Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2020(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0146/2016

Pateikti tekstai :

A8-0146/2016

Debatai :

PV 06/07/2016 - 16
CRE 06/07/2016 - 16

Balsavimas :

PV 07/07/2016 - 9.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0317

Priimti tekstai
PDF 381kWORD 137k
Ketvirtadienis, 2016 m. liepos 7 d. - Strasbūras
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-oji sesija
P8_TA(2016)0317A8-0146/2016

2016 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos (2016/2020(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos, kurį pateikė Andrey Kovatchev PPE frakcijos vardu (B8-1374/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartį), visų pirma į jos 21, 34 ir 36 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 70-ąją sesiją,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 22 d. Tarybos išvadas dėl ES prioritetų 70-ojoje JT Generalinėje Asamblėjoje,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir JT žmogaus teisių konvencijas bei jų fakultatyvinius protokolus,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją dėl Europos Sąjungos dalyvavimo Jungtinių Tautų veikloje(1), pagal kurią valstybės narės prašymu ES suteikiama teisė dalyvauti JT Generalinės Asamblėjos veikloje, žodžiu teikti pasiūlymus ir pataisas, dėl kurių bus balsuojama, ir naudotis atsakymo teise,

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo(2) 10-ųjų metinių,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. balandžio 18 d. rekomendaciją Tarybai dėl JT principo „atsakomybė užtikrinti apsaugą“ (angl. R2P)(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 2 d. rekomendaciją Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 69-osios sesijos(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 24 d. rezoliuciją „ES vaidmuo JT. Kaip geriau pasiekti ES užsienio politikos tikslus“(5),

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2016 m. sausio 21 d. rezoliuciją dėl ES prioritetų JT ŽTT 2016 m. sesijose(6) ir 2014 m. liepos 17 d. rezoliuciją dėl agresijos nusikaltimo(7),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. vasario 4 d. rezoliuciją dėl vadinamosios grupuotės ISIS („Da'esh“) vykdomų religinių mažumų sisteminių masinių žudynių(8),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. kovo 8 d. rezoliuciją dėl moterų pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų padėties ES(9),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 12 d. Paryžiaus susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 13 d. dokumentą „Veiksmų planas siekiant užtikrinti didesnę ES BSGP paramą JT taikos palaikymo misijoms“(10) ir į 2015 m. kovo 23 d. dokumentą „JT ir ES strateginės partnerystės taikos palaikymo ir krizių valdymo srityje stiprinimas. 2015–2018 m. prioritetai“(11),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio mėn. Užsienio karinių ir civilinės gynybos išteklių naudojimo gaires teikiant tarptautinę pagalbą įvykus nelaimei (vadinamosios Oslo gairės),

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1325(2000) ir neseniai priimtą Saugumo Tarybos rezoliuciją 2242(2015) dėl moterų, taikos ir saugumo,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 15 d. JT vertinimo ataskaitą dėl vykdymo užtikrinimo ir taisomosios pagalbos pastangų dėl per taikos palaikymo operacijas Jungtinių Tautų ir susijusių darbuotojų taikos palaikymo operacijose vykdyto seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos,

–  atsižvelgdamas į pirmąją JT ataskaitą dėl atsparumo antibiotikams, kurią 2014 m. balandžio mėn. parengė PSO ir kurioje atsparumas antimikrobinėms medžiagoms vertinamas kaip „didelė grėsmė“ pasaulio visuomenės sveikatai,

–  atsižvelgdamas į neseniai atskleistą informaciją apie Panamoje įsikūrusios advokatų kontoros „Mossack Fonseca“ veiklą ir susijusias glaudesnio tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvas siekiant kovoti su mokesčių slėpimu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 134 straipsnio 3 dalį ir 113 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto nuomonę (A8–0146/2016),

A.  kadangi ES įsipareigojimas užtikrinti veiksmingą daugiašališkumą ir gerą pasaulinį valdymą, kurio branduolys būtų JT, yra neatsiejama ES išorės politikos dalis ir yra pagrįstas įsitikinimu, kad visuotinėmis taisyklėmis ir vertybėmis, kurias būtina gerbti ir jų laikytis, grindžiama daugiašalė sistema geriausiai tinka globalių krizių, iššūkių ir grėsmių klausimams spręsti;

B.  kadangi ES turėtų imtis aktyvaus vaidmens kuriant tokias Jungtines Tautas, kurios galėtų veiksmingai prisidėti prie pasaulinių sprendimų, vystymosi, taikos ir saugumo, žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principu grindžiamos tarptautinės tvarkos;

C.  kadangi ES valstybės narės turi dėti visas pastangas savo veiksmams Jungtinių Tautų sistemos organuose ir organizacijose koordinuoti pagal ES sutarties 34 straipsnio 1 dalyje nustatytus įgaliojimus;

D.  kadangi pasaulinė ir regioninė saugumo aplinka sparčiai prastėja, tampa vis sudėtingesnė ir nyksta vidaus ir išorės saugumą skiriančios ribos; kadangi JT ir toliau tenka labai svarbus vaidmuo užtikrinant visuotinį saugumą ir stabilumą;

E.  kadangi dėl pasaulio galių išsidėstymo ir sklaidos pokyčių būtina atidžiai persvarstyti JT sistemoje taikomas veiksmingo daugiašališkumo priemones; kadangi į tokias priemones, taip pat į konfliktų prevencijos ir krizių valdymo procesus, reikia labiau įtraukti visas valstybines ir nevalstybines suinteresuotąsias šalis;

F.  kadangi ES ir jos valstybės narės kartu įneša didžiausią finansinį indėlį į JT sistemą, užtikrindamos maždaug trečdalį įprastinio JT biudžeto, beveik dvi penktąsias JT taikos palaikymo biudžeto ir maždaug pusę visų įnašų į JT fondus ir programas;

G.  kadangi ES imasi veiksmų aplinkos tvarumui užtikrinti, ypač kovos su klimato kaita srityje, skatindama tarptautines priemones ir veiksmus, kuriais siekiama išsaugoti ir pagerinti aplinkos kokybę ir tausų gamtos išteklių valdymą;

H.  kadangi ES yra viena iš labiausiai pasišventusių žmogaus teisių, pagrindinių laisvių, kultūros vertybių ir įvairovės, demokratijos ir teisinės valstybės gynėjų ir skatintojų;

I.  kadangi dėl daugybės ilgalaikių ar naujai atsirandančių problemų, įskaitant smurtinius konfliktus, terorizmą, organizuotą nusikalstamumą, precedento neturinčias migracijos bangas ir klimato kaitą, kurių neįmanoma spręsti nacionaliniu lygmeniu ir į kuriuos reikia reaguoti regioniniu ir pasauliniu lygmeniu, ES saugumo aplinka darosi vis nestabilesnė ir nepastovesnė;

J.  kadangi dėl naujų iššūkių, įskaitant hibridinį ir informacinį karą, kibernetines grėsmes, bioinžineriją, letalines autonomines sistemas, nanotechnologiją, ginklų dydžio sumažinimą ir dvejopo taikymo technologijų paplitimą, reikia plėtoti daugiašalius susitarimus, kuriems JT sistema yra tinkamiausia;

K.  kadangi dėl pastarojo laikotarpio pokyčių masinio naikinimo ginklų ir jų transporto priemonių platinimo srityje tampa vis sunkiau vykdyti ginklų kontrolę ir nusiginklavimą ir mažėja visuotinis saugumas ir stabilumas; kadangi JT sistema tinka skatinti tų pačių pažiūrų partnerių pastangoms sukurti naujos kartos ginklų kontrolės ir nusiginklavimo priemones;

1.  Teikia Tarybai šias rekomendacijas:

  

Taika ir saugumas

   a) aktyviai siekti, kad visos tiesiogiai ar netiesiogiai ginkluotuose konfliktuose dalyvaujančios šalys ir jų organizacijos visiškai laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų ir tarptautinės teisės normų ir stengtųsi rasti taikius ir diplomatinius įvairiausių konfliktų sprendimus; raginti tai taikyti ir įsipareigojimui suteikti galimybę gauti humanitarinę pagalbą tiems, kuriems jos reikia;
   b) toliau remti daugiašales pastangas siekiant rasti ilgalaikius politinius ir taikius besitęsiančių konfliktų Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje sprendimus; toliau remti JT Generalinio Sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Sirijai, specialiojo įgaliotinio ir JT paramos misijos Libijoje vadovo, JT Generalinio Sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Jemenui, JT Artimųjų Rytų taikos proceso specialiojo koordinatoriaus ir JT Generalinio Sekretoriaus specialiojo įgaliotinio Vakarų Sacharai darbą; raginti tarptautinę bendruomenę toliau teikti humanitarinę, finansinę ir politinę pagalbą, siekiant pagerinti humanitarinę padėtį, ir dėti pastangas siekiant nedelsiant nutraukti smurtą; pasmerkti vienašališkus ir nesuderintus veiksmus visose krizės apimtose zonose;
   c) remti derybas Sirijos viduje, vykdomas vadovaujantis JT Saugumo Tarybos rezoliucija 2254 (2015); remti darbą, kurį atlieka Tarptautinės paramos Sirijai grupės sukurtos specialiosios paskirties pajėgos, prižiūrinčios būtinos humanitarinės pagalbos teikimą daugybei sirų apsiausties ir kitose sunkiai pasiekiamose vietovėse, taip pat karo veiksmų nutraukimą, kuris patvirtintas JT Saugumo Tarybos rezoliucija 2268(2016); griežtai pasmerkti plačiai paplitusius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus Sirijoje ir remti pilietinės visuomenės organizacijų darbą pagrindžiant dokumentais karo nusikaltimų, nusikaltimų žmogiškumui ir kitų žmogaus teisių pažeidimų įrodymus; pabrėžti, kad būtina rasti politinį konflikto sprendimą ir užtikrinti moterų įtraukimą į taikos derybas; raginti visas JT valstybes nares suteikti visus reikiamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius siekiant padėti vietos gyventojams ir pabėgėliams;
   d) užtikrinti, kad JT Generalinė Asamblėja, bendradarbiaudama su ES ir JAV, numatytų visas priemones, skirtas užtikrinti, kad dviejų valstybių sambūviu grindžiamas spendimas, pagal kurį būtų laikomasi 1967 m. nustatytų sienų, Jeruzalė būtų abiejų valstybių sostinė ir viena šalia kitos taikiai bei saugiai egzistuotų Izraelio valstybė su saugiomis ir pripažintomis sienomis ir nepriklausoma, demokratinė, vientisa ir gyvybinga Palestinos valstybė, būtų tvarus ir veiksmingas; veikti atsižvelgiant į 2016 m. sausio 18 d. priimtas Tarybos išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso, susijusias su nuolatiniu gyvenviečių plėtimu, kuris yra nuolatinė kliūtis taikai;
   e) pabrėžti, kad reikia koordinuotų humanitarinių veiksmų Jemene vadovaujant JT; raginti visas šalis leisti įvežti ir tiekti skubiai reikalingą maistą, vaistus, kurą ir JT ir tarptautiniais humanitariniais kanalais teikti kitą būtiną pagalbą siekiant, laikantis nešališkumo, neutralumo ir nepriklausomumo principų, patenkinti neatidėliotinus nuo krizės nukentėjusių civilių gyventojų poreikius; ragina paskelbti humanitarines paliaubas tam, kad Jemeno gyventojus kuo skubiau pasiektų gyvybiškai svarbi pagalba; raginti atlikti nešališką ir nepriklausomą visų įtariamų tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, įskaitant naujausius išpuolius prieš humanitarinę infrastruktūrą ir personalą, tyrimą; raginti visas šalis gerbti visų Jemeno piliečių žmogaus teises ir laisves ir pabrėžia, kad svarbu gerinti visų taikos labui ir humanitarinėse misijose šalyje dirbančiųjų, įskaitant pagalbos teikėjus, gydytojus ir žurnalistus, saugumą; skatinti Saudo Arabijos ir Irano draugiškų santykių politiką siekiant sumažinti įtampą regione ir išspręsti konfliktą Jemene ir kitose šalyse;
   f) toliau raginti visapusiškai gerbti tarptautiniu mastu pripažintas Rytų Europos ir Pietų Kaukazo šalių, įskaitant Gruziją, Moldovą ir Ukrainą, sienas ir teritorinį vientisumą, atsižvelgiant į tarptautinės teisės pažeidimus šiose teritorijose, ir jų laisvą ir suverenų pasirinkimą eiti Europos keliu; remti ir intensyvinti diplomatines pastangas siekiant taikiai išspręsti šiuos besitęsiančius ir įšaldytus konfliktus; raginti tarptautinę bendruomenę visapusiškai laikytis neteisėtos Krymo aneksijos nepripažinimo politikos; aktyviai didinti spaudimą Rusijai, kaip nuolatinei JT Saugumo Tarybos narei, siekiant išspręsti konfliktą Ukrainoje;
   g) raginti labiau remti tarptautinės bendruomenės ir regioninių organizacijų pastangas siekiant valdyti saugumo krizes Afrikos žemyne, ypač Somalyje, Sudane, Pietų Sudane, Centrinės Afrikos Respublikoje, Malyje, Nigerijoje, Burundyje ir visame Didžiųjų ežerų regione; raginti JT valstybes nares labiau remti didėjantį Afrikos Sąjungos vaidmenį ir jos tarpininkavimo ir krizių valdymo gebėjimus, kartu siekiant papildomumo su JT Taikos stiprinimo paramos biuro pastangomis; remti AS, RAB ir JT pastangas siekiant užkirsti kelią tolesniam krizės eskalavimui Burundyje ir imtis veiksmų siekiant paskatinti skubų įtraukų ir nuoširdų vyriausybės ir opozicijos dialogą Burundyje; remti nepriklausomo tarptautinio tyrimo, kurį atliekant yra tiriami visi tariami žmogaus teisių pažeidimai ir kuris padeda juos įvykdžiusius asmenis patraukti atsakomybėn ir atiduoti į teismą, vykdymą;
   h) remti nuolatines visapusiškas pastangas stiprinti JT taikos operacijas ir šios organizacijos gebėjimą sureguliuoti konfliktą; ištirti naujas ES ir JT stipresnio bendradarbiavimo perspektyvas ir jį skatinti suteikiant kitą formą jų strateginėms vizijoms saugumo srityje, viena vertus, taikant naują ES visuotinę užsienio ir saugumo politikos strategiją ir, kita vertus, JT persvarstant savo taikos operacijas, taikos kūrimo struktūrą ir moterų, taikos ir saugumo darbotvarkę (Saugumo Tarybos rezoliucija 1325 (2000)), taip pat jų sinergiją; užtikrinti, kad persvarstant JT taikos stiprinimo struktūrą būtų skatinamas principas „atsakomybė užtikrinti apsaugą“ ir moterų vaidmuo kuriant taiką;
   i) pritarti JT Saugumo Tarybos neseniai priimtai rezoliucijai 2242 (2015), kurioje pažymima, kad moterys yra pagrindinė visų pastangų spręsti pasaulinius iššūkius dalis, remti jos įgyvendinimą ir raginti dėti daugiau pastangų siekiant integruoti moterų, taikos ir saugumo darbotvarkę į visus įvairius taikos palaikymo aspektus; pabrėžti, jog svarbu, kad moterys lygiomis teisėmis visapusiškai ir aktyviai dalyvautų konfliktų prevencijos ir jų sprendimo, taip pat taikos derybų ir taikos kūrimo procese; užtikrinti, kad karo metu išžagintoms moterims būtų teikiama visa būtina saugi medicinos pagalba;
   j) propaguoti prevencijos kultūrą JT sistemoje, siekiant pagerinti jos gebėjimą greičiau reaguoti į prasidedančias krizes ir galimas grėsmes taikai ir saugumui, ypač taikant veiksmingesnę prevencinę diplomatiją ir pasitikėjimo stiprinimo bei tarpininkavimo pastangas; stengtis gerinti išankstinio perspėjimo sistemas ir išankstinį pranešimą, taip pat JT, ES ir kitų regioninių ir subregioninių organizacijų, kurios atlieka vis svarbesnį vaidmenį tarptautinės taikos ir saugumo srityje, konsultavimosi dėl krizių tvarką siekiant geriau koordinuoti jų vykdomą krizių valdymą ir išvengti nereikalingo dubliavimo; bendradarbiauti su JT stiprinant regioninių ir subregioninių organizacijų vaidmenį ir gebėjimus taikos palaikymo, konfliktų prevencijos, civilinių ir karinių krizių valdymo bei konfliktų sprendimo srityse;
   k) didinti valstybių narių paramą JT taikos palaikymo ir taikos kūrimo operacijoms, kurios apima žmogaus teisių komponentą ir aiškias pasitraukimo strategijas, ypač teikiant personalą ir įrangą, ir stiprinti ES tarpininkavimo vaidmenį šiuo aspektu; toliau plėtoti ES bendros saugumo ir gynybos politikos taikymo procedūras remiant JT operacijas, įskaitant ES kovinių grupių dislokavimą ar gebėjimų stiprinimą ir saugumo sektoriaus reformų iniciatyvas, kartu skiriant pakankamai dėmesio tokiems klausimams kaip žmogaus teisės, tvarus vystymasis ir masinės migracijos priežastys;
   l) skatinti plačią žmogaus saugumo apibrėžtį, priartinant ją prie lyčių lygybės ir žmogaus teisių, ir atsakomybės užtikrinti apsaugą (angl. R2P) principą ir toliau remti pastangas skatinti praktinį atsakomybės užtikrinti apsaugą principo įgyvendinimą; remti JT joms toliau atliekant esminį vaidmenį padedant šalims įgyvendinti atsakomybės užtikrinti apsaugą principą tam, kad būtų paisoma teisinės valstybės principo ir tarptautinės humanitarinės teisės; skatinti Saugumo Tarybos veiksmams, nukreiptiems prieš genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ar karo nusikaltimus, taikyti elgesio kodeksą, pagal kurį JT valstybės narės įpareigojamos remti ryžtingus Saugumo Tarybos veiksmus, kuriais siekiama užkirsti kelią tokiems nusikaltimams ar juos baigti, ir nebalsuoti prieš atitinkamą Saugumo Tarybos rezoliuciją;
  

Kova su terorizmu

   m) priminti, kad vienareikšmiškai smerkia terorizmą ir visiškai remia veiksmus, kuriais siekiama įveikti ir panaikinti teroristines organizacijas, ypač vadinamąją ISIS („Da'esh“), kuri kelia akivaizdžią grėsmę regioniniam ir tarptautiniam saugumui, ir kartu primena, kad vykdant šiuos veiksmus reikėtų visada visiškai gerbti tarptautinę žmogaus teisių teisę; pritarti, kad būtų skatinami visi Saugumo Tarybos rezoliucijos 2178 (2014 m.) dėl kovos su užsienio teroristų kovotojų keliamomis grėsmėmis ir Madride patvirtintų pagrindinių principų dėl užsienio teroristų kovotojų srauto sustabdymo aspektai;
   n) dėti daugiau pastangų siekiant suvaržyti verbavimą ir kovoti su teroristų propaganda socialinės žiniasklaidos platformose, o taip pat radikalių pažiūrų neapykantą kurstančių pamokslininkų tinkluose; remti kovą su radikalizacija ir deradikalizavimo politiką, laikantis JT veiksmų plano dėl smurtinio ekstremizmo prevencijos;
   o) bendradarbiauti su JT kovojant su terorizmo finansavimu, įskaitant turimų mechanizmų, skirtų teroristams ir teroristinėms organizacijoms nustatyti, naudojimą, taip pat turto įšaldymo mechanizmų visame pasaulyje stiprinimą kartu laikantis tarptautinių tinkamo proceso ir teisinės valstybės principų;
   p) teikti paramą JT kovos su terorizmu įgyvendinimo darbo grupei siekiant užtikrinti JT pasaulinės kovos su terorizmu strategijos įgyvendinimo koordinavimą ir nuoseklumą, naudojantis JT sistemos 25 struktūrų ir Interpolo ištekliais ir ekspertinėmis žiniomis, ir visada prisiminti, kad kova su terorizmu negali būti naudojama kaip dingstis vidaus neramumams malšinti ar gyventojų teisėms pažeisti;
   q) skatinti suderintas tarptautines pastangas kovoti su didėjančia grėsme, kurią kelią savadarbiai sprogstamieji užtaisai, visų pirma ugdant supratimą apie kovos su savadarbiais sprogstamaisiais užtaisais ir kovos su terorizmu ryšį, naudojantis JT sistemos struktūrų ir Interpolo ištekliais ir ekspertinėmis žiniomis tam, kad būtų sudarytos didesnio teisėsaugos ir karinio bendradarbiavimo galimybės;
   r) šiomis aplinkybėmis priminti, kad reikia tinkamo saugumo, teisėsaugos, žmogaus teisių bei socialinių ir ekonominių priemonių derinio, kuris suteiktų tinkamesnių galimybių reaguoti į kintantį „Da'esh“, „al-Qaeda“, „Al-Shabaab“, „Boko Haram“ ir kitų grupuočių vykdomo terorizmo ir smurtinio ekstremizmo pobūdį;
   s) pritarti didesniam ES indėliui į JT pajėgų stiprinimo iniciatyvas, susijusias su kova su užsienio teroristais kovotojais ir smurtiniu ekstremizmu;
  

Ginklų neplatinimas ir nusiginklavimas

   t) remti JT pastangas siekiant išvengti, kad nevalstybiniai subjektai ir teroristinės grupuotės kurtų, gamintų masinio naikinimo ginklus, jų įsigytų ar juos perduotų ir naudotųsi jų tiekimo sistemoms, taip pat prisidėti prie išsamaus Saugumo Tarybos rezoliucijos 1540 (2004) persvarstymo 2016 m.; primygtinai raginti visiškai laikytis Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT), Cheminio ginklo uždraudimo konvencijos ir Biologinių ginklų konvencijos ir užbaigti Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties ratifikavimo procesą; skatinti JT valstybes nares pasirašyti ir ratifikuoti Konvenciją dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo; palankiai įvertinti neribotos sudėties darbo grupės (angl. OEWP), kaip JT Generalinei Asamblėjai pavaldaus organo, įsteigimą siekiant paspartinti daugiašales derybas dėl branduolinio nusiginklavimo ir ragina visas ES valstybes nares aktyviai dalyvauti šios grupės veikloje; prašyti JT valstybes nares imtis aktyvių veiksmų siekiant visuotinio nusiginklavimo, deramai atsižvelgiant į saugumo aspektą ir į humanitarinius branduolinių ginklų aspektus;
   u) raginti valstybes nares per 71-ąją sesiją remti JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją dėl nusodrintojo urano pagrindu pagamintų ginklų, ir plėtoti bendrą ES poziciją, kuria būtų geriau atspindimi dažni Parlamento raginimai skelbti prevencinį visuotinį moratoriumą ir parengti visuotinį sutarimą dėl galimų pavojų civilių sveikatai, sunkios radioaktyvių atliekų valdymo naštos pasibaigus konfliktui ir su tokių ginklų naudojimu susijusių finansinių išlaidų; nusodrintojo urano įvertinimo ir šalinimo projektus įtraukti į kovai su minomis skiriamas ES finansavimo priemones;
   v) remti visapusišką Sutarties dėl prekybos ginklais įgyvendinimą ir skatinti visas JT valstybes nares pasirašyti šią sutartį ar prie jos prisijungti;
   w) numatyti efektyvesnių veiksmų, kuriais būtų kovojama su ginklų ir šaudmenų, įskaitant šaulių ir lengvuosius ginklus, nukreipimu ir neteisėta prekyba jais, ypač sukuriant ginklų sekimo sistemą;
   x) skatinti pasauliniu lygmeniu politinį atsaką dėl ginkluotų bepiločių orlaivių naudojimo siekiant užtikrinti, kad jie būtų naudojami griežtai laikantis tarptautinių žmogaus teisių ir humanitarinės teisės nuostatų; skatinti uždrausti kurti, gaminti ir naudoti visiškai autonominius ginklus, kurie suteiktų galimybę vykdyti atakas be žmogaus įsikišimo; užtikrinti, kad žmogaus teisės būtų įtrauktos į visus dialogus su trečiosiomis šalimis kovos su terorizmu klausimais;
   y) toliau remti nuolatines JT pastangas ištirti galimybes parengti atsakingo ir saugaus elgesio kibernetinėje erdvėje normas, įskaitant daugiašalę kovos su kibernetiniais išpuoliais sistemą, siekiant užtikrinti galiojančios tarptautinės teisės ir žmogaus teisių teisės taikymą;
  

Migracija

   z) skatinti labiau remti JTVPK darbą įgyvendinant jo tarptautinius įgaliojimus apsaugoti pabėgėlius, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms, kaip antai moterys ir vaikai; atkreipti dėmesį į didelę finansavimo neatitiktį tarp JTVPK biudžeto poreikių ir gautų lėšų ir prašyti didesnio solidarumo pasaulio mastu; ragina, siekiant užtikrinti JTVPK veiklą, padidinti jo pagrindinių funkcijų finansavimą JT nuolatinio biudžeto lėšomis;
   aa) priminti, kad reikia užtikrinti didesnį migracijos politikos išorės ir vidaus dimensijų ir vystymosi bei išorės reikalų darbotvarkių nuoseklumą ir koordinavimą;
   ab) prašyti, kad būtų dedama daugiau pastangų siekiant užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir kovoti su neteisėtu žmonių įvežimu ir prekyba jais, ypač kovojant su nusikaltėlių tinklais keičiantis svarbia žvalgybos informacija laiku ir veiksmingai ir kartu laikantis tarptautinės žmogaus teisių teisės nuostatų; patobulinti metodus, skirtus nustatyti ir apsaugoti aukas, taip pat stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis siekiant sekti, konfiskuoti ir susigrąžinti nusikalstamu būdu įgytą turtą šiame sektoriuje; primygtinai teigti JT lygmeniu, kad svarbu visapusiškai įgyvendinti JT konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ir ją papildantį Protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru ir Protokolą dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja; remti JT specialiojo pranešėjo migrantų žmogaus teisių klausimais darbą;
   ac) pritarti 2016 m. rugsėjo 19 d. numatomam surengti JT Generalinės Asamblėjos aukšto lygio susitikimui plenarinėje sesijoje siekiant aptarti pabėgėlių ir migrantų didelių srautų problemą ir reikalauti jame dėmesį sutelkti į pagrindines migracijos priežastis, reikiamą dėmesį skiriant skurdo panaikinimui ir žmogaus teisių bei stabilumo įgyvendinimui;
  

Žmogaus teisės, demokratija ir teisinė valstybė

   ad) aiškiai ir tvirtai pakartoti, kad visos žmogaus teisės, dėl kurių susitarta pagal JT konvencijas, yra visuotinės, nedalomos, viena nuo kitos priklausomos ir tarpusavyje susijusios ir kad reikia užtikrinti šių teisių laikymąsi; atkreipti dėmesį į žmogaus teisių pažeidimus ir piktnaudžiavimą visame pasaulyje; raginti apsaugoti nuomonės laisvę ir saviraiškos laisvę; pabrėžti laisvos spaudos sveikoje visuomenėje ir kiekvieno piliečio vaidmens joje svarbą ir ginti susirinkimų ir asociacijų laisvę;
   ae) toliau propaguoti religijos ar tikėjimo laisvę; raginti dėti daugiau pastangų siekiant apsaugoti religinių ir kitų mažumų teises; raginti geriau užtikrinti religinių mažumų apsaugą nuo persekiojimo ir smurto; raginti panaikinti įstatymus, kuriais kriminalizuojama šventvagystė ar atsimetimas nuo religijos ir kurie naudojami kaip dingstis religinėms mažumoms ir netikintiems asmenims persekioti; remti specialiojo pranešėjo religijos ar tikėjimo laisvės klausimais darbą; aktyviai dalyvauti JT genocido prieš mažumas, kurį vykdė vadinamoji grupuotė ISIS („Da'esh“), pripažinimo darbą, ir perduoti TBT įtariamų nusikaltimų žmoniškumui, karo nusikaltimų ir genocido atvejus;
   af) toliau aktyviai skatinti lygybę ir nediskriminavimą; raginti JT aktyviai remti lyčių lygybės iniciatyvų įtraukimą į savo veiklą ir programas ir toliau remti padalinio „JT moterys“ darbą; remti priemones, kuriomis stiprinama moterų lyderystė ir dalyvavimas priimant sprendimus visais lygmenimis; kovoti prieš smurtą ir asmenų diskriminavimą dėl jų seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar lyties raiškos; raginti JT valstybėse narėse panaikinti teisės aktus, kuriais pažeidžiamos lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių (LGBTI) asmenų teisės; palankiai įvertinti pirmąjį istorijoje JT Saugumo Tarybos 2015 m. posėdį dėl LGBTI teisių; raginti JT valstybes nares įgyvendinti JT specialiojo pranešėjo šiuolaikinių rasizmo, rasinio diskriminavimo, ksenofobijos ir susijusios netolerancijos formų klausimais rekomendacijas;
   ag) remti vaikų teises, ypač padedant užtikrinti vaikams galimybę gauti vandens, tinkamas sanitarines sąlygas, sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugas, įskaitant konfliktų zonose ir pabėgėlių stovyklose, ir panaikinti vaikų darbą, kankinimus, prekybą jais, vaikų santuokas ir seksualinį išnaudojimą; remti ir stiprinti JT tarptautines pastangas siekiant nutraukti vaikų naudojimą ginkluotuose konfliktuose, taip pat veiksmingiau mažinti konflikto ir padėties po konflikto poveikį moterims ir merginoms; remia žmogaus teisėmis grindžiamą požiūrį į negalią rizikos ir kritiškos padėties atvejais, atitinkantį JT neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas;
   ah) primygtinai raginti visas valstybes, įskaitant ES valstybes nares, skubiai ratifikuoti Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto fakultatyvųjį protokolą, kuriuo nustatomi skundų pateikimo ir tyrimo mechanizmai;
   ai) prisidėti siekiant sėkmingų tarpvyriausybinės darbo grupės tarptautinių korporacijų ir kitų verslo įmonių klausimais darbo, susijusio su žmogaus teisėmis, rezultatų; remti JT valstybių narių JT pagrindinių verslo ir žmogaus teisių principų tolesnį įgyvendinimą; skatinti JT valstybes nares parengti ir įgyvendinti nacionalinius veiksmų planus; remti JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro atskaitomybės ir teisių gynimo priemonių projektą, skirtą sustiprinti nacionalinėje teisėje numatytas teisių gynimo priemones, ypač taikomas sunkių žmogaus teisių pažeidimų verslo sektoriuje atvejais; raginti JT valstybes nares aptarti žmogaus teisių klausimą su tarptautinėmis ir nacionalinėmis sporto organizacijomis;
   aj) toliau remti visišką mirties bausmės netoleravimą ir toliau dėti pastangas, kad ji būtų panaikinta visame pasaulyje, ir imtis iniciatyvos, kad būtų priimta kita JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija dėl mirties bausmės taikymo moratoriumo; pasmerkti dažnesnį mirties bausmės taikymą už nusikaltimus, susijusius su narkotikais, ir ragina už tokius nusikaltimus neskirti mirties bausmės;
   ak) priminti Generalinės Asamblėjos prievolę renkant JT žmogaus teisių tarybos (JT ŽTT) narius atsižvelgti į tai, ar kandidatai laikosi žmogaus teisių propagavimo ir apsaugos, teisinės valstybės ir demokratijos principų; raginti nustatyti aiškius žmogaus teisių užtikrinimo rezultatais pagrįstus narystės JT ŽTT kriterijus, ir, atsižvelgiant į dešimtąsias JT ŽTT metines, paraginti atlikti Tarybos darbo metodų ir poveikio vertinimą;
   al) stiprinti Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) darbą, kuriuo jis siekia pašalinti sunkiausių tarptautinei bendruomenei susirūpinimą keliančių nusikaltimų vykdytojų nebaudžiamumą ir užtikrinti karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui ir genocido aukoms teisingumą; teikti politinę, diplomatinę, finansinę ir logistinę paramą kasdieniam TBT darbui; skatinti visas JT valstybes nares prisijungti prie Teismo, ratifikuojant Romos statutą, ir skatinti ratifikuoti Kampalos pakeitimus; skatinti glaudų JT ir jos institucijų ir agentūrų bendradarbiavimą su Teismu ir plėsti savo ryšius su Saugumo Taryba; ragina JT Saugumo Tarybą pateikti Tarptautiniam baudžiamajam teismui nuomonę dėl padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje;
   am) palaikyti ryšį su visuomene ir pradėti išsamius debatus su visais JT Generalinės Asamblėjos nariais dėl konstitucinių normų laikymosi vykdant prezidentinius įgaliojimus visame pasaulyje svarbos;
   an) raginti JT pašalinti teisės spragas, susijusias su sąvoka „pabėgėlis dėl klimato kaitos“, įskaitant galimą tarptautinę šios sąvokos apibrėžtį;
  

Vystymasis

   ao) imtis veiksmų, kad būtų įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. numatyti darnaus vystymosi tikslai; imtis veiksmų, kad būtų pagerintas būsimų kartų gyvenimas, taip pat skatinti ir remti šalis, kad jos prisiimtų atsakomybę ir sukurtų nacionalines sistemas, skirtas 17 tikslų pasiekti; skatinti JT valstybes nares vykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su vystomosios pagalbos panaudojimu, ir ragina patvirtini patikimą rodiklių sistemą ir naudoti statistinius duomenis pažangai stebėti ir atskaitomybei visiems užtikrinti; primygtinai reikalauti, kad šis aukšto lygio politinis forumas darnaus vystymosi tema būtų pagrindiniu sprendimų priėmimo organu, kompetentingu užtikrinti tolesnę veiklą ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo peržiūrą ir pristatyti bendrą ES poziciją dėl „Darbotvarkės 2030“ įgyvendinimo prieš aukšto lygio politinį forumą 2016 m.;
   ap) užtikrinti, kad Pekino veiksmų platformos acquis nuostatos dėl galimybės gauti išsilavinimą ir sveikatos, kaip pagrindinės žmogaus teisės, nesusilpnėtų; pagerinti galimybes gauti lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugas, nes tai padeda mažinti kūdikių ir gimdyvių mirtingumą; skatinti šeimos planavimą, gimdyvių sveikatą, nevaržomą galimybę įsigyti kontraceptinių priemonių ir gauti visapusiškas lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugas, nes tai svarbūs elementai išsaugant moterų gyvybę ir padedant joms iš naujo susikurti gyvenimą, jei jos buvo tapusios išžaginimo aukomis; užtikrinti, kad ši politika taptų vystomojo bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis pagrindu;
   aq) primygtinai tvirtinti, kad, siekiant veiksmingai integruoti visus tvaraus vystymosi aspektus, būtina JT darbo struktūrose stiprinti politikos suderinamumą vystymosi labui; atkreipti dėmesį į visuotinės, taisyklėmis grindžiamos, atviros, skaidrios, nediskriminacinės, įtraukios ir teisingos daugiašalės prekybos sistemos svarbą ir į būtinybę užbaigti PPO Dohos vystymosi derybų raundą; priminti, kad vystymasis neįmanomas be taikos, o taika be vystymosi, pabrėžiant darnaus vystymosi tikslo (DVT) Nr. 16, susijusio su taika, teisingumu ir valdymu, kuris turėtų būti vienas iš vystomojo bendradarbiavimo finansavimo prioritetų, svarbą; raginti JT sistemingai integruoti gebėjimų stiprinimo ir gero valdymo klausimus į ilgalaikes vystymosi strategijas;
   ar) palankiai vertinti tai, kad 2014 m. rugsėjo 9 d. JT Generalinė Asamblėja priėmė esminę rezoliuciją Nr. 68/304, kuria pripažįstama kiekvienos valstybės suvereni teisė restruktūrizuoti savo valstybės skolą, kuriai įtakos nedaro ir jos neriboja jokia kitos valstybės priemonė, ir su susirūpinimu pažymima, kad tarptautinė finansų sistema neturi tvirto teisinio pagrindo sklandžiam ir prognozuojamam valstybės skolos restruktūrizavimui, ir pradedamas procesas, skirtas daugiašalės valstybės skolos restruktūrizavimo procesų teisinei sistemai priimti; raginti visoje JT sistemoje visapusiškai remti šį procesą; raginti ES ir jos valstybes nares aktyviai įsitraukti į šį procesą.
   as) sukurti veiksmingesnį strateginį požiūrį į JT agentūras, ypač išorės finansavimo priemonių programavimo klausimais, siekiant užtikrinti didesnį ES pagalbos matomumą ten, kur ji teikiama;
   at) aktyviai siekti, kad stiprinant Jungtinių Tautų aplinkos programą būtų pagerintas politinis valdymas tvaraus vystymosi srityje, ir remti pasiūlymą steigti Tarptautinį baudžiamąjį teismą, kuriame būtų nagrinėjami nusikaltimai aplinkai, siekiant visame pasaulyje geriau įgyvendinti aplinkos politikos srities teisės aktus;
   au) dėti pastangas siekiant stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą mokesčių srityje, remiant tarptautinės mokesčių institucijos JT sistemoje sukūrimą; kovoti su mokesčių slėpimu ir pinigų plovimu taikant automatinį keitimąsi informacija mokesčių klausimais ir sudarant bendrą pasaulinį mokesčių rojų juodąjį sąrašą;
   av) pradėti įgyvendinti visuotinį kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms planą, siekiant užkirsti kelią tolesniam atsparių superbakterijų plitimui;
  

Klimato kaita

   aw) užtikrinti, kad kovojant su klimato kaita ES išliktų pirmose gretose ir toliau šioje srityje bendradarbiautų su JT; užtikrinti, kad sparčiai būtų įgyvendinti Paryžiuje vykusios 2015 m. JT klimato kaitos konferencijos sprendimai;
  

Europos Sąjunga ir JT sistemos reforma

   ax) remti plataus masto sutarimu paremtą išsamią Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos reformą siekiant geriau atsižvelgti į naują pasaulio realybę ir užtikrinti, kad Taryba galėtų veiksmingai spręsti grėsmių tarptautinei taikai ir saugumui klausimus; siekti ilgalaikio ES tikslo turėti vietą išplėstoje JT Saugumo Taryboje; raginti Saugumo Tarybos nares susilaikyti nuo veto teisės naudojimo tais atvejais, kai sprendžiama dėl įykdytų nusikaltimų žmoniškumui;
   ay) skatinti Generalinės Asamblėjos darbo pagyvinimą ir didesnį visų JT institucijų veiksmų koordinavimą bei nuoseklumą, nes taip būtų padidintas sistemos efektyvumas, veiksmingumas, teisėtumas, skaidrumas, atskaitomybė, gebėjimai ir reprezentatyvumas; remti ir toliau plėtoti didesnį kito JT generalinio sekretoriaus atrankos proceso skaidrumą ir užtikrinti, kad kandidatai prisistatytų Generalinėje Asamblėjoje; nustatant ir skiriant geriausią kandidatą, skatinti užtikrinti, atsižvelgiant į lyčių ir geografinę pusiausvyrą, vienodas ir sąžiningas galimybes ir, jei kandidatai turi panašią aukščiausią kvalifikaciją, pritarti, kad kitai Generalinio Sekretoriaus kadencijai būtų atrinkta moteris;
   az) atsižvelgiant į 2015 m. JT ataskaitą ir pastaruosius kaltinimus dėl seksualinės prievartos prieš vaikus, pateiktus Prancūzijos ir JT pajėgoms Centrinės Afrikos Respublikoje, užtikrinti, kad JT, ES valstybės narės ir ES BSGP organai nedelsiant ryžtingai atliktų tyrimą, patrauktų baudžiamojon atsakomybėn ir nubaustų visus JT, nacionalinius ir ES darbuotojus, kurie įvykdė seksualinės prievartos veiksmus;
   ba) ragina Europos Audito Rūmus stiprinti savo bendradarbiavimą su atitinkamomis Jungtinių Tautų sekretoriato priežiūros institucijomis, ypač Vidaus priežiūros tarnybų biuru (angl. OIOS), Nepriklausomo audito patariamuoju komitetu (angl. IAAC) ir Auditorių valdyba, siekiant padidinti finansavimo ir veikimo skaidrumą ir tarpusavio supratimą;
   bb) sukurti veiksmingą JT informatorių apsaugos sistemą;
   bc) atsižvelgiant į neseniai atskleistą JT specialiojo įgaliotinio Libijoje interesų konflikto atvejį, parengti privalomą elgesio kodeksą, kuriuo pareigūnai būtų įpareigoti išlikti nešališki, kaip nustatyta JT veiksmingo tarpininkavimo gairėse;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijai ir susipažinti Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.

(1) 2011 m. gegužės 3 d. A/RES/65/276.
(2) OL C 99 E, 2012 4 3, p. 56.
(3) OL C 45, 2016 2 5, p. 89.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0259.
(5) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0403.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0020.
(7) Priimti tekstai, P8_TA(2014)0013.
(8) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0051.
(9) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0073.
(10) EIVT 01024/12, Tarybos dokumentas 11216/12.
(11) EIVT 458/15, Tarybos dokumentas 7632/15.

Teisinė informacija - Privatumo politika