Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2237(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0229/2016

Внесени текстове :

A8-0229/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2016 - 4.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0323

Приети текстове
PDF 546kWORD 44k
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург
Искане за снемане на имунитета на Ищван Уихеи
P8_TA(2016)0323A8-0229/2016

Решение на Европейския парламент от 13 септември 2016 г. относно искане за снемане на имунитета на Ищван Уихеи (2015/2237(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Ищван Уихеи с определение на Централния районен съд на Пеща от 26 ноември 2014 г. във връзка с наказателно производство, което е в ход в този съд, което беше предадено от постоянния представител на Унгария на 15 юли 2015 г. и беше обявено на пленарно заседание на 7 септември 2015 г.,

—  като изслуша Ищван Уихеи на 28 януари 2016 г. съгласно член 9, параграф 5 от своя правилник,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 4, параграф 2 от Конституцията на Унгария,

—  като взе предвид член 10, параграф 2 от унгарския Закон LVII от 2004 г. относно правния статут на унгарските членове на Европейския парламент,

—  като взе предвид член 74, параграф 3 и член 79, параграф 2 от Закон № XXXVI на Унгария от 2012 г. относно Държавното събрание на Република Унгария,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0229/2016),

A.  като има предвид, че Централният районен съд на Пеща поиска снемане на парламентарния имунитет на Ищван Уихеи, член на Европейския парламент, във връзка с производство, което е в ход в този съд;

Б.  като има предвид, че искането на съда се отнася до наказателно производство по обвинение в извършване на престъплението клевета във връзка с изявления, направени от Ищван Уихеи на 25 април 2014 г. по отношение на физическо лице в Унгария;

В.  като има предвид, че съгласно член 8 от Протокол № 7 членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

Г.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокол № 7 по време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават на територията на собствената си държава същия имунитет като този на членовете на техния парламент;

Д.  като има предвид, че съгласно член 4, параграф 2 от Конституцията на Унгария членовете на Държавното събрание имат право на имунитет и възнаграждение, за да се насърчи тяхната независимост;

Е.  като има предвид, че съгласно член 10, параграф 1 от унгарския Закон LVII от 2004 г. относно правния статут на унгарските членове на Европейския парламент членовете на ЕП имат същото право на имунитет като членовете на Държавното събрание на Унгария;

Ж.  като има предвид, че съгласно член 74, параграф 3 от унгарския Закон XXXVI от 2012 г. относно Държавното събрание на Република Унгария предложение за снемане на имунитета се представя на председателя от главния прокурор преди внасянето на обвинителния акт или от съда след представянето на обвинителния акт;

З.  като има предвид, че съгласно член 79, параграф 2 от унгарския Закон XXXVI от 2012 г. относно Държавното събрание на Република Унгария лице, регистрирано като кандидат в изборите за членове на Държавното събрание, притежава същия имунитет и поради това изявленията, направени на 25 април 2014 г., следва да бъдат обхванати от абсолютния имунитет на Държавното събрание на Унгария, с изключение на това, че снемането на имунитета се решава от Националната избирателна комисия и всяко предложение за снемане на имунитет се представя на председателя на Националната избирателна комисия;

И.  като има предвид, че разглежданите изявления са направени на 25 април 2014 г. – в момент, когато Ищван Уихеи не е бил член на Европейския парламент, а член на Държавното събрание;

Й.  като има предвид, че обвиненията, повдигнати срещу Ищван Уихеи, не са свързани с изразено мнение или подаден от него глас при изпълнение на неговите задължения като член на Европейския парламент, и като има предвид, че следователно абсолютният имунитет в съответствие с член 8 от Протокол № 7 не е приложим;

1.  Решава да снеме имунитета на Ищван Уихеи;

2.  Възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада, изготвен от неговата компетентна комисия, на компетентните органи в Унгария.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Правна информация - Политика за поверителност