Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2708(RPS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0842/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0842/2016

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0319

Usvojeni tekstovi
PDF 259kWORD 76k
Četvrtak, 7. srpnja 2016. - Strasbourg
Prigovor na provedbeni akt o dopuštenim zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani
P8_TA(2016)0319B8-0842/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 7. srpnja 2016. o nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 432/2012 o utvrđivanju popisa dopuštenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt uredbe Komisije (D44599/02),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani(1), a posebno njezin članak 13. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir mišljenje od 12. travnja 2016. koje je iznio odbor naveden u članku 25. stavku 1. gore navedene Uredbe,

–  uzimajući u obzir članak 5.a stavak 3. točku (b) Odluke 1999/468/EZ Vijeća od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji(2),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. te stavak 4. točku (c) Poslovnika,

A.  budući da je u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1924/2006 navedeno da Komisija do 19. siječnja 2009. utvrđuje specifične prehrambene profile kojima hrana ili određene kategorije hrane moraju udovoljavati kako bi mogli na sebi nositi prehrambene ili zdravstvene tvrdnje te uvjete za uporabu tih prehrambenih ili zdravstvenih tvrdnji za hranu ili kategorije hrane obzirom na prehrambene profile;

B.  budući da u skladu s člankom 2. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1924/2006 „zdravstvena tvrdnja” znači svaka tvrdnja kojom se izjavljuje, sugerira ili naznačuje da postoji odnos između neke kategorije hrane, određene hrane ili jedne od njezinih sastavnica i zdravlja;

C.  budući da postoji opravdana zabrinutost u vezi s tim da tvrdnje da kofein pomaže u povećanju budnosti i poboljšanju koncentracije ne odražavaju povezanost konzumacije kofeina i „zdravlja”;

D.  budući da Komisija još nije utvrdila te prehrambene profile;

E.  budući da u limenci energetskog pića od 250 ml može biti sadržano do 27 g šećera i 80 mg kofeina;

F.  budući da bi prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije slobodni šećeri trebali predstavljati najviše 10 % dnevnog energetskog unosa kod odraslih i djece, dok bi se dodatnim smanjenjem na manje od 5 % dnevno (otprilike 25 g) ostvarila dodatna zdravstvena korist(3);

G.  budući da je Europska agencija za sigurnost hrane ustvrdila da visoki unos šećera u obliku zašećerenih pića može doprinijeti povećanju tjelesne mase;

H.  budući da će korištenje predloženih zdravstvenih tvrdnji pogodovati konzumaciji energetskih pića te da se opravdano može očekivati da će kao posljedica toga dnevni unos šećera i kofeina biti veći od najviših preporučenih dnevnih vrijednosti;

I.  budući da se u članku 3. točki (c) Uredbe (EZ) br. 1924/2006 zabranjuje korištenje zdravstvenih tvrdnji kojima se potiče prekomjerna konzumaciju hrane;

J.  budući da se, prema nacrtu uredbe Komisije, za prehrambene proizvode kojima su djeca i adolescenti ciljana skupina ne smiju koristiti tvrdnje da kofein pomaže u povećanju budnosti i poboljšanju koncentracije;

K.  budući da su adolescenti najveći potrošači energetskih pića;

L.  budući da 68 % adolescenata i 18 % djece redovito konzumira energetska pića;

M.  budući se industrija energetskih pića u svojem fakultativnom Kodeksu prakse za oglašavanje i označavanje energetskih pića obvezala samo na to da neće oglašavati energetska pića djeci ispod 12 godina(4);

N.  budući da se u praksi teško može nadzirati prodaju li se energetska pića na kojima su navedene predložene tvrdnje djeci, bez obzira na to jesu li im ciljana skupina djeca ili adolescenti, zbog čega su uvjeti korištenja koji su priloženi predloženim tvrdnjama neučinkoviti; budući da ionako ništa ne može spriječiti da se oglašavanje takvih pića usmjeri na adolescente;

O.  budući da, kako je navedeno u članku 3. točki (a) Uredbe (EZ) br. 1924/2006, uporaba prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji ne smije biti netočna, dvoznačna ili zavaravajuća;

P.  budući da bi zbog uvjeta ili ograničenja u vezi s tim da se predložene tvrdnje ne bi smjele koristiti na hrani koja je namijenjena djeci ili adolescentima te tvrdnje postale dvoznačne kada je riječ o mogućim negativnim učincima te hrane na ljudsko zdravlje;

Q.  budući da je Komisija u prošlosti (što je potvrdio Opći sud u slučaju dekstroze) odbijala odobriti zdravstvene tvrdnje kojima se potrošačima slala proturječna ili dvoznačna poruka, čak iako je njihovo odobrenje ovisilo o posebnim uvjetima uporabe i/ili ako su im bile priložene dodatne poruke ili upozorenja(5);

R.  budući da je Europska agencija za sigurnost hrane u svojem znanstvenom mišljenju zaključila da nema dovoljno dostupnih informacija na temelju kojih bi se utvrdila sigurna razina unosa kofeina za djecu te da unos od 3 mg po kilogramu tjelesne težine na dan vjerojatno ne predstavlja problem za sigurnost djece i adolescenata(6);

S.  budući da, kako je navedeno u točki (c) članka 3. Uredbe (EZ) br. 1924/2006, „prehrambene ili zdravstvene tvrdnji ne služe za [...] poticanje ili odobravanje prekomjernog konzumiranja neke hrane”;

T.  budući da 25 % potrošača energetskih napitaka adolescentske dobi konzumira tri ili više limenke odjedanput te da bi predložene tvrdnje mogle potaknuti konzumaciju još većih količina tih energetskih napitaka;

U.  budući da predložena oznaka upozorenja (u uvjetima uporabe) ne sadrži upozorenje u vezi s maksimalnom preporučenom količinom pri jednom unosu, već se referira samo na maksimalni dnevni unos;

V.  budući da je konzumiranje energetskih napitaka povezano s glavoboljama, poteškoćama sa spavanjem i problemima u ponašanju djece i adolescenta koji ih redovito konzumiraju;

1.  protivi se prihvaćanju nacrta uredbe Komisije;

2.  smatra da nacrt uredbe Komisije nije u skladu s ciljem i sadržajem Uredbe (EZ) br. 1924/2006;

3.  traži od Komisije da povuče svoj nacrt uredbe;

4.  poziva države članice da razmotre uvođenje pravila u pogledu oglašavanja pića s visokim udjelom kofeina ili hrane s dodatkom kofeina usmjerenog na djecu i adolescente;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)SL L 404, 30.12.2006., str. 9.
(2)SL L 184, 17.7.1999., str. 23.
(3)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=1
(4)http://www.energydrinkseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/FINAL_EDE-Code-of-Practice_clean_250914.pdf
(5)Vidi presudu Općeg suda od 16. ožujka 2016., Dextro Energy protiv Europske komisije, T-100/15, ECLI:EU:T:2016:150, stavak 74.
(6)http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti