Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2809(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0910/2016

Rozpravy :

PV 07/07/2016 - 7.3
CRE 07/07/2016 - 7.3

Hlasování :

PV 07/07/2016 - 9.3
CRE 07/07/2016 - 9.3

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0316

Přijaté texty
PDF 399kWORD 89k
Čtvrtek, 7. července 2016 - Štrasburk
Myanmar, a zejména situace Rohingyů
P8_TA(2016)0316RC-B8-0910/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2016 o Myanmaru, zejména o situaci Rohingyů (2016/2809(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Myanmaru/Barmě a Rohingyích, zejména na usnesení ze dne 20. dubna 2012(1), 13. září 2012(2), 22. listopadu 2012(3), 13. června 2013(4) a 21. května 2015(5) a na své usnesení ze dne 23. května 2013 o obnovení přístupu Myanmaru/Barmy k všeobecnému systému celních preferencí(6),

–  s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 20. června 2016 s názvem „Stav lidských práv Rohingyjských muslimů a ostatních menšin v Myanmaru“,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 24. března 2016 o stavu lidských práv v Myanmaru a na její rezoluci ze dne 3. července 2015 o stavu lidských práv Rohingyjských muslimů a ostatních menšin v Myanmaru,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 1. června 2016 s názvem „Prvky strategie EU vůči Myanmaru/Barmě: Zvláštní partnerství pro demokracii, mír a prosperitu“ (JOIN(2016)0024),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 20. června 2016 o strategii EU vůči Myanmaru/Barmě;

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv,

–  s ohledem na obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline,

–  s ohledem na společné prohlášení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 18. května 2015 s názvem „EU a ASEAN: partnerství se strategickým záměrem“ (JOIN(2015)0022),

–  s ohledem na „Hodnocení dopadů na udržitelnost vyjadřující podporu dohodě o investiční ochraně mezi Evropskou unií a Republikou Myanmarský svaz“, které bylo zveřejněno v dubnu 2016,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966,

–  s ohledem na úmluvu OSN z roku 1951 o právním postavení uprchlíků a na protokol k této úmluvě z roku 1967,

–  s ohledem na zákon Barmy/Myanmaru o právu na pokojné shromažďování a pokojné průvody z roku 2012 a na jeho novelu z roku 2014 a na nový zákon o pokojném shromažďování a pokojných průvodech ze dne 31. května 2016,

–  s ohledem na zprávu organizace Poslanci ASEAN za lidská práva z dubna 2015 nazvanou „Rohingyjská krize a riziko násilností v Myanmaru: Výzva pro ASEAN“,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Myanmar značně pokročil při reformě své ekonomiky a politického systému a že od roku 2011 probíhají v zemi rozsáhlé reformy;

B.  vzhledem k tomu, že dne 9. listopadu 2015 zvítězila ve volbách velkou většinou Národní liga pro demokracii (NLD), v jejímž čele stojí nositelka Nobelovy ceny a Sacharovovy ceny Aun Schan Su Ťij, a že se Tchin Ťjo stal prvním civilním prezidentem za posledních 50 let; vzhledem k tomu, že ústava z roku 2008, kterou vyhlásil vojenský režim, znemožnila Aun Schan Su Ťij navzdory její osobní popularitě ucházet se o úřad prezidenta, avšak nyní je ve funkci „státního poradce“ faktickou hlavou státu;

C.  vzhledem k tomu, že Rohingyové jsou etnicko-náboženskou muslimskou menšinou, která byla po řadu desetiletí vystavena krutému útlaku, systematickému pronásledování, segregaci, vyloučení, diskriminaci a dalším závažným formám porušování lidských práv;

D.  vzhledem k tomu, že Rohingyové, z nichž většina žije v Arakanském státě, představují největší muslimskou skupinu v Myanmaru;

E.  vzhledem k tomu, že přibližně jeden milion Rohingyů patří k nejvíce pronásledovaným menšinám na světě a že od roku 1982, kdy vstoupil v platnost zákon o barmském občanství, jsou oficiálně bez státního občanství; vzhledem k tomu, že Myanmar i okolní státy považují Rohingye za nežádoucí, přestože v některých z těchto států žije velký počet uprchlíků; vzhledem k tomu, že neustálé násilné střety v Arakanském státě způsobují mnoha lidem utrpení a podrývají důvěru v mírový proces;

F.  vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn ve své zprávě ze dne 20. června 2016 popisuje závažné případy porušování lidských práv Rohingyů, k nimž neustále dochází; Rohingyům je svévolně odnímáno státní občanství, takže se stávají osobami bez státní příslušnosti, jejich svoboda pohybu je výrazně omezena, je ohrožován jejich život a bezpečnost, nemají právo na zdravotní péči a na vzdělání, musí vykonávat nucené práce, jsou vystaveni sexuálnímu násilí a jsou omezována jejich politická práva, a to v takové míře, že „lze hovořit o zločinech proti lidskosti“; vzhledem k tomu, že Zaíd Raád Zaíd Husajn uvádí, že Rohingyové nesmějí vykonávat řadu povolání a k přijetí do nemocnice potřebují zvláštní doklad, což mnohdy vede k pozdnímu poskytnutí zdravotní péče a k úmrtí dětí a matek při porodu;

G.  vzhledem k tomu, že organizace Poslanci ASEAN za lidská práva uvádí, že ve více než 80 internačních táborech v Arakanském státě dosud pobývá přibližně 120 000 Rohingyů, kteří mají jen omezený přístup k humanitární pomoci, zatímco dalším více než 100 000 Rohingyů se podařilo v posledních letech uprchnout po moři a po souši do jiných zemí, často za pomoci převaděčů; vzhledem k tomu, že každý rok riskují tisíce Rohingyů život, aby se dostaly po moři nebo po souši pryč ze země, a mnozí přitom zahynuli;

H.  vzhledem k tomu, že nová vláda převzala moc za situace, kdy existují zákony a postupy, jejichž cílem je upírat menšinám jejich základní práva, a kdy skutečnost, že porušování práv Rohingyů zůstává nepotrestáno, podněcuje k dalšímu násilí na této menšině;

I.  vzhledem k tomu, že Aun Schan Su Ťij oznámila na setkání se zvláštní zpravodajkou OSN pro stav lidských práv v Myanmaru Janghee Lee, že vláda nebude používat označení Rohingyové (v duchu politiky uplatňované za vojenské diktatury), neboť je stejně jako označení „Bengálci“ považováno za pobuřující, a namísto toho vláda navrhuje nové označení „muslimská komunita v Arakanském státě“; vzhledem k tomu, že Arakanská národní strana, která zastupuje radikální arakanské buddhisty, toto nové označení odmítla a obvinila vládu z toho, že nepřímo uznala Rohingye za původní obyvatele Arakanského státu, což tato strana popírá, a vzhledem k tomu, že v posledních dnech vyšly tisíce lidí do ulic, aby protestovaly proti vládě; vzhledem k tomu, že Aun Schan Su Ťij přijala v civilní vládě funkce státního poradce, ministra zahraničních věcí a ministra pro úřad prezidenta;

J.  vzhledem k tomu, že Myanmar prochází politickou transformací, ale přesto je v praxi ovládán armádou, neboť některá ministerstva a místa soudců a některé poslanecké mandáty jsou vyhrazeny osobám jmenovaným armádou; vzhledem k tomu, že míra korupce ve státních orgánech je stále považována za velmi vysokou;

K.  vzhledem k tomu, že v myanmarské legislativě stále přetrvávají závažné problémy, neboť několik klíčových zákonů je v rozporu s mezinárodními úmluvami v oblasti lidských práv, včetně trestního zákoníku, zákona o pokojném shromažďování a pokojných průvodech, telekomunikačního zákona, zákona o sdělovacích prostředcích a čtyřech zákonů o ochraně rasy a náboženství;

L.  vzhledem k tomu, že při nedávném výbuchu násilí namířeného proti muslimské komunitě v Myanmaru byly během necelého týdne vypáleny dvě mešity;

M.  vzhledem k tomu, že Rohingyové (v Arakanském státě i mimo něj) jsou terčem násilné, agresivní a diskriminační propagandy a souvisejících činů páchaných řadou radikálních buddhistických skupin v Myanmaru;

N.  vzhledem k tomu, že i když v posledních letech bylo propuštěno mnoho politických vězňů, došlo k zatčení řady obránců lidských práv, novinářů, kritiků vlády a armády a dalších osob uplatňujících pokojně svá demokratická práva, a to na základě obecných a vágních ustanovení;

O.  vzhledem k tomu, že Myanmar vynaložil zjevné úsilí o dosažení pokroku v mírovém procesu, a to nejen v rámci příprav národní mírové konference (tzv. Panglongské konference pro 21. století); vzhledem k tomu, že je naprosto zásadní, aby bylo zachováno národní příměří a došlo k zapojení všech etnických ozbrojených skupin s cílem zajistit mír, prosperitu a sjednocení této země;

1.  vítá, že volby konané v listopadu byly důvěryhodné a otevřené více kandidátům, a pozitivně vnímá pokojné předání moci do rukou prvního nevojenského prezidenta od roku 1962;

2.  vítá závěry Rady ze dne 20. června 2016 o strategii EU vůči Myanmaru; zdůrazňuje, že EU má strategický zájem na posílení svých vztahů s Myanmarem; je přesvědčen, že nová vláda má historickou příležitost upevnit demokracii a dosáhnout míru, národního usmíření a prosperity;

3.  vítá rozhodnutí myanmarské vlády, která stanovila mír a národní usmíření jako klíčové priority; zdůrazňuje, že veškeré ozbrojené střety musejí být okamžitě zastaveny a spory je třeba řešit prostřednictvím jednání;

4.  chápe, že reformy vyžadují čas, ale zdůrazňuje, že s ohledem na závažnost pokračujícího pronásledování některých menšin, které dokládá nedávná zpráva vysokého komisaře OSN pro lidská práva nazvaná „Stav lidských práv Rohingyjských muslimů a dalších menšin v Myanmaru“, je nutné okamžitě přijmout nápravná opatření, a vyzývá vládu, aby se řídila doporučeními obsaženými v této zprávě, včetně zrušení diskriminačních „místních příkazů“ v Arakanském státě, odstranění restriktivních opatření v souvislosti s naléhavou lékařskou péčí a zrušení omezení svobody pohybu;

5.  žádá vládu a příslušné orgány všech zemí v regionu, aby v souladu se svými mezinárodními závazky a mezinárodními normami v oblasti lidských práv striktně dodržovaly zásadu nenavaracení a poskytovaly ochranu rohingyjským uprchlíkům;

6.  opětovně vyjadřuje nejhlubší znepokojení nad tíživou situací rohingyjských uprchlíků v jihovýchodní Asii a vyzývá k mobilizaci regionálních i mezinárodních aktérů, aby se těmto osobám poskytla bezodkladně pomoc v jejich velmi neutěšené situaci; vyjadřuje soustrast rodinám obětí obchodování s lidmi, násilí a nedostatečné ochrany ze strany státních orgánů v cílových zemích;

7.  zdůrazňuje, že EU bere s uspokojením na vědomí úsilí vlády Myanmaru směřující k zahájení činnosti, jejímž cílem by mělo být řešení výzev, jimž čelí Arakanský stát, a to včetně situace Rohingyů;

8.  trvá na tom, že by orgány měly bezodkladně zajistit humanitárním organizacím, OSN, mezinárodním organizacím v oblasti lidských práv, novinářům a dalším mezinárodním pozorovatelům volný a neomezený přístup do Arakanského státu;

9.  vyzývá myanmarskou vládu, aby jednomyslně odsoudila veškeré podněcování k rasové či náboženské nenávisti, přijala konkrétní opatření k okamžitému ukončení takovýchto nenávistných projevů a aby provedla zvláštní a opatření a politiky, které by v budoucnu zabránily přímé i nepřímé diskriminaci Rohingyů;

10.  připomíná výzvu Evropské rady k vybudování účinných demokratických institucí, a to včetně nezávislého a nestranného soudnictví a silné občanské společnosti, a k podpoře řádné správy s cílem vytvořit v Myanmaru demokratický stát, který plně dodržuje zásady právního státu a základní práva;

11.  vyzývá zvolenou vládu, aby vybudovala otevřenou demokracii, v níž budou dodržována lidská práva a všem lidem bude zaručena svoboda projevu, shromažďování a pohybu bez jakékoli diskriminace;

12.  naléhavě vyzývá vládu Myanmaru, aby okamžitě provedla doporučení obsažená v rezoluci přijaté na 31. zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) ohledně situace v oblasti lidských práv v Myanmaru;

13.  vyzývá myanmarskou vládu, aby chránila rohingyjské obyvatele před veškerými formami diskriminace a aby ukončila beztrestnost v souvislosti s porušováním práv Rohingyů; připomíná, že mluvčí NLD, v jejímž čele stojí Aun Schan Su Ťij, učinil dne 18. května 2015 prohlášení, které mělo zaznít již dávno a podle něhož by vláda Myanmaru měla rohingyjské menšině udělit občanství; vyzývá Aun Schan Su Ťij, nositelku Sacharovovy ceny, aby využila svou klíčovou pozici ve vládě Myanmaru ke zlepšení situace rohingyjské menšiny;

14.  vyzývá vládu Myanmaru, aby změnila zákon o občanství z roku 1982 a vrátila příslušníkům rohingyjské menšiny občanství; naléhavě vyzývá myanmarskou vládu a orgány Arakanského státu, aby okamžitě začaly vést záznamy o všech narozených dětech; žádá vládu Myanmaru, aby zrušila veškeré diskriminační předpisy;

15.  vyzývá EU, aby nadále podporovala UNHRC v jejím úsilí pomoci rohingyjským uprchlíkům v jižní a jihovýchodní Asii;

16.  vyzývá EU a její členské státy, aby podpořily globální akční plán UNHRC pro období 2014–2024 týkající se vymýcení problému osob bez státní příslušnosti;

17.  naléhavě vyzývá vládu Myanmaru, aby okamžitě propustila všechny politické vězně a osoby zatčené na základě obvinění, která představují porušení mezinárodních lidských práv a norem;

18.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, aby v rámci svých kontaktů s Myanmarem a s dalšími členskými státy sdružení ASEAN řešila situaci na Rohingyů na nejvyšší možné politické úrovni;

19.  vyzývá k opatrnosti v souvislosti s uzavřením připravované dohody o investicích mezi EU a Myanmarem, protože by tato dohoda mohla ohrozit budoucí sociálně vyvážený rozvoj Myanmaru, neboť stále ve značném rozsahu chybí právní předpisy v oblasti sociální a environmentální odpovědnosti podniků a jejich povinností, pracovních práv, vlastnictví půdy a protikorupčních opatření, a naléhavě vyzývá obě strany, aby tyto obavy zohlednily;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Myanmaru, generálnímu tajemníkovi Sdružení národů jihovýchodní Asie, mezivládnímu výboru sdružení ASEAN pro lidská práva, zvláštnímu zpravodaji OSN pro lidská práva v Myanmaru, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky, Radě OSN pro lidská práva a vládám a parlamentům dalších států v daném regionu.

(1) Úř. věst. C 258 E, 7.9.2013, s. 79.
(2) Úř. věst. C 353 E, 3.12.2013, s. 145.
(3) Úř. věst. C 419, 16.12.2015, s. 189.
(4) Úř. věst. C 65, 19.2.2016, s. 157.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2015)0211.
(6) Úř. věst. C 55, 12.2.2016, s. 112.

Právní upozornění - Ochrana soukromí