Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2237(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0229/2016

Esitatud tekstid :

A8-0229/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2016 - 4.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0323

Vastuvõetud tekstid
PDF 157kWORD 50k
Teisipäev, 13. september 2016 - Strasbourg
István Ujhelyi puutumatuse äravõtmise taotlus
P8_TA(2016)0323A8-0229/2016

Euroopa Parlamendi 13. septembri 2016. aasta otsus István Ujhelyi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2237(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse István Ujhelyi puutumatuse äravõtmise taotlust, mis esitati Pesti (Ungari) piirkonnakohtu 26. novembri 2014. aasta otsusega seoses selles kohtus poolelioleva kriminaalmenetlusega ja mille edastas 15. juulil 2015. aastal Ungari alaline esindaja ning mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 7. septembril 2015. aastal,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 István Ujhelyi 28. jaanuaril 2016. aastal ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Ungari põhiseaduse artikli 4 lõiget 2,

–  võttes arvesse Ungarist valitud Euroopa Parlamendi liikmete seisundit käsitleva Ungari 2004. aasta LVII akti artikli 10 lõiget 2,

–  võttes arvesse Ungari Rahvuskogu käsitleva 2012. aasta XXXVI akti artikli 74 lõiget 3 ja artikli 79 lõiget 2,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0229/2016),

A.  arvestades, et Pesti piirkonnakohus on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme István Ujhelyi puutumatuse äravõtmist seoses kohtumenetlusega selles kohtus;

B.  arvestades, et kohtu taotlus on seotud laimamiskuritegu käsitleva kriminaalmenetlusega seoses väidetega, mille István Ujhelyi esitas 25. aprillil 2014. aastal Ungari üksikisiku kohta;

C.  arvestades, et protokolli nr 7 artikli 8 kohaselt ei või Euroopa Parlamendi liikmeid üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu;

D.  arvestades, et vastavalt protokolli nr 7 artiklile 9 on Euroopa Parlamendi istungjärkude ajal Euroopa Parlamendi liikmetel oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

E.  arvestades, et Ungari põhiseaduse artikli 4 lõike 2 kohaselt on parlamendi liikmetel õigus puutumatusele ja tasule, et edendada nende sõltumatust;

F.  arvestades, et vastavalt Ungarist valitud Euroopa Parlamendi liikmete seisundit käsitleva Ungari 2004. aasta LVII akti artikli 10 lõikele 1 antakse Euroopa Parlamendi liikmele sama puutumatuse aste, nagu on Ungari parlamendi liikmel;

G.  arvestades, et vastavalt Ungari Rahvuskogu käsitleva 2012. aasta XXXVI akti artikli 74 lõikele 3 esitab puutumatuse äravõtmise taotluse spiikrile peaprokurör enne süüdistuse esitamist või kohus pärast süüdistuse esitamist;

H.  arvestades, et vastavalt Ungari Rahvuskogu käsitleva 2012. aasta XXXVI akti artikli 79 lõikele 2 on isikul, kes on registreeritud kandidaadina liikmete valimisel, samasugune puutumatus ja seetõttu võiksid 25. aprillil 2014. aastal esitatud väited olla hõlmatud Ungari parlamendi täieliku puutumatusega, välja arvatud asjaolu, et puutumatuse äravõtmise otsustab riiklik valimiskomisjon ja puutumatuse äravõtmise taotlus esitatakse riikliku valimiskomisjoni esimehele;

I.  arvestades, et kõnealused väited esitati 25. aprillil 2014. aastal, ajal, mil István Ujhelyi ei olnud Euroopa Parlamendi liige, vaid oli liikmesriigi parlamendi liige;

J.  arvestades, et István Ujhelyi vastu esitatud süüdistused ei ole seotud tema poolt Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamuse või antud häälega, ning arvestades, et seetõttu ei ole täielik puutumatus vastavalt protokolli nr 7 artiklile 8 kohaldatav;

1.  otsustab István Ujhelyi puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Ungari pädevatele ametiasutustele.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika