Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2237(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0229/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0229/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 13/09/2016 - 4.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0323

Pieņemtie teksti
PDF 313kWORD 48k
Otrdiena, 2016. gada 13. septembris - Strasbūra
Pieprasījums atcelt István Ujhelyi imunitāti
P8_TA(2016)0323A8-0229/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 13. septembra lēmums par pieprasījumu atcelt István Ujhelyi imunitāti (2015/2237(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā pieprasījumu atcelt István Ujhelyi imunitāti, kas iesniegts saskaņā ar Peštas (Ungārijā) centrālā rajona tiesas 2014. gada 26. novembra nolēmumu saistībā ar minētajā tiesā uzsākto tiesvedību krimināllietā, kuru 2015. gada 15. jūlijā nosūtīja Ungārijas pastāvīgais pārstāvis un par kuru paziņots 2015. gada 7. septembra plenārsēdē,

–  pēc István Ujhelyi uzklausīšanas 2016. gada 28. janvārī saskaņā ar Reglamenta 9. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumu(1),

–  ņemot vērā Ungārijas pamatlikuma 4. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Ungārijas 2004. gada Likuma LVII par Ungārijā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu statusu 10. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Ungārijas 2012. gada Likuma XXXVI par Nacionālo asambleju 74. panta 3. punktu un 79. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0229/2016),

A.  tā kā Peštas centrālā rajona tiesa ir pieprasījusi atcelt Eiropas Parlamenta deputāta István Ujhelyi parlamentāro imunitāti saistībā ar šīs tiesas tiesvedībā esošo lietu;

B.  tā kā tiesas pieprasījums ir saistīts ar krimināllietu apsūdzībā noziedzīgā nodarījumā par neslavas celšanu, kas izpaudusies István Ujhelyi paziņojumos 2014. gada 25. aprīlī attiecībā uz kādu privātpersonu Ungārijā;

C.  tā kā saskaņā ar 7. protokola 8. pantu attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātiem nevar veikt izmeklēšanas darbības, viņus aizturēt vai uzsākt tiesvedību sakarā ar viedokli, ko viņi pauduši, vai balsojumu, ko viņi veikuši, pildot pienākumus;

D.  tā kā saskaņā ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta deputātiem savas valsts teritorijā ir tāda pati imunitāte, kāda ir piešķirta šīs valsts parlamenta deputātiem;

E.  tā kā saskaņā ar Ungārijas pamatlikuma 4. panta 2. punktu parlamenta deputātiem ir tiesības uz imunitāti un atalgojumu, lai veicinātu viņu neatkarību;

F.  tā kā saskaņā ar Ungārijas 2004. gada Likuma LVII par Ungārijā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu statusu 10. panta 1. punktu šādam deputātam piešķir imunitāti tādā pašā mērā, kādu bauda Ungārijas parlamenta deputāts;

G.  tā kā saskaņā ar Ungārijas 2012. gada Likuma XXXVI par Nacionālo asambleju 74. panta 3. punktu priekšlikumu priekšsēdētājam par imunitātes atcelšanu iesniedz virsprokurors pirms apsūdzības izvirzīšanas vai tiesa pēc tam, kad ir celta apsūdzība;

H.  tā kā saskaņā ar Ungārijas 2012. gada Likuma XXXVI par Nacionālo asambleju 74. panta 2. punktu persona, kuras kandidatūra reģistrēta parlamenta deputāta vēlēšanām, bauda tādu pašu imunitāti, tādēļ uz paziņojumiem, kas izdarīti 2014. gada 25. aprīlī, varētu attiekties Ungārijas parlamenta absolūtā imunitāte, izņemot to, ka jebkādu imunitātes atcelšanu nosaka attiecīgās valsts vēlēšanu komisija un jebkurš priekšlikums atcelt imunitāti ir jāiesniedz valsts vēlēšanu komitejas priekšsēdētājam;

I.  tā kā attiecīgie paziņojumi ir izdarīti 2014. gada 25. aprīlī, — laikā, kad István Ujhelyi nebija Eiropas Parlamenta deputāts, bet gan bija valsts parlamenta deputāts;

J.  tā kā apsūdzības pret István Ujhelyi nav saistītas nedz ar viedokli, kuru viņš ir paudis, nedz ar balsojumu, kuru viņš ir izdarījis, būdams Eiropas Parlamenta deputāts un pildīdams deputāta pienākumus, un tā kā tādēļ nav piemērojama absolūtā imunitāte saskaņā ar 7. protokola 8. pantu,

1.  nolemj atcelt István Ujhelyi deputāta imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt attiecīgajām Ungārijas iestādēm.

(1) Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedumi, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedumi, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika