Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2020(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0146/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0146/2016

Viták :

PV 06/07/2016 - 16
CRE 06/07/2016 - 16

Szavazatok :

PV 07/07/2016 - 9.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0317

Elfogadott szövegek
PDF 318kWORD 148k
2016. július 7., Csütörtök - Strasbourg
Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 71. ülésszaka
P8_TA(2016)0317A8-0146/2016

Az Európai Parlament 2016. július 7-i ajánlása a Tanácshoz az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 71. ülésszakáról (2016/2020(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanácshoz intézett, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 71. ülésszakáról szóló ajánlásra irányuló javaslatra, amelynek előadója Andrey Kovatchev, a PPE képviselőcsoport nevében (B8-1374/2015),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ), és különösen annak 21., 34. és 36. cikkére,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 70. ülésszakára,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 70. ülésszakára az EU prioritásait tartalmazó 2015. június 22-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, valamint az ahhoz kapcsolódó emberi jogi ENSZ-egyezményekre és azok fakultatív jegyzőkönyveire,

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlésének az Európai Uniónak az ENSZ munkájában történő részvételéről szóló határozatára,(1) amely feljogosítja az EU-t, hogy felszólaljon a Közgyűlésen, javaslatokat terjesszen elő, és szóbeli módosításokat nyújtson be, amelyek egy tagállam kérdésére szavazásra bocsáthatók, valamint hogy gyakorolja a válaszadáshoz való jogot,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 2000. évi 1325. számú határozata tizedik évfordulójáról szóló 2010. november 25-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel a Tanácshoz intézett, az ENSZ védelmi felelősségre vonatkozó elvéről (R2P) szóló 2013. április 18-i ajánlására(3),

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlésének 69. ülésszaka kapcsán a Tanácshoz intézett, 2014. április 2-i ajánlására(4),

–  tekintettel „Az Európai Unió szerepéről az ENSZ-ben – az uniós külpolitikai célok jobb megvalósítása” című, 2015. november 24-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában 2016-ben képviselendő uniós prioritásokról szóló, 2016. január 21-i állásfoglalására(6) és az agresszió bűncselekményéről szóló, 2014. július 17-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel a vallási kisebbségekhez tartozók ISIS általi tömeges és szisztematikus lemészárlásáról szóló 2016. február 4-i állásfoglalására(8),

–  tekintettel A női menekültek és menedékkérők helyzete az Unióban című, 2016. március 8-i állásfoglalására(9),

–  tekintettel a 2015. december 12-i Párizsi Megállapodásra,

–  tekintettel az ENSZ békefenntartó tevékenységeihez nyújtott uniós KBVP-támogatás megerősítésére irányuló 2012. június 13-i cselekvési tervre(10), valamint a 2015. március 23-i, „Az ENSZ és az EU közötti békefenntartási és válságkezelési stratégiai partnerség megerősítése: prioritások 2015–2018.” című dokumentumra(11),

–  tekintettel a külföldi katonai és polgári védelmi eszközök katasztrófasegélyezés esetén történő alkalmazásáról szóló, 2007. novemberi oslói iránymutatásokra,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1325(2000). számú határozatára, valamint a Biztonsági Tanács közelmúltban meghozott, a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 2242 (2015). számú határozatára,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek és az azzal kapcsolatban álló személyzet által a békefenntartó műveletek során elkövetett szexuális kizsákmányolás és visszaélések kapcsán tett rendfenntartási és segítségnyújtási erőfeszítésekről szóló, 2015. május 15-i ENSZ értékelő jelentésre,

–  tekintettel az ENSZ, a WHO által 2014 áprilisában elkészített antibiotikum-rezisztenciáról szóló első jelentésére, amely az antimikrobiális rezisztenciát a globális közegészségügy elleni súlyos fenyegetésként minősíti,

–  tekintettel a panamai székhelyű Mossack Fonseca ügyvédi iroda tevékenységével összefüggésben a közelmúltban napvilágra került információkra, és az ezzel kapcsolatos kezdeményezésekre az adókikerülés felszámolását célzó szorosabb együttműködés érdekében;

–  tekintettel eljárási szabályzata 134. cikkének (3) bekezdésére és 113. cikkére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0146/2016),

A.  mivel a hatékony többoldalú kapcsolatrendszer és a jó globális kormányzás iránti uniós elkötelezettség – melynek sarokkövét az ENSZ képezi – az Unió külpolitikájának szerves része, és abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy az egyetemes szabályokon és értékeken alapuló többoldalú rendszer, amelyeket tisztelni kell és be kell tartani, a legalkalmasabb a globális válsághelyzetek, kihívások és fenyegetések kezelésére;

B.  mivel az Uniónak proaktív szerepet kell játszania a globális megoldásokhoz, a békéhez és biztonsághoz, a fejlődéshez, a demokráciához, az emberi jogokhoz, valamint a jogállamiságon alapuló világrendhez eredményesen hozzájáruló ENSZ-szervezet építésében;

C.  mivel az uniós tagállamoknak minden erőfeszítést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az EUSZ 34. cikkének (1) bekezdésében adott felhatalmazással összhangban összehangolják fellépéseiket az ENSZ-rendszer szerveiben és szervezeteiben;

D.  mivel a globális és regionális biztonsági környezet gyorsan romlik, egyre összetettebbé válik, és elmossa a belső és a külső biztonság közötti határvonalakat; mivel az ENSZ megőrzi a globális biztonság és stabilitás biztosításában betöltött kulcsszerepét;

E.  mivel szükség van az ENSZ keretein belül működő hatékony multilateralizmus eszközeinek alapos újragondolására, a globális erőviszonyok konfigurációjának és szóródásának elmozdulása miatt; mivel az ilyen eszközöknek egyre inkább ki kell terjedniük az összes állami és nem állami érintettre, ide számítva a konfliktus-megelőzési és válságkezelési eljárásokat is;

F.  mivel az Unió és a tagállamai együtt nyújtják a legnagyobb pénzügyi hozzájárulást az ENSZ-rendszerhez: az ENSZ rendes költségvetésének mintegy egyharmadát, az ENSZ békefenntartási költségvetésének közel kétötödét, és az összes ENSZ-program és -alap költségvetésének hozzávetőleg felét biztosítva;

G.  mivel az Unió a környezet minőségének megóvására és javítására irányuló nemzetközi intézkedések és fellépések, valamint a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás előmozdítása révén a környezeti fenntarthatóság megvalósításán munkálkodik, különös tekintettel az éghajlatváltozás elleni küzdelemre;

H.  mivel az Unió az emberi jogok, az alapvető szabadságjogok, a kulturális értékek és a sokféleség, a demokrácia és a jogállamiság egyik legelkötelezettebb védelmezője és előmozdítója;

I.  mivel az EU biztonsági környezete egyre bizonytalanabb és ingatagabb, aminek okát régóta fennálló és újonnan keletkező biztonsági kihívások – többek között erőszakos konfliktusok, terrorizmus, szervezett bűnözés, példátlan migrációs hullámok, éghajlatváltozás – jelentik, amelyeket nem lehet nemzeti szinten kezelni, és így regionális és globális válaszlépéseket tesznek szükségessé;

J.  mivel az új kihívások, többek között a hibrid és az információs hadviselés, a kiberfenyegetések, a biotechnológia, a halálos autonóm rendszerek, a nanotechnológia, a fegyverek miniatürizálása, valamint a kettős felhasználású technológiák elterjedése szükségessé teszik olyan multilaterális megállapodások kidolgozását, amelyekhez az ENSZ keretei a legmegfelelőbbek;

K.  mivel a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésében a közelmúltban bekövetkezett fejlemények különösen megnehezítik a fegyverzet-ellenőrzést és a leszerelést, és aláássák a globális biztonságot és stabilitást; mivel az ENSZ megfelelő kereteket kínál a fegyverzet-ellenőrzési és leszerelési intézkedések új generációjának előmozdításához a hasonló gondolkodású partnerek körében;

1.  a következő ajánlásokat címezi a Tanácsnak:

  

Béke és biztonság

   a) aktívan lépjen fel annak érdekében, hogy a fegyveres konfliktusban közvetlenül vagy közvetetten részt vevő valamennyi ország és azok szervezetei teljes mértékben tartsák tiszteletben a nemzetközi kötelezettségeiket és a nemzetközi jogi normákat, továbbá támogassák minden típusú konfliktus békés, diplomáciai úton történő rendezését; szorgalmazza, hogy ez a kötelezettség terjedjen ki a szükséget szenvedők számára a humanitárius segélyhez biztosított hozzáférésre is;
   b) továbbra is támogassa az arra irányuló többoldalú kísérleteket, hogy tartós politikai és békés megoldást találjanak a Közel-Keleten és Észak-Afrikában dúló konfliktusokra; továbbra is támogassa az ENSZ-főtitkár szíriai különmegbízottjának, az ENSZ-főtitkár líbiai különleges képviselőjének, az ENSZ-főtitkár Jemenért felelős különmegbízottjának, az ENSZ közel-keleti békefolyamatért felelős különleges koordinátorának és az ENSZ-főtitkár nyugat-szaharai különmegbízottjának munkáját; szólítsa fel a nemzetközi közösséget további humanitárius, pénzügyi és politikai támogatás nyújtására a humanitárius helyzet kezelése és az erőszak azonnali beszüntetése céljából; ítélje el az egyoldalú és nem összehangolt intézkedéseket minden konfliktus sújtotta övezetben;
   c) támogassa a szíriai béketárgyalásokat, amelyeket a ENSZ Biztonsági Tanácsának 2254 (2015). számú határozata alapján folytatnak; támogassa a Szíriát Támogató Nemzetközi Csoport által létrehozott munkacsoportok munkáját, amelyek felügyelik az ostromlott és más nehezen megközelíthető területeken élő szírek ezrei számára elengedhetetlenül szükséges humanitárius segélyek odaszállítását, valamint az ellenségeskedések megszüntetését, amelyet az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2268(2016). számú határozata is jóváhagyott; határozottan ítélje el az elterjedt emberi jogi visszaéléseket és a nemzetközi humanitárius jog megsértését Szíriában, továbbá támogassa a civil társadalmi szervezetek munkáját a háborús bűncselekmények bizonyítékainak, az emberiesség elleni bűncselekmények és más jogsértések dokumentálásában; hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van a fegyveres konfliktus politikai megoldására, valamint gondoskodjon arról, hogy a nőket is bevonják a béketárgyalásokba; sürgesse az ENSZ összes tagállamát, hogy bocsássák rendelkezésre az összes szükséges pénzügyi és emberi erőforrást a helyi népesség és a menekültek megsegítésére;
   d) gondoskodjon arról, hogy az ENSZ Közgyűlése az Európai Unióval és az Amerikai Egyesült Államokkal együttműködve gondoskodjon minden eszközről annak biztosításához, hogy a két állam elvén alapuló megoldás, amely az 1967-es határokon nyugszik, és amelynek értelmében mindkét ország fővárosa Jeruzsálem, továbbá amely szerint egy biztonságos és elismert határokkal rendelkező izraeli állam és egy független, demokratikus, területileg összefüggő és életképes palesztin állam békében és biztonságban él egymás mellett, fenntartható és hatékony legyen; cselekedjen a Tanács közel-keleti békefolyamatról szóló, 2016. január 18-i következtetései szerint, amely a települések folyamatos terjeszkedését tekinti a béketeremtés folyamatos akadályának;
   e) hangsúlyozza, hogy összehangolt humanitárius fellépésre van szükség Jemenben az ENSZ vezetése alatt; sürgesse valamennyi felet, hogy a válság által sújtott polgári lakosság sürgős szükségleteinek kielégítése érdekében a pártatlanság, a semlegesség és a függetlenség elvével összhangban tegyék lehetővé a sürgősen szükséges élelmiszerek, gyógyszerek, üzemanyagok és egyéb szükséges segély bejutását és célba juttatását az ENSZ-en és a nemzetközi humanitárius csatornákon keresztül; szólítson fel humanitárius célú fegyvernyugvásra, hogy Jemen népéhez sürgősen eljuthasson az életmentő segítség; szólítson fel a nemzetközi emberi jogi normák és a nemzetközi humanitárius jog feltételezett megsértéseinek pártatlan és független kivizsgálására, beleértve a humanitárius infrastruktúrát és dolgozókat ért legutóbbi támadásokat is; hívja fel valamennyi felet, hogy tartsa tiszteletben minden jemeni polgár emberi jogait és szabadságait, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy javítsák az országban béke- és humanitárius missziók keretében dolgozó valamennyi személy, köztük a segélyszervezetek dolgozói, az orvosok és az újságírók biztonságát; ösztönözze a Szaúd-Arábia és Irán közötti közeledési politikát a regionális feszültségek mérséklése érdekében, valamint a jemeni és más konfliktusok megoldása felé vezető ösvényként;
   f) továbbra is szólítson fel a kelet-európai és a dél-kaukázusi országok, többek között Grúzia, Moldova és Ukrajna nemzetközileg elismert határainak és területi integritásának teljes tiszteletben tartására, a nemzetközi jog ezeken a területeken elkövetett megsértéseinek fényében, valamint az európai integrációhoz vezető út követésére vonatkozó szabad és szuverén döntésük mellett; támogassa és élénkítse fel a jelenleg dúló és állandósult konfliktusok megoldására irányuló diplomáciai erőfeszítéseket; sürgesse a nemzetközi közösséget arra, hogy teljes mértékben hajtsa végre azt a politikát, hogy nem ismeri el a Krím-félsziget jogtalan annektálását; tevékenyen növelje az Oroszországra mint az ENSZ Biztonsági Tanács állandó tagjára gyakorolt nyomást, hogy oldja meg a konfliktust Ukrajnában;
   g) szólítson fel az afrikai földrészen – elsősorban Szomáliában, Szudánban, Dél-Szudánban, a Közép-afrikai Köztársaságban, Maliban, Nigériában, Burundiban és általában a Nagy-tavak vidékén – a nemzetközi közösség és a regionális szervezetek által kifejtett erőfeszítések fokozottabb támogatására; ösztönözze az ENSZ tagállamait, hogy az EU példáját követve fokozzák a támogatást az Afrikai Unió növekvő szerepe és saját közvetítői és válságkezelési kapacitásai érdekében, komplementaritásokra törekedve az ENSZ Béketeremtést Támogató Irodájának erőfeszítéseivel; támogassa az AU, a KAK és az ENSZ által a burundi válság további eszkalálódásának megelőzése érdekében kifejtett erőfeszítéseket, továbbá törekedjen a Burundin belüli, a kormány és az ellenzék közötti inkluzív és nyílt párbeszéd sürgős előmozdítására; támogassa független nemzetközi tényfeltáró bizottság kiküldését, amely kivizsgálja az emberi jogok összes állítólagos megsértését, és hozzájárul a felelősök elszámoltatásához és bíróság elé állításához;
   h) támogassa a folyamatban lévő átfogó erőfeszítéseket, amelyek az ENSZ békeműveleteinek, valamint a szervezet konfliktuskezelési képességeinek megerősítésére irányulnak; kutassa fel és ösztönözze a megerősített együttműködés lehetséges új perspektíváit az EU és az ENSZ között a stratégiai elképzeléseik átalakítása érdekében, ami az EU részéről a kül- és biztonságpolitikára vonatkozó új globális stratégiája révén, az ENSZ részéről pedig a békefenntartó műveleteinek és békeépítő struktúrájának, valamint a nőkkel, a békével és a biztonsággal kapcsolatos menetrend (1325 (2000). sz. ENSZ BT-határozat) felülvizsgálatával, és az ezek közötti szinergiákkal valósítható meg; biztosítsa, hogy az ENSZ békeépítő rendszerének felülvizsgálati folyamata előmozdítsa a védelmi felelősség elvét és a nők béketeremtésben betöltött szerepét;
   i) üdvözölje az ENSZ Biztonsági Tanácsának nemrég hozott 2242 (2015). számú, a nőkről, a békéről és biztonságról szóló határozatának végrehajtását, mely a globális kihívások kezelésére irányuló minden erőfeszítés központi elemévé teszi a nőket, valamint szólítson fel további erőfeszítésekre a nőkkel, a békével és a biztonsággal kapcsolatos programnak a békefenntartás összes különböző dimenzióiba való integrálása érdekében; hangsúlyozza a nők egyenlő, teljes körű és aktív részvételének jelentőségét a konfliktusok megelőzésében és rendezésében, a béketárgyalásokon és a béketeremtési folyamatokban; gondoskodjon arról, hogy megfelelő és biztonságos orvosi ellátásban részesüljenek a háborúkban megerőszakolt női áldozatok;
   j) az ENSZ keretein belül mozdítsa elő – elsősorban hatékonyabb megelőző diplomáciai, bizalomépítési és közvetítői erőfeszítések révén – a megelőzés kultúráját, annak érdekében, hogy a szervezet gyorsabban tudjon reagálni a kialakuló válságokra, valamint a békét és a biztonságot fenyegető esetleges veszélyekre; törekedjen a korai figyelmeztető rendszerek és a korai kommunikáció megerősítésére, valamint az ENSZ, az EU és további regionális és szubregionális szervezetek közötti válságkonzultációt szolgáló eljárások továbbfejlesztésére, amelyek egyre fontosabb szerepet játszanak a nemzetközi béke és biztonság megteremtésében, a válságokra adott válaszintézkedéseik jobb összehangolása és a szükségtelen megkettőződések elkerülése érdekében; működjön együtt az ENSZ-szel a regionális és szubregionális szervezetek szerepének és kapacitásának megerősítésében a békefenntartás, a konfliktusmegelőzés, a civil és katonai válságkezelés és a konfliktusmegoldás terén;
   k) fokozza a tagállamoknak az ENSZ békefenntartó és békeépítő műveleteihez – különösen személyi állománybeli és eszközbeli hozzájárulással – nyújtott támogatását, amelynek van egy emberi jogi összetevője és egyértelmű kilépési stratégiákat tartalmaz, valamint erősítse meg az EU e téren betöltött elősegítő szerepét; fejlesszen tovább olyan eljárásokat, amelyek az EU közös biztonság- és védelempolitikáját az ENSZ-műveletek támogatására vetik be, többek között az uniós harccsoportok bevetésével, vagy kapacitásépítéssel és a biztonsági ágazat reformjára irányuló kezdeményezésekkel, és eközben fordítson elegendő figyelmet például az emberi jogok, a fenntartható fejlődés, valamint a tömeges migrációt kiváltó okok kérdésére;
   l) mozdítsa elő az emberi biztonság elvének átfogó meghatározását, szorosabban összekapcsolva ezt a nemek közötti egyenlőséggel, az emberi jogokkal és a védelmi felelősségre vonatkozó elvvel (R2P), valamint továbbra is támogassa a védelmi felelősség elvének (R2P) működőképessége felé tett erőfeszítéseket; továbbra is vállaljon központi szerepet annak elősegítésében, hogy az országok alkalmazzák a védelmi felelősség elvét, a jogállamiság és a nemzetközi humanitárius jog fenntartása érdekében; támogassa a Biztonsági Tanács népirtással, emberiesség elleni bűncselekményekkel vagy háborús bűncselekményekkel szemben megtett lépéseit szabályozó magatartási kódexet, amely arra kötelezi az ENSZ tagállamait, hogy támogatják a Biztonsági Tanács ilyen bűncselekmények megelőzésére vagy megállítására irányuló lépéseit, és nem szavazzák le a Biztonsági Tanács ezt célzó határozatait;
  

Terrorizmus elleni küzdelem

   m) ismételje meg, hogy egyértelműen elítéli a terrorizmust, és hogy maradéktalanul támogatja a terrorista szervezetek, különösen pedig az úgynevezett „ISIS/Dáis” legyőzésére és megsemmisítésére irányuló fellépéseket, amely szervezet nyilvánvaló veszélyt jelent a regionális és a nemzetközi biztonságra, és közben emlékeztet arra, hogy ezeknek a fellépéseknek mindig teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi emberi jogokat; támogassa a Biztonsági Tanács idegen terrorista harcosok által előidézett veszélyek elhárításáról szóló 2014. évi 2178. számú határozata, valamint az idegen terrorista harcosok beáramlásának megfékezéséről szóló madridi irányelvek összes vonatkozásának előmozdítását;
   n) fokozza az erőfeszítéseket a terroristák általi toborzás megakadályozása, valamint a közösségi média platformjain keresztül, ugyanakkor a radikalizálódott gyűlöletkeltő szónokok hálózatain keresztül is folytatott terrorista propaganda megtörése érdekében; támogassa a radikalizálódás ellen fellépő és azt visszafordító politikákat az ENSZ erőszakos szélsőségesség megelőzésére irányuló cselekvési tervével összhangban;
   o) az ENSZ-szel közösen továbbra is lépjen fel a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben, többek között a meglévő mechanizmusok alkalmazásával a terrorista személyek és szervezetek megnevezésére, valamint világszerte erősítse meg a vagyoni eszközök befagyasztására irányuló mechanizmusokat, a jogszerű eljárásra vonatkozó nemzetközi normák és a jogállamiság megőrzése mellett;
   p) az ENSZ terrorizmus elleni globális stratégiája összehangolt és koherens végrehajtásának biztosítása érdekében nyújtson támogatást az ENSZ terrorizmusellenes végrehajtással foglalkozó munkacsoportjának, kiaknázva a 25 ENSZ-testület és az Interpol forrásait és szakértelmét, mindig emlékeztetve arra, hogy a terrorizmus elleni küzdelem nem használható ürügyként az eltérő belső vélemények elnyomására vagy a lakosság jogainak megsértésére;
   q) mozdítson elő egy összehangolt nemzetközi erőfeszítést a házilag készített robbanóeszközök (IED) által előidézett növekvő fenyegetés elhárítása érdekében, különösen a házilag készített robbanóeszközök és a terrorizmus elhárításával kapcsolatos ismeretek kidolgozása által, az ENSZ-szervezetek és az Interpol forrásainak és szakértelmének felhasználásával, a rendészeti és a katonai szervek közötti fokozott együttműködés lehetővé tétele érdekében;
   r) ismételje meg ezzel kapcsolatban, hogy szükség van a biztonság, a bűnüldözés, az emberi jogok és a társadalmi-gazdasági eszközök megfelelő elegyére, amely megfelelőbb lehetőségeket kínál arra, hogy választ adjunk a terrorizmus és az erőszakos szélsőségesség változó természetére, amelyet az ISIS, az al-Kaida, az al-Shabaab, a Boko Haram és más szervezetek képviselnek;
   s) támogassa az Unió fokozott hozzájárulását az ENSZ kapacitásépítési kezdeményezéseihez az idegen terrorista harcosok és az erőszakos szélsőségesség elleni harc tekintetében;
  

Nonproliferáció és leszerelés

   t) támogassa az ENSZ arra irányuló erőfeszítéseit, hogy megakadályozza a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik nem állami szereplők és terrorista csoportok általi kifejlesztését, gyártását, beszerzését vagy átadását, és járuljon hozzá az 1540 (2004). sz. ENSZ BT-határozat 2016-ban esedékes felülvizsgálatához; ragaszkodjon a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló Szerződés (NPT), a vegyi fegyverekről szóló egyezmény és a biológiai fegyverekről szóló egyezmény teljes körű betartásához, valamint az Átfogó Atomcsend Szerződés ratifikációs folyamatának befejezéséhez; ösztönözze az ENSZ összes tagállamát, hogy írja alá és ratifikálja a Gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, illetőleg megsemmisítéséről szóló egyezményt. üdvözölje a multilaterális nukleáris leszerelési tárgyalások előmozdításával foglalkozó, az ENSZ Közgyűlésének alárendelt, nyitott munkacsoport (OEWG) létrehozását, valamint az Unió összes tagállama aktívan vegyen részt e munkacsoport eljárásaiban; kérje, hogy az ENSZ tagállamai tegyenek tevékeny lépéseket a globális leszerelés felé, kellő figyelmet fordítva a nukleáris fegyverek biztonsági és humanitárius vonatkozásaira egyaránt;
   u) sürgesse a tagállamokat, hogy a 71. ülésszakon támogassák az ENSZ Közgyűlésének a szegényített uránt tartalmazó fegyverekről szóló határozatát, valamint dolgozzanak ki olyan közös uniós álláspontot, amely jobban tükrözi a Parlament többszöri felszólításait, amelyek egy globális elővigyázatossági moratóriumra, valamint az ilyen fegyverek használatából fakadó esetleges civil egészségügyi kockázatokat és a radioaktív hulladékok konfliktust követő kezelésével kapcsolatos komplex ügyviteli terheket és költségeket illető globális konszenzus megteremtésére vonatkoztak; az aknák megsemmisítésével foglalkozó cselekvési programokat finanszírozó uniós eszközökbe építsenek be a szegényített urán felmérésére és mentesítésére irányuló projekteket;
   v) szorgalmazza a fegyverkereskedelmi szerződés (ATT) maradéktalan végrehajtását, és buzdítsa az ENSZ valamennyi tagállamát az ATT aláírására vagy az ahhoz való csatlakozásra;
   w) törekedjen hatékonyabb fellépésre a fegyverek és lőszerek – köztük a kézi- és könnyűfegyverek – illetéktelenek kezére jutásával és tiltott kereskedelmével szembeni küzdelem során, különösen egy, a fegyverek nyomon követését szolgáló rendszer kidolgozásával;
   x) szorgalmazza a katonai robotrepülőgépek használatával kapcsolatos olyan globális politikai válasz kialakítását, amely szigorúan a nemzetközi emberi jogok és humanitárius jogszabályok kereteibe szorítja ezek használatát; mozdítsa elő az emberi beavatkozás nélkül támadások végrehajtására képes, teljesen autonóm módon működő fegyverek fejlesztésének, gyártásának és használatának betiltását; gondoskodjon arról, hogy az emberi jogok képezzék részét a harmadik országokkal a terrorizmus elleni küzdelemről folytatott párbeszédnek;
   y) továbbra is támogassa az ENSZ folyamatban lévő erőfeszítéseit, amelyek a felelős és biztonságos kibertéri magatartás normái kidolgozásának feltárására irányulnak, ide számítva egy a kibertámadások elleni többoldalú keretrendszert, az érvényben lévő nemzetközi jog és emberi jogi jogszabályok alkalmazásának céljából;
  

Migráció

   z) szorgalmazza, hogy az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) nagyobb támogatásban részesüljön a menekültek védelméről szóló nemzetközi megbízatásának teljesítése során, különös figyelmet szentelve a kiszolgáltatott csoportoknak, amilyenek például a nők és gyermekek; hangsúlyozza az UNHCR költségvetési szükségletei és a beérkezett pénzösszegek közötti súlyos finanszírozási szakadékot, valamint szólítson fel nagyobb szolidaritásra; szólítson fel arra, hogy az ENSZ rendszeres költségvetéséből részesítsék magasabb finanszírozásban az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának legfontosabb funkcióit, működőképessége megőrzésének érdekében;
   aa) emlékeztessen arra, hogy fokozott összhangot és együttműködést kell megteremteni a migrációs politika külső és belső dimenziói, valamint a fejlesztési és a külügyi menetrendek között;
   ab) követelje, hogy tegyenek nagyobb erőfeszítéseket az illegális migráció megelőzése, valamint az embercsempészet és az emberkereskedelem felszámolása érdekében, elsősorban a vonatkozó titkosszolgálati információk időben történő és hatékony cseréje segítségével fellépve a bűnszervezetekkel szemben, de a nemzetközi emberi jogi jogszabályok tiszteletben tartásával; fejlessze tovább az áldozatok azonosításának és megvédelmezésének módszereit és erősítse meg a harmadik országokkal való együttműködést az ebben az ágazatban elkövetett bűncselekményekből származó jövedelmek nyomon követése, lefoglalása és visszaszerzése céljából; ragaszkodjon az ENSZ szintjén a nemzetközi szervezett bűnözés elleni ENSZ-egyezmény és az ehhez csatolt – az emberkereskedelem, különösen a nő- és gyermekkereskedelem megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló –jegyzőkönyvek ratifikálásának és teljes végrehajtásának fontosságához; támogassa a migránsok emberi jogaival foglalkozó ENSZ-különmegbízott munkáját;
   ac) támogassa az ENSZ-közgyűlés 2016. szeptember 19-ére tervezett, a menekültek és migránsok jelentős mértékű vándorlásának kérdését megvitató, magas szintű plenáris ülését, és szorgalmazza, hogy az ülésen a migráció alapvető okaival foglalkozzanak, kiemelt hangsúlyt helyezve a szegénység felszámolására, valamint az emberi jogok érvényesítésére és a stabilitásra;
  

Emberi jogok, demokrácia és jogállamiság

   ad) világosan és határozottan ismételje meg, hogy az ENSZ égisze alatt létrejött egyezményekben biztosított valamennyi emberi jog egyetemes, oszthatatlan, egymástól függő és egymással összefüggő, és biztosítsák azok betartását; hívja fel a figyelmet az emberi jogok megsértéseire és a bántalmazásokra, amelyeket szerte a világon elkövetnek; szólítson fel a vélemény és a véleménynyilvánítási szabadság megvédelmezésére; hangsúlyozza, mennyire fontos a szabad sajtó egy egészséges társadalomban, és minden polgár abban betöltött szerepe;
   ae) továbbra is szálljon síkra a vallás, illetve a meggyőződés szabadságáért; sürgessen további erőfeszítéseket a vallási és más kisebbségek jogainak védelme érdekében; szólítson fel nagyobb erőfeszítésekre a vallási kisebbségek üldözéssel és erőszakkal szembeni védelme érdekében; szólítson fel az istenkáromlást vagy a hitehagyást bűncselekményként kezelő törvények visszavonására, amelyek ürügyül szolgálnak a vallási kisebbségek és a nem hívők üldözésére; támogassa a vallás és a meggyőződés szabadságának ügyével foglalkozó különleges ENSZ-előadó munkáját; tevékenyen működjön közre azért, hogy az ENSZ ismerje el az úgynevezett „ISIS/Dáis” által a kisebbségekkel szemben elkövetett népirtást, és utalja a Nemzetközi Büntetőbíróság elé az emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények, a háborús bűncselekmények és a népirtás eseteit;
   af) továbbra is tevékenyen mozdítsa elő az egyenlőséget és a megkülönböztetés tilalmát; sürgeti az ENSZ-t, hogy aktívan támogassa tevékenységeiben és programjaiban a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kezdeményezéseket és továbbra is támogassa a UN Women munkáját; támogasson olyan intézkedéseket, amelyek megerősítik a női vezetőket és a nők részvételét a döntéshozás minden szintjében; küzdjön a szexuális irányultságon, a nemi identitáson vagy annak kifejezésén alapuló erőszak és megkülönböztetés ellen; szólítson fel minden olyan törvény visszavonására az ENSZ tagállamaiban, amelyek megsértik a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális (LMBTI) személyek jogait; üdvözli az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2015-ben megtartott, az LMBTI személyek jogaival foglalkozó legelső ülését; szólítsa fel az ENSZ tagállamait, hogy hajtsák végre a rasszizmus, az idegengyűlölet és az ezekhez kapcsolódó intolerancia jelenlegi formáival foglalkozó különleges ENSZ-előadó ajánlásait;
   ag) mozdítsa elő a gyermekek jogait, különösen a gyermekek vízhez, megfelelő higiénés körülményekhez, egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz való hozzáférésének biztosítása elősegítésével a konfliktusövezetekben és menekülttáborokban is, valamint a gyermekmunka, a gyermekkínzás, a gyermekkereskedelem és -házasság, továbbá a gyermekek szexuális kizsákmányolásának felszámolásával; támogassa és erősítse meg a nemzetközi erőfeszítéseket az ENSZ-en keresztül, amelyeknek az a célja, hogy véget vessenek a gyermekek fegyveres konfliktusokban való felhasználásának, és hogy hatékonyabban kezeljék a konfliktusok és a konfliktusok utáni helyzetek nőkre és lányokra gyakorolt hatásait; támogassa a fogyatékosság emberi jogokon alapuló megközelítését vészhelyzetekben és szükségállapotokban, a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel összhangban;
   ah) sürgesse az összes államot, köztük az EU tagállamait is, hogy sürgősen ratifikálják a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmány fakultatív jegyzőkönyvét, amely panasztételi és kivizsgálási mechanizmusokat hoz létre;
   ai) járuljon hozzá az emberi jogok tekintetében a transznacionális vállalatokkal és más üzleti vállalkozásokkal foglalkozó kormányközi munkacsoport munkájának sikeréhez; támogassa az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelveknek az ENSZ-tagállamok általi végrehajtásáról; ösztönözze az ENSZ-tagállamokat nemzeti cselekvési tervek kidolgozására és végrehajtására; támogassa az ENSZ emberi jogi főbiztosának elszámoltathatósági és jogorvoslati projektjét, amelynek célja a hazai jogorvoslati rendszer megerősítése, különös tekintettel az üzleti életben elkövetett, emberi jogokkal való durva visszaélések eseteire; szólítsa fel az ENSZ-tagállamokat, hogy vessék fel az emberi jogok kérdését a nemzetközi és nemzeti sportszövetségek előtt;
   aj) továbbra is szálljon síkra a halálbüntetéssel szembeni zéró toleranciáért, és folytassa a halálbüntetés egyetemes eltörlésérére irányuló munkát, amely kijelöli az utat a halálbüntetés alkalmazására vonatkozó moratóriumról szóló határozat következő ENSZ-Közgyűlésen való elfogadásához; ítélje el, hogy egyre gyakrabban hoznak halálos ítéletet a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények miatt, és felszólít a halálbüntetés kizárására az ilyen jellegű bűncselekmények esetében;
   ak) emlékeztesse a Közgyűlést ama kötelességére, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa (EJT) tagjainak megválasztásakor vegye figyelembe, hogy a jelöltek hogyan tartják tiszteletben és mozdítják elő az emberi jogokat, a jogállamiságot és a demokráciát; szólítson fel arra, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa tagságának elnyeréséhez határozzanak meg egyértelmű, az emberi jogok betartására épülő kritériumokat, és az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa fennállásának tizedik évfordulója alkalmából szólítson fel a Tanács munkamódszereinek és eredményességének felmérésére;
   al) erősítse meg a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját arra vonatkozóan, hogy megszűnjön a nemzetközi közösség szempontjából legaggasztóbb bűntettek elkövetőinek büntetlensége, és szolgáltassanak igazságot a háborús bűncselekmények, emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások áldozatai számára; nyújtson politikai, diplomáciai, pénzügyi és logisztikai támogatást a Nemzetközi Büntetőbíróság napi működéséhez; szólítsa fel az ENSZ összes tagállamát, hogy a Római Statútum ratifikálásával csatlakozzanak a Bírósághoz, valamint ösztönözzék a kampalai módosítások ratifikálását; mozdítsa elő a szoros együttműködést a Bíróság és az ENSZ és annak szervei és ügynökségei között, valamint terjessze ki kapcsolatait a Biztonsági Tanáccsal; szólítsa fel az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy utalja a Nemzetközi Büntetőbíróság elé a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetet;
   am) kezdeményezzen nyilvános és átfogó párbeszédet az ENSZ Közgyűlés összes tagjával az elnöki mandátumok alkotmányos korlátozásainak fontosságáról világszerte;
   an) szólítsa fel az ENSZ-t a „klímamenekült” fogalmát illető jogi hiányosságok kezelésére, beleértve annak lehetséges nemzetközi meghatározását is;
  

Fejlesztés

   ao) törekedjen a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend fenntartható fejlesztési céljainak végrehajtására; törekedjen a jövő generációk életének javítására és nyújtson ösztönzést és támogatást az országoknak ahhoz, hogy magukénak érezzék e célokat és alakítsanak ki nemzeti szintű kereteket a 17 célkitűzés eléréséhez; ösztönözze az ENSZ tagállamait a segélyek elosztásának továbbfejlesztése tekintetében vállalt kötelezettségeik teljesítésére, valamint az előrehaladás figyelemmel kísérése, valamint az elszámoltathatóság biztosítása érdekében szólítson fel a mutatószámokra vonatkozó szilárd keret elfogadására és a statisztikai adatok felhasználására; ragaszkodjon ahhoz, hogy a fenntartható fejlődéssel foglalkozó magas szintű politikai fórum (HLPF) váljon a fenntartható fejlesztési célok végrehajtása figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának biztosítása terén illetékes, fő döntéshozó testületté, továbbá a 2016-os HLPF-re tekintettel alakítson ki egységes uniós álláspontot a 2030-as menetrend végrehajtásáról;
   ap) gondoskodjon arról, hogy ne csorbuljanak a pekingi cselekvési platform vívmányai az oktatáshoz és az egészséghez való hozzáférés mint alapvető emberi jog védelme tekintetében; javítsa a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mivel ez hozzájárul a csecsemőhalandóság és az anyák halálozási arányának csökkentéséhez; mozdítsa elő a családtervezést, az anyák egészségét, a fogamzásgátlókhoz, illetve a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz való teljes körű hozzáférést, mivel ez jelentősen elősegíti a nők életének megmentését, valamint azt, hogy újrakezdjék életüket, amennyiben nemi erőszak áldozatává váltak; helyezze ezeket a politikákat a harmadik országokkal folytatott fejlesztési együttműködés középpontjába;
   aq) nyomatékosítsa, hogy az ENSZ munkastruktúráin belül a fenntartható fejlődés valamennyi dimenziójának hatékony integrálása érdekében meg kell erősíteni a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciát; emelje ki az univerzális, szabályokon alapuló, nyílt, átlátható, megkülönböztetésmentes, inkluzív és méltányos multilaterális kereskedelmi rendszer fontosságát, valamint hangsúlyozza, hogy a dohai fejlesztési forduló következtetéseit meg kell valósítani; emlékeztessen arra, hogy a fejlesztés nem lehetséges béke nélkül, és a béke nem lehetséges fejlesztés nélkül, hangsúlyozza a békével és az igazságszolgáltatással kapcsolatban megfogalmazott 16. fenntartható fejlődési cél jelentőségét, amely a fejlesztési együttműködés finanszírozásának egyik elsődleges célja kell, hogy legyen; szólítsa fel az ENSZ-t, hogy hosszú távú fejlesztési stratégiáiba rendszeresen építse be a kapacitásépítést és a jó kormányzást;
   ar) üdvözölje a 2014. szeptember 9-i 68/304. számú, mérföldkőnek számító állásfoglalás az ENSZ Közgyűlése általi elfogadását, amely elismerte, hogy „minden állam szuverén joga, hogy államadósságát átütemezze, amit semmilyen, egy másik állam által hozott intézkedés nem hiúsíthat meg vagy hátráltathat”, és „aggodalommal” jegyezte meg, hogy „a nemzetközi pénzügyi rendszer nem rendelkezik az államadósság rendezett és kiszámítható átütemezésére szolgáló, szilárd jogi kerettel”, és megindított egy „az államadósság-átütemezési folyamatok multilaterális jogi keretének” elfogadását célzó folyamatot; szólítsa fel az ENSZ-rendszer egészét e folyamat maradéktalan támogatására; felhívja az Európai Uniót és annak tagállamait, hogy vegyenek részt aktívan ebben a folyamatban;
   as) dolgozzon ki sokkal hatékonyabb és stratégiai megközelítési módot az ENSZ-ügynökségek számára, különösen a külső pénzügyi eszközökre vonatkozó programkészítés tekintetében, annak érdekében, hogy az uniós támogatások sokkal láthatóbbak legyenek a helyszínen;
   at) aktívan törekedjen a politikai kormányzás javítására a fenntartható fejlesztés terén az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) megerősítésével, és támogassa egy környezetkárosító bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi törvényszék felállításának javaslatát annak érdekében, hogy a környezetvédelmi jogszabályokat világszerte jobban lehessen végrehajtani;
   au) munkálkodjon a nemzetközi adóügyi együttműködés megerősítése érdekében, támogatva egy nemzetközi adóügyi testület ENSZ-rendszeren belüli létrehozását; az adózás területére vonatkozó automatikus információcserével és az adóparadicsomok egységes globális feketelistájának létrehozásával lépjen fel az adókikerülés és pénzmosás ellen;
   av) kezdeményezzen globális tervet az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelemhez, a rezisztens szuperbaktériumok további elterjedésének megakadályozása érdekében;
  

Éghajlatváltozás

   aw) biztosítsa, hogy az EU továbbra is az élen járjon az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és fokozza az együttműködést az ENSZ-szel ezen a területen; biztosítsa az ENSZ 2015-ös, párizsi éghajlat-változási konferenciáján hozott határozatok gyors végrehajtását;
  

Az EU és az ENSZ rendszerének reformja

   ax) átfogó konszenzus alapján támogassa az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának átfogó reformját annak érdekében, hogy az pontosabban tükrözze a világ új realitásait és hatékonyabban kezelje a békét és a biztonságot jelenleg és a jövőben fenyegető biztonsági kihívásokat; törekedjen azon hosszú távú cél elérésére, hogy az Unió helyet kapjon a megreformált Biztonsági Tanácsban; ösztönözze a Biztonsági Tanács tagjait, hogy tartózkodjanak a vétójog alkalmazásától olyan esetekben, amikor emberiesség elleni bűncselekményeket követtek el;
   ay) mozdítsa elő a Közgyűlés munkájának felpezsdítését, valamint az összes ENSZ-intézmény fellépésének jobb összehangolását és koherenciáját, ami várhatóan fokozni fogja a hatékonyságot, az eredményességet, a legitimitást, az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, illetve a rendszer kapacitását és reprezentativitását; támogassa és ösztönözze az új ENSZ-főtitkár kiválasztására irányuló eljárás átláthatóságát a jelöltek Közgyűlésen való bemutatása által; az ENSZ főtitkári pozíció legjobb jelöltjének azonosítása és kinevezése során mozdítsa elő a nemek szerinti és a földrajzi egyensúlyra épülő egyenlő és méltányos lehetőségeket, valamint a következő főtitkárnak női jelöltet támogasson, amennyiben a jelöltek hasonlóan kiemelkedő képzettségekkel rendelkeznek;
   az) tekintettel a 2015. évi ENSZ-jelentésre, valamint a francia és az ENSZ-katonák által a Közép-Afrikai Köztársaságban gyermekek ellen elkövetett szexuális bántalmazások közelmúltban megfogalmazott vádjaira, gondoskodjon arról, hogy az ENSZ, az EU tagállamai és az Unió KBVP-szervei késedelem nélkül és a lehető leggyorsabban kivizsgálják, büntetőeljárás alá vonják és megbüntessék az ENSZ, az egyes országok és az Unió égisze alatt szolgáló azon személyeket, akik szexuális erőszakot követtek el;
   ba) hívja fel az Európai Számvevőszéket, hogy erősítse meg együttműködését az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkárságának megfelelő felügyeleti szerveivel, különösen a Belső Felügyeleti Szolgáltatások Hivatalával (OIOS), a Független Ellenőrzési Tanácsadó Bizottsággal (IAAC) és a Könyvvizsgálói Testülettel, az átláthatóság, valamint a finanszírozás és a működés kölcsönös megértésének javítása érdekében;
   bb) hozzon létre hatékony rendszert a visszaéléseket bejelentő ENSZ-alkalmazottak védelme érdekében;
   bc) az ENSZ líbiai különmegbízottjának összeférhetetlenségével kapcsolatos, a közelmúltban megtörtént eset figyelembevételével kezdeményezzen kötelező magatartási kódexet, amely kötelezi a tisztségviselőket a pártatlanság fenntartására a hatékony közvetítésről szóló ENSZ-útmutatásban foglaltak szerint;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak, az Európai Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az EU emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselőjének, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a Bizottságnak, valamint tájékoztatás céljából az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének és az Egyesült Nemzetek főtitkárának.

(1) A 2011. május 3-i A/RES/70/33 határozat.
(2) HL C 99. E, 2012.4.3., 56. o.
(3) HL C 45., 2016.2.5., 89. o.
(4) Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0259.
(5) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0403.
(6) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0020.
(7) Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0013.
(8) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0051.
(9) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0073.
(10) EKSZ 010242/12, 11216/12 sz. tanácsi dokumentum.
(11) EKSZ458/15, 7632/15. sz. tanácsi dokumentum.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat