Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2237(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0229/2016

Předložené texty :

A8-0229/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2016 - 4.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0323

Přijaté texty
PDF 397kWORD 63k
Úterý, 13. září 2016 - Štrasburk
Žádost, aby byl István Ujhelyi zbaven imunity
P8_TA(2016)0323A8-0229/2016

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. září 2016 o žádosti, aby byl István Ujhelyi zbaven imunity (2015/2237(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl István Ujhelyi zbaven imunity, kterou dne 26. listopadu 2014 předložil Ústřední obvodní soud v maďarské Pešti v souvislosti s trestním řízením probíhajícím u tohoto soudu, kterou dne 15. července 2015 předložil maďarský stálý zástupce a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 7. září 2015,

–  poté, co István Ujhelyi dostal 28. ledna 2016 možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na čl. 4 odst. 2 Základního zákona Maďarska,

–  s ohledem na čl. 10 odst. 2 maďarského zákona č. LVII z roku 2004 o statusu maďarských poslanců Evropského parlamentu,

–  s ohledem na čl. 74 odst. 3 a 79 odst. 2 maďarského zákona č. XXXVI z roku 2012 o Národním shromáždění,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a na článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0229/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Ústřední obvodní soud v Pešti požádal v souvislosti s řízením, které u něj probíhá, o zbavení poslance Evropského parlamentu Istvána Ujhelyiho poslanecké imunity;

B.  vzhledem k tomu, že požadavek soudu se týká řízení ve věci trestného činu pomluvy v souvislosti s vyjádřením Istvána Ujhelyiho ze dne 25. dubna 2014 ohledně určité osoby v Maďarsku;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 8 protokolu č. 7 nemohou být poslanci Evropského parlamentu vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

D.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 protokolu č. 7 požívají poslanci Evropského parlamentu během zasedání EP na území vlastního státu imunity, kterou mají poslanci jejich vlastního parlamentu;

E.  vzhledem k tomu, že podle čl. 4 odst. 2 maďarského Základního zákona mají poslanci parlamentu na podporu své nezávislosti nárok na imunitu a odměnu;

F.  vzhledem k tomu, že podle čl. 10 odst. 1 maďarského zákona č. LVII z roku 2004 o statusu maďarských poslanců Evropského parlamentu požívají tito poslanci stejné imunity, jakou mají poslanci maďarského parlamentu;

G.  vzhledem k tomu, že podle čl. 74 odst. 3 maďarského zákona č. XXXVI z roku 2012 o Národním shromáždění podává žádost o zbavení určitého poslance imunity předsedovi parlamentu před sdělením obvinění vrchní státní zástupce a po sdělení obvinění soud;

H.  vzhledem k tomu, že podle čl. 79 odst. 2 maďarského zákona č. XXXVI z roku 2012 o Národním shromáždění požívá osoba zaregistrovaná jako kandidát ve volbách do parlamentu stejné imunity (tj. na vyjádření ze dne 25. dubna 2014 se vztahuje absolutní imunita maďarského parlamentu), kromě případů, kdy Státní volební komise rozhodne o zbavení určité osoby imunity nebo kdy je předsedovi Státní volební komise předána žádost o zbavení určité osoby imunity;

I.  vzhledem k tomu, že předmětné vyjádření bylo učiněno dne 25. dubna 2014 v době, kdy István Ujhelyi nebyl poslancem Evropského parlamentu, byl však poslancem maďarského parlamentu;

J.  vzhledem k tomu, že obvinění vznesené proti Istvánu Ujhelyimu se netýká ani názoru vyjádřeného při výkonu funkce poslance Evropského parlamentu ani hlasování během výkonu této funkce, a vzhledem k tomu, že se na něj proto nevztahuje absolutní imunita podle článku 8 protokolu č. 7;

1.  rozhodl, aby byl István Ujhelyi zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu v Maďarsku.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner vs. Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot vs. Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote vs. Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra vs. De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch vs. Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch vs. Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Právní upozornění - Ochrana soukromí