Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2237(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0229/2016

Pateikti tekstai :

A8-0229/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2016 - 4.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0323

Priimti tekstai
PDF 322kWORD 68k
Antradienis, 2016 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
Prašymas atšaukti Istváno Ujhelyiʼaus (István Ujhelyi) imunitetą
P8_TA(2016)0323A8-0229/2016

2016 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Istváno Ujhelyiʼaus (István Ujhelyi) imunitetą (2015/2237(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 15 d. Vengrijos nuolatinio atstovo perduotą 2014 m. lapkričio 26 d. Pešto centrinio apygardos teismo (Vengrija) prašymą atšaukti Istváno Ujhelyi'aus imunitetą, susijusį su šiame teisme nagrinėjama baudžiamąja byla, kuris buvo paskelbtas per 2015 m. rugsėjo 7 d. plenarinį posėdį,

–  2016 m. sausio 28 d. išklausęs Istváno Ujhelyi'aus paaiškinimus, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius ir į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Vengrijos konstitucijos 4 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. Vengrijos įstatymo LVII dėl Vengrijoje išrinktų Europos Parlamento narių teisinio statuso 10 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. Vengrijos įstatymo XXXVI dėl Nacionalinės Asamblėjos 74 straipsnio 3 dalį ir 79 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0229/2016),

A.  kadangi Pešto centrinis apygardos teismas pateikė prašymą atšaukti Europos Parlamento nario Istváno Ujhelyi'aus imunitetą, susijusį su šiame teisme nagrinėjama byla;

B.  kadangi teismo prašymas susijęs su byla dėl šmeižto, t. y. dėl 2014 m. balandžio 25 d. Istváno Ujhelyi'aus teiginių apie privatų asmenį Vengrijoje;

C.  kadangi pagal Protokolo (Nr. 7) 8 straipsnį Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;

D.  kadangi pagal Protokolo (Nr. 7) 9 straipsnį Europos Parlamento nariai Parlamento sesijų metu naudojasi savo valstybės teritorijoje imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

E.  kadangi Vengrijos konstitucijos 4 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad parlamento nariai naudojasi imunitetu ir gauna atlyginimą, siekiant didinti jų nepriklausomumą;

F.  kadangi pagal 2004 m. Vengrijos įstatymo LVII dėl Vengrijoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso 10 straipsnio 1 dalį Europos Parlamento nariui yra suteiktas toks pats imunitetas kaip ir Vengrijos parlamento nariui;

G.  kadangi pagal 2012 m. Vengrijos įstatymo XXXVI dėl Nacionalinės Asamblėjos 74 straipsnio 3 dalį Asamblėjos pirmininkui prašymą panaikinti imunitetą prieš pateikiant kaltinamąjį aktą turi pateikti vyriausiasis prokuroras, o po kaltinamojo akto pateikimo – teismas;

H.  kadangi pagal 2012 m. Vengrijos įstatymo XXXVI dėl Nacionalinės Asamblėjos 79 straipsnio 2 dalį asmeniui, kuris yra registruotas kaip kandidatas rinkimuose į Asamblėjos narius, suteikiamas toks pats imunitetas, išskyrus tai, kad dėl imuniteto atšaukimo sprendžia Nacionalinė rinkimų komisija ir visi prašymai atšaukti imunitetą teikiami Nacionalinės rinkimų komisijos pirmininkui, todėl 2014 m. balandžio 25 d. padarytiems pareiškimams turėtų galioti visiškas Vengrijos parlamento imunitetas;

I.  kadangi pareiškimai, dėl kurių prašoma atšaukti imunitetą buvo padaryti 2014 m. balandžio 25 d. ir tuo metu István Ujhelyi buvo ne Europos Parlamento narys, o nacionalinio parlamento narys;

J.  kadangi kaltinimai Istvánui Ujhelyi'ui nesusiję su jam, kaip Europos Parlamento nariui, einant pareigas pareikšta nuomone ar balsavimu ir todėl negalima taikyti absoliutaus imuniteto pagal Protokolo (Nr. 7) 8 straipsnį apsaugos;

1.  nusprendžia atšaukti Istváno Ujhelyi'aus imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingoms Vengrijos institucijoms.

(1) 1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Teisinė informacija - Privatumo politika