Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2237(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0229/2016

Texte depuse :

A8-0229/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2016 - 4.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0323

Texte adoptate
PDF 250kWORD 48k
Marţi, 13 septembrie 2016 - Strasbourg
Cerere de ridicare a imunității lui István Ujhelyi
P8_TA(2016)0323A8-0229/2016

Decizia Parlamentului European din 13 septembrie 2016 privind cererea de ridicare a imunității lui István Ujhelyi (2015/2237(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui István Ujhelyi, prin hotărârea din 26 noiembrie 2014 a Tribunalul Districtual Central Pesta (Ungaria), în legătură cu o procedură penală pendinte la instanța respectivă, cerere transmisă de Reprezentantul permanent al Ungariei la 15 iulie 2015 și prezentată în plen la 7 septembrie 2015,

–  în urma audierii lui István Ujhelyi, la 28 ianuarie 2016, în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul său procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere articolul 4 alineatul (2) din Legea fundamentală a Ungariei,

–  având în vedere articolul 10 alineatul (2) din Legea maghiară LVII din 2004 privind statutul deputaților maghiari în Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 74 alineatul (3) și articolul 79 alineatul (2) din Legea maghiară XXXVI din 2012 privind Adunarea Națională,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0229/2016),

A.  întrucât Tribunalul Districtual Central Pesta a cerut ridicarea imunității parlamentare a lui István Ujhelyi, deputat în Parlamentul European, în cadrul unor proceduri în curs la această instanță;

B.  întrucât cererea tribunalului este legată de o procedură penală având drept obiect infracțiunea de calomnie , legată de o serie de declarații făcute de István Ujhelyi la 25 aprilie 2014, cu privire la o persoană privată din Ungaria;

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul nr. 7, deputații în Parlamentul European nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți pentru opiniile sau voturile exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor;

D.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7, pe durata sesiunilor Parlamentului European deputații beneficiază, pe teritoriul statului lor de proveniență, de imunitățile acordate deputaților parlamentului național respectiv;

E.  întrucât, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Legea fundamentală a Ungariei, deputații în Parlament au dreptul la imunitate și la remunerație, pentru a li se susține independența;

F.  întrucât, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Legea maghiară LVII din 2004 privind statutul deputaților ungari în Parlamentul European, deputații din PE beneficiază de aceeași imunitate ca și cea acordată membrilor parlamentului maghiar;

G.  întrucât, în temeiul articolul 74 alineatul (3) din Legea maghiară XXXVI din 2012 privind Adunarea Națională, cererile de ridicare a imunității pot fi adresate președintelui adunării de către procurorul general, înainte de punerea sub acuzare, sau de instanță, după prezentarea actului de trimitere în judecată ;

H.  întrucât, în temeiul articolul 79 alineatul (2) din Legea maghiară XXXVI din 2012 privind Adunarea Națională, o persoană înregistrată drept candidat la funcția de deputat beneficiază de aceeași imunitate, astfel încât declarațiile făcute la 25 aprilie 2014 ar trebui să fie protejate de imunitatea absolută a Parlamentului Ungariei, cu excepția faptului că ridicarea imunității este hotărâtă de Comisia electorală națională, iar cererile de ridicare a imunității se transmit președintelui acestei comisii;

I.  întrucât declarațiile în cauză au fost făcute la 25 aprilie 2014, dată la care István Ujhelyi nu era deputat în Parlamentul European, ci în parlamentul național;

J.  întrucât capetele de acuzare împotriva lui István Ujhelyi nu se referă la o opinie sau la un vot exprimate în exercitarea atribuțiilor sale de deputat în Parlamentul European și întrucât imunitatea absolută, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul nr. 7, nu este, prin urmare, aplicabilă;

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui István Ujhelyi;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorităților în drept din Ungaria.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate