádzali hrozby opätovného zadržania a časovo neobmedzeného zadržiavania, a zakázala skupine obhajcov práv vycestovať do Ženevy na zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva;

F.  keďže pánovi Ramadánovi a pánovi Alimu Moosovi stále hrozí blížiaca sa poprava;

G.  keďže bahrajnské orgány naďalej používajú odňatie občianstva ako prostriedok politického prenasledovania, ktoré vyvrcholilo nedávnou denaturalizáciou duchovného vodcu ajatolláha šajcha Isu Qassima; keďže bahrajnské orgány zbavili občianstva viac ako 300 osôb vrátane obhajcov ľudských práv, politikov, novinárov a vysokých náboženských predstaviteľov, čím sa v rozpore s článkom 15 Všeobecnej deklarácie ľudských práv väčšina z nich stala osobami bez štátnej príslušnosti;

H.  keďže bahrajnské orgány 14. júna 2016 pozastavili činnosť najväčšej politickej skupiny kráľovstva, Národnej islamskej spoločnosti al-Wifáq, zmrazili jej aktíva a prevzali jej ústredie, a v júli 2016 požiadali súd o rozpustenie politickej spoločnosti v skrátenom konaní;

I.  keďže šajch Alí Salmán, vedúci opozičnej skupiny al-Wifáq, je vo väzení od júla 2015 bez spravodlivého súdneho procesu, a jeho trest bol po odvolaní v máji 2016 dokonca zvýšený zo štyroch na deväť rokov; keďže nedostatok ochrany práv obvinených osôb je priamym porušením bahrajnskej národnej ústavy a medzinárodného práva; keďže v septembri 2015 pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie dospela k záveru, že jeho zadržiavanie je svojvoľné;

1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad pokračujúcou kampaňou proti obhajcom ľudských práv, politickej opozícii a občianskej spoločnosti, ako aj nad obmedzovaním základných demokratických práv, najmä slobody prejavu, združovania a zhromažďovania, politického pluralizmu a zásad právneho štátu v Bahrajne; požaduje ukončenie všetkých násilných činov, prenasledovania a zastrašovania – a to aj na súdnej úrovni –, ako aj cenzurovania obhajcov ľudských práv, politických oponentov, pokojných demonštrantov a aktérov občianskej spoločnosti štátnymi orgánmi a bezpečnostnými silami a službami;

2.  rešpektuje zvrchovanosť, nezávislosť a územnú celistvosť Bahrajnu a nabáda na sústavný dialóg medzi bahrajnskou vládou, Európskou úniou a členskými štátmi EÚ;

3.  požaduje okamžité a bezpodmienečné prepustenie Nabíla Radžaba a ďalších obhajcov ľudských práv väznených na základe domnienok týkajúcich sa ich práv na slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania, a požaduje odvolanie všetkých obvinení, ktoré boli proti nim vznesené; vyzýva orgány, aby zaistili fyzickú a psychickú integritu Nabíla Radžaba a aby mu poskytli potrebné liečenie;

4.  odsudzuje to, že delegácii aktivistov za ľudské práva bol uložený zákaz vycestovať na 32. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve, a žiada vládu, aby tieto zákazy zrušila; zdôrazňuje, že je neprijateľné, aby sa zástupcom občianskej spoločnosti a médiám bránilo zúčastňovať sa na práci medzinárodných organizácií, a trvá na tom, aby bahrajnské orgány dodržiavali základné ľudské a politické práva zástupcov bahrajnskej občianskej spoločnosti;

5.  pripomína bahrajnskej vláde jej zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany všetkých občanov bez ohľadu na ich politické názory, príslušnosť alebo vierovyznanie; domnieva sa, že dlhodobú stabilitu a bezpečnosť v Bahrajne možno zabezpečiť len vybudovaním skutočne pluralitnej spoločnosti, ktorá rešpektuje rozmanitosť, a v tejto súvislosti žiada prepustenie šajcha Alího Salmána a ďalších aktivistov, ktorí sú v súčasnosti svojvoľne zadržiavaní v bahrajnských väzniciach;

6.  domnieva sa, že slobodné vyjadrovanie legitímnych a pokojných sťažností sa musí povoliť; so znepokojením berie na vedomie to, že bahrajnská vláda potláča legitímnu politickú opozíciu, čoho prejavom je aj zvýšenie trestu šajcha Alího Salmána, pozastavenie činnosti Národnej islamskej spoločnosti al-Wifáq a zmrazenie jej aktív; požaduje rozsiahlejšie základné slobody pre všetkých bahrajnských občanov; trvá na okamžitom zastavení potláčania rôznych politických názorov v krajine a represálií voči ich vedúcim predstaviteľom bez ohľadu na ich politické alebo náboženské presvedčenie;

7.  vyjadruje osobitné znepokojenie nad zneužívaním protiteroristických zákonov v Bahrajne a najmä nad odnímaním štátnej príslušnosti ako prostriedku politického nátlaku a trestania; dôrazne vyzýva bahrajnské orgány, aby zrušili rozhodnutie o denaturalizácii ajatolláha šajcha Isu Qassima, zmenili zákon o občianstve a obnovili bahrajnské občianstvo tým osobám, ktoré ho boli nespravodlivo zbavené, aby sa zabezpečil súlad s medzinárodnými normami a medzinárodným právom;

8.  vyzýva bahrajnské orgány, aby zabezpečili plné vykonávanie ústavy z roku 2002 a aby dodržiavali ľudské práva a základné slobody, ktoré sú v nej zaručené, ako aj medzinárodné normy v oblasti ľudských práv a medzinárodné nástroje ratifikované Bahrajnom; požaduje najmä účinné vykonávanie odporúčaní bahrajnskej nezávislej vyšetrovacej komisie, všeobecného pravidelného preskúmania a národnej inštitúcie pre ľudské práva, s cieľom umožniť zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv;

9.  pripomína bahrajnským orgánom, že článok 15 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu zakazuje použitie akéhokoľvek vyhlásenia vynúteného mučením ako dôkaz v rámci akýchkoľvek konaní; vyzýva bahrajnské orgány, aby ratifikovali opčný protokol k Dohovoru OSN proti mučeniu;

10.  víta účasť Bahrajnu v medzinárodnej koalícii proti Dá’iš;

11.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že sa Bahrajn vrátil k trestu smrti, a vyzýva na opätovné zavedenie moratória na trest smrti;

12.  víta opatrenia na ochranu pracovníkov zavedené v roku 2012 bahrajnským pracovným právom a je presvedčený, že tieto opatrenia môžu slúžiť ako nasledovaniahodný príklad pre ostatné krajiny v Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive;

13.  oceňuje Bahrajn za to, že vo všeobecnosti rešpektuje právo občanov a cudzincov s pobytom v krajine na vyznávanie svojho náboženstva; vyzýva bahrajnské orgány, aby dodržiavali ústavu krajiny, ktorá stanovuje, že nesmie dochádzať k diskriminácii na základe náboženského vyznania, pokiaľ ide o práva a povinnosti občanov, a aby ukončili akúkoľvek diskrimináciu šiítskeho obyvateľstva;

14.  berie na vedomie pokračujúce úsilie bahrajnskej vlády reformovať trestný zákonník a právne postupy a podporuje pokračovanie tohto procesu; naliehavo vyzýva bahrajnskú vládu, aby dodržiavala medzinárodné normy týkajúce sa práva na spravodlivé súdne konanie; zdôrazňuje význam podpory pre Bahrajn, najmä pokiaľ ide o súdny systém, s cieľom zabezpečiť súlad s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; vyzýva na posilnenie dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Bahrajnom;

15.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a členské štáty, aby naďalej nastoľovali otázku týkajúcu sa útokov na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania v Bahrajne a ostatných krajinách Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, a to na bilaterálnej úrovni i prostredníctvom multilaterálnych platforiem, ako je nadchádzajúce ministerské zasadnutie EÚ – Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive v dňoch 18. až 19. júla 2016;

16.  odsudzuje dohody o obchode so zbraňami a technológiami používanými na porušovanie ľudských práv; požaduje zákaz vývozu slzného plynu a vybavenia používaného pri potláčaní nepokojov, pokiaľ sa nevyšetrí ich neprimerané použitie a pokiaľ nebudú páchatelia identifikovaní a postavení pred súd;

17.  dôrazne podporuje vytvorenie pracovnej skupiny pre ľudské práva EÚ – Bahrajn, ale konštatuje, že dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Bahrajnom nemôže nahradiť dôkladný dialóg medzi vládou, opozíciou a občianskou spoločnosťou v samotnom Bahrajne;

18.  vyzýva bahrajnskú vládu, aby spolupracovala s osobitnými spravodajcami OSN (najmä v oblasti mučenia, slobody zhromažďovania, nezávislosti sudcov a právnikov a obhajcov ľudských práv) a aby im vydala stále pozvanie;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Bahrajnského kráľovstva a členom Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0279.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2016)0044.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia