Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2708(RPS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0842/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0842/2016

Viták :

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0319

Elfogadott szövegek
PDF 268kWORD 76k
2016. július 7., Csütörtök - Strasbourg
Végrehajtási jogi aktussal szembeni kifogás: élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások
P8_TA(2016)0319B8-0842/2016

Az Európai Parlament 2016. július 7-i állásfoglalása a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendeletet módosító bizottsági rendelet tervezetéről (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a bizottsági rendelet tervezetére (D44599/02),

–  tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel a fenti rendelet 25. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság 2016. április 12-i véleményére,

–  tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat(2) 5a. cikke (3) bekezdésének b) pontjára,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésre és (4) bekezdésének c) pontjára,

A.  mivel az 1924/2006/EK rendelet 4. cikke előírja a Bizottság számára, hogy 2009. január 19-ig dolgozzon ki olyan konkrét tápértékprofilokat, amelyeknek az egyes élelmiszereknek vagy élelmiszercsoportoknak meg kell felelniük ahhoz, hogy a tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állításokkal lehessen azokat ellátni, valamint hogy dolgozza ki a tápanyagprofilok tekintetében az élelmiszerekre vagy élelmiszercsoportokra alkalmazandó, tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állítások alkalmazásának feltételeit;

B.  mivel az 1924/2006/EK rendelet 2. cikkének 5. pontja szerint az „egészségre vonatkozó állítás”: bármely olyan állítás, amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az adott élelmiszer, élelmiszercsoport vagy annak valamely alkotóeleme és az egészség között összefüggés van;

C.  mivel jogos aggodalom áll fenn arra nézve, hogy „a koffein segít az éberség és a koncentráció fokozásában” állítás nem mutat összefüggést a koffeinfogyasztás és az „egészség” között;

D.  mivel a Bizottság még nem dolgozta ki ezeket a tápanyagprofilokat;

E.  mivel egy 250 ml-es energiaital akár 27 g cukrot és 80 mg koffeint is tartalmazhat;

F.  mivel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt ajánlja, hogy a felnőttek és a gyermekek napi energiabevitelének legfeljebb a 10%-a származzék szabad cukrokból, valamint hogy a további, 5% alá történő napi csökkentés (kb. 25 g) még több egészségügyi előnnyel járna(3);

G.  mivel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) bizonyítékokat talált arra nézve, hogy a cukorral édesített italok nagy mértékű fogyasztása testsúlygyarapodáshoz vezethet;

H.  mivel a javasolt, egészségre vonatkozó állítás valószínűleg az energiaitalok fogyasztásának fog kedvezni, és – következésképpen – joggal várható, hogy a napi cukor- és koffeinbevitel meg fogja haladni a napi ajánlott maximális beviteli mennyiséget;

I.  mivel az 1924/2006/EK rendelet 3. cikkének c) pontja kimondja, hogy „A tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások alkalmazása [...] nem ösztönözheti vagy helyeselheti az élelmiszer túlzott fogyasztását”;

J.  mivel a bizottsági rendelettervezet szerint az arra vonatkozó állítások, hogy a koffein segít az éberség és a koncentráció fokozásában, nem használhatóak fel a gyermekeknek és serdülőknek szánt élelmiszerek esetében;

K.  mivel az energiaitalokat a serdülők fogyasztják a legnagyobb számban;

L.  mivel a serdülők 68%-a és a gyermekek 18%-a rendszeresen fogyaszt energiaitalokat;

M.  mivel az energiaitalokat előállító vállalatok az energiaitalok forgalmazására és címkézésére vonatkozó önkéntes magatartási kódexe csak arra vállal kötelezettséget, hogy 12 év alatti gyermekeknek nem forgalmaznak energiaitalokat(4);

N.  mivel a gyakorlatban nehéz ellenőrizni, hogy a javasolt állítással megjelölt energiaitalokat ne adják el gyermekeknek, függetlenül attól, hogy gyermekeknek vagy kamaszoknak szánták-e őket, így a javasolt állítás használati feltétele hatástalan lesz; mivel egyébiránt semmi sem akadályozza az ilyen italok kamaszoknak való árusítását;

O.  mivel az 1924/2006/EK rendelet 3. cikkének a) pontja kimondja, hogy „A tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások alkalmazása [...] nem lehet valótlan, félreérthető vagy megtévesztő”;

P.  mivel az a feltétel vagy korlátozás, hogy a javasolt állítások nem alkalmazhatók gyermekeknek vagy kamaszoknak szánt élelmiszerek esetében, kétértelművé tenné őket az ilyen élelmiszereknek az emberi egészségre gyakorolt potenciálisan negatív hatása tekintetében;

Q.  mivel (ahogyan azt a Törvényszék a dextróz esetében megerősítette(5)) a Bizottság a múltban megtagadta olyan, egészségre vonatkozó állítások engedélyezését, amelyek a fogyasztók felé ellentmondó és kétértelmű üzenetet közvetítettek, még akkor is, ha konkrét használati feltételek mellett engedélyezni kellett volna őket, és/vagy további üzenet vagy figyelmeztetés kísérte őket;

R.  mivel a koffein biztonságosságára vonatkozó tudományos véleményében az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy nem áll rendelkezésre elegendő információ arra vonatkozóan, hogy mire kell alapozni a gyermekek koffeinfogyasztásának biztonságos szintjét, de hogy egy 3 mg/testsúly kg/nap fogyasztás valószínűsíthetően nem eredményez biztonságossági aggályokat a gyermekek és serdülők körében(6);

S.  mivel az 1924/2006/EK rendelet 3. cikkének c) pontja kimondja, hogy „A tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások alkalmazása [...] nem ösztönözheti vagy helyeselheti egy adott élelmiszer túlzott fogyasztását”;

T.  mivel az energiaitalt fogyasztó serdülők 25%-a három vagy több dobozt megiszik egy alkalommal, és a javasolt állítások az ilyen energiaitalok még nagyobb mennyiségű fogyasztására ösztönözhetnek;

U.  mivel a javasolt figyelmeztető címke (használati feltételek) semmilyen figyelmeztetést nem tartalmaz az egyszeri bevitel során megengedhető maximális mennyiségre nézve, hanem csak a napi maximális bevitelt említi;

V.  mivel az energiaitalok rendszeres fogyasztása a gyermekek és a serdülők körében fejfájások, alvászavar és viselkedési problémák kialakulásához vezethet;

1.  ellenzi a Bizottság rendelettervezetének elfogadását;

2.  úgy véli, hogy az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet nem egyeztethető össze az alap-jogiaktus céljával vagy tartalmával;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza a rendelete tervezetét;

4.  felkéri a tagállamokat, hogy fontolják meg annak a lehetőségét, hogy szabályokat vezetnek be a magas koffeintartalmú italok vagy hozzáadott koffeint tartalmazó élelmiszerek gyermekek és serdülők számára történő forgalmazása tekintetében;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 404., 2006.12.30., 9. o.
(2) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
(3) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=1
(4) http://www.energydrinkseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/FINAL_EDE-Code-of-Practice_clean_250914.pdf
(5) Lásd a Bíróságnak a T-100/15. sz., Dextro Energy kontra Európai Bizottság, ügyben 2016. március 16-án hozott ítéletét, ECLI: EU:T:2016:150, 74. bekezdés.
(6) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat