Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2015(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0230/2016

Předložené texty :

A8-0230/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2016 - 4.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0324

Přijaté texty
PDF 319kWORD 62k
Úterý, 13. září 2016 - Štrasburk
Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Rosario Crocetta
P8_TA(2016)0324A8-0230/2016

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. září 2016 o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Rosario Crocetta (2016/2015(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost Rosaria Crocetty o ochranu svých výsad a imunit v rámci probíhajícího trestního řízení před třetím trestním senátem soudu v italském Palermu (R.G.N.R. č. 20445/2012) předloženou dne 7. ledna 2016 a oznámenou na plenárním zasedání dne 21. ledna 2016,

–  poté, co Rosario Crocetta dostal možnost vyjádřit se v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 595 italského trestního zákoníku,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2 a články 7 a 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0230/2016),

A.  vzhledem k tomu, že bývalý poslanec Evropského parlamentu Rosario Crocetta požádal o ochranu svých výsad a imunit v rámci probíhajícího trestního řízení před třetím trestním senátem soudu v Palermu; vzhledem k tomu, že podle sdělení státního zastupitelství se pan Crocetta údajně dopustil pomluvy, která je podle článku 595 italského trestního zákoníku považována za trestný čin;

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 8 protokolu č. 7 poslanci Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce; vzhledem k tomu, že taková imunita musí být přitom chápána v rozsahu, v jakém je jejím cílem ochrana svobodného vyjadřování a nezávislosti evropských poslanců, jako imunita absolutní, která brání jakémukoli soudnímu řízení zahájenému z důvodu vyjádřeného názoru nebo hlasování při výkonu poslanecké funkce(2);

C.  vzhledem k tomu, že Soudní dvůr uvedl, že k tomu, aby se na názor vztahovala imunita, musí jej poslanec Evropského parlamentu vyjádřit „během výkonu své funkce“, což implikuje souvislost mezi vyjádřeným názorem a parlamentní funkcí; vzhledem k tomu, že tato souvislost musí být přímá a zřejmá(3);

D.  vzhledem k tomu, že Rosario Crocetta v době, kdy učinil dotyčná prohlášení, byl poslancem Evropského parlamentu;

E.  vzhledem k tomu, že z historie působení pana Crocetty v Evropském parlamentu vyplývá, že byl vždy velmi aktivním v boji proti organizované trestné činnosti a jejím dopadům na Unii a její členské státy; vzhledem k tomu, že rovněž upozorňoval na vliv, který má systematická korupce na politiku a ekonomiku, zejména pokud jde o veřejné zakázky v oblasti environmentální politiky;

F.  vzhledem k tomu, že skutečnosti tohoto případu, jak vyplývá z dokumentů poskytnutých Výboru pro právní záležitosti a ze slyšení před tímto výborem, ukazují na to, že prohlášení pana Crocetty mají přímou a zřejmou souvislost s výkonem poslanecké funkce;

G.  vzhledem k tomu, že lze proto usuzovat, že Rosario Crocetta jednal v rámci výkonu povinností poslance Evropského parlamentu;

1.  rozhodl, že ochrání výsady a imunitu, kterých požívá Rosario Crocetta;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu Italské republiky a Rosariu Crocettovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63,ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Výše uvedené spojené věci C-200/07 a C-201/07, Marra, bod 27.
(3) Výše uvedená věc C-163/10, Patriciello, body 33 a 35.

Právní upozornění - Ochrana soukromí