Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2708(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0842/2016

Texte depuse :

B8-0842/2016

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0319

Texte adoptate
PDF 263kWORD 79k
Joi, 7 iulie 2016 - Strasbourg
Obiecțiune în legătură cu un act de punere în aplicare: Mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare
P8_TA(2016)0319B8-0842/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 7 iulie 2016 referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament al Comisiei (D44599/02),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare(1), în special articolul 13 alineatul (3),

–  având în vedere avizul prezentat la 12 aprilie 2016 de comitetul menționat la articolul 25 alineatul (1) din regulamentul menționat mai sus,

–  având în vedere articolul 5a alineatul (3) litera (b) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(2),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 impune Comisiei să stabilească, până în 19 ianuarie 2009, profiluri nutritive specifice pe care alimentele sau anumite categorii de alimente trebuie să le respecte pentru a purta declarații nutriționale și de sănătate, precum și condițiile de utilizare a declarațiilor nutriționale și de sănătate pentru alimente sau categorii de alimente în ceea ce privește profilurile nutritive;

B.  întrucât, potrivit articolului 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, „mențiune de sănătate” înseamnă orice mențiune care declară, sugerează sau implică că există o relație între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul din constituenții săi și sănătate;

C.  întrucât există preocupări legitime că mențiunile conform cărora cofeina contribuie la creșterea vigilenței și la îmbunătățirea concentrării nu demonstrează o legătură între consumul de cofeină și „sănătate”;

D.  întrucât Comisia nu a stabilit încă aceste profiluri nutriționale;

E.  întrucât o băutură energizantă de 250 ml poate conține până la 27 g de zahăr și 80 mg de cofeină;

F.  întrucât Organizația Mondială a Sănătății(3) recomandă ca, în cazul adulților și copiilor, aportul zilnic de energie să provină în proporție de cel mult 10 % din zaharuri libere, iar o reducere suplimentară la o valoare sub 5 % (aproximativ 25 g) pe zi ar prezenta avantaje în plus pentru sănătate;

G.  întrucât EFSA a găsit dovezi că un aport ridicat de zahăr sub formă de băuturi îndulcite cu zahăr ar putea contribui la creșterea în greutate;

H.  întrucât utilizarea mențiunilor de sănătate propuse va favoriza probabil consumul de băuturi energizante și, drept consecință, poate fi legitimă așteptarea că aportul zilnic de zahăr și cofeină va crește peste aportul zilnic maxim recomandat;

I.  întrucât articolul 3 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 interzice utilizarea mențiunilor de sănătate care încurajează consumul în exces al unui produs alimentar;

J.  întrucât, în temeiul proiectului de regulament al Comisiei, mențiunea conform cărora cofeina contribuie la creșterea vigilenței și la îmbunătățirea concentrării nu poate fi utilizată pentru produsele alimentare destinate copiilor și adolescenților;

K.  întrucât adolescenții reprezintă cel mai mare grup de consumatori de băuturi energizante;

L.  întrucât 68 % dintre adolescenți și 18 % dintre copiii consumă în mod frecvent băuturi energetice;

M.  întrucât codul voluntar de bune practici pentru introducerea pe piață și etichetarea băuturilor energizante ale industriei băuturilor energizante se angajează doar să nu comercializeze băuturi energizante copiilor sub 12 ani(4);

N.  întrucât în practică este dificil să se controleze ca băuturile energizante conținând mențiunile propuse să nu fie vândute copiilor, independent de faptul dacă acestea sunt destinate copiilor sau adolescenților, urmarea fiind aceea că condițiile de utilizare aferente mențiunilor propuse să își piardă efectul; întrucât, în orice caz, nimic nu împiedică comercializarea acestor băuturi adolescenților;

O.  întrucât, astfel cum se prevede la articolul 3 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, folosirea mențiunilor nutriționale și de sănătate nu trebuie să fie ambiguă sau înșelătoare;

P.  întrucât condiția sau restricția ca mențiunile propuse să nu fie folosite pentru alimente destinate copiilor sau adolescenților ar crea ambiguitate în ceea ce privește potențialele efecte negative ale unor astfel de alimente asupra sănătății umane;

Q.  întrucât Comisia a refuzat în trecut (după cum confirmă Tribunalul în cazul dextrozei(5)) să autorizeze mențiunile de sănătate care au transmis un mesaj contradictoriu sau ambiguu consumatorilor, chiar dacă acestea urmau să fie autorizate în anumite condiții specifice de utilizare și/sau urmau să fie însoțite de mesaje sau avertismente suplimentare;

R.  întrucât, în avizul său științific privind caracterul inofensiv al cofeinei, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a concluzionat că nu sunt disponibile informații suficiente care să permită stabilirea unui nivel de consum de cofeină fără risc pentru copii, dar un consum de cofeină care corespunde la 3 mg per kg de greutate corporală pe zi nu ar prezenta probabil riscuri pentru copii și adolescenți(6);

S.  întrucât, așa cum se menționează la articolul 3 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, „utilizarea mențiunilor nutriționale și de sănătate nu trebuie să [...] încurajeze sau să tolereze consumul în exces al unui produs alimentar”;

T.  întrucât 25 % dintre adolescenții consumatori de băuturi energizante beau trei sau mai multe cutii o singură dată, iar mențiunile propuse ar putea încuraja consumul unor cantități și mai mari de astfel de băuturi energizante;

U.  întrucât eticheta de avertizare propusă (condiții de utilizare) nu oferă niciun avertisment în privința consumului maxim cu o singură ocazie, ci se referă doar la aportul maxim zilnic;

V.  întrucât băuturile energizante au fost legate de probleme de somn, dureri de cap și probleme de comportament în rândul copiilor și adolescenților care le consumă frecvent,

1.  se opune adoptării proiectului de regulament al Comisiei ;

2.  consideră că proiectul de regulament al Comisiei nu este compatibil cu scopul și conținutul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006;

3.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de regulament;

4.  invită statele membre să aibă în vedere introducerea unor reguli de comercializare a băuturilor cu un conținut ridicat de cofeină sau a produselor alimentare cu adaos de cofeină către copii și adolescenți;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 404, 30.12.2006, p. 9.
(2) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(3) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=1
(4) http://www.energydrinkseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/FINAL_EDE-Code-of-Practice_clean_250914.pdf
(5) A se vedea hotărârea Tribunalului din 16 martie 2016, Dextro Energy/Comisia Europeană, T-100/15, ECLI:EU:T:2016:150, punctul 74.
(6) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf

Aviz juridic - Politica de confidențialitate