Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2015(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0230/2016

Texte depuse :

A8-0230/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2016 - 4.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0324

Texte adoptate
PDF 245kWORD 49k
Marţi, 13 septembrie 2016 - Strasbourg
Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților lui Rosario Crocetta
P8_TA(2016)0324A8-0230/2016

Decizia Parlamentului European din 13 septembrie 2016 privind cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Rosario Crocetta (2016/2015(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea lui Rosario Crocetta din 7 ianuarie 2016, comunicată în ședința plenară din 21 ianuarie 2016, pentru apărarea privilegiilor și imunităților sale în cadrul procedurii penale aflate pe rolul celei de a treia Camere penale a Tribunalului din Palermo (RGNR nr. 20445/2012),

–  în urma audierii lui Rosario Crocetta în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere articolul 595 din Codul penal al Italiei,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 7 și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0230/2016),

A.  întrucât un fost deputat în Parlamentul European, Rosario Crocetta, a cerut apărarea imunității sale parlamentare în legătură cu o procedură penală aflată pe rolul celei de a treia Camere penale a Tribunalului din Palermo; întrucât, potrivit notei prezentate de parchet, dl Crocetta ar fi făcut declarații defăimătoare, comportament pasibil de a fi pedepsit conform articolului 595 din Codul penal al Italiei;

B.  întrucât, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul nr. 7, deputații în Parlamentul European nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți pentru opiniile sau voturile exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor; întrucât o astfel de imunitate trebuie să fie considerată, în măsura în care prin aceasta se urmărește protecția libertății de exprimare și independența deputaților europeni, o imunitate absolută care se opune oricărei proceduri judiciare cu privire la o opinie sau la un vot exprimate în exercitarea funcțiilor parlamentare(2);

C.  întrucât Curtea de Justiție a statuat că, pentru a beneficia de imunitate, opiniile unui deputat în Parlamentul European trebuie să fie exprimate în exercitarea funcțiilor sale, ceea ce impune existența unei legături între opinia exprimată și îndatoririle parlamentare; întrucât această legătură trebuie să fie directă și evidentă(3);

D.  întrucât Rosario Crocetta era deputat în Parlamentul European atunci când au fost făcute declarațiile respective;

E.  întrucât bilanțul parlamentar al dlui Crocetta arată că el a fost dintotdeauna foarte activ în lupta împotriva criminalității organizate și a impactului acesteia asupra Uniunii și a statelor sale membre; întrucât acesta s-a concentrat, de asemenea, asupra influenței corupției sistematice în politică și economie, în special în ceea ce privește achizițiile publice în domeniul politicii de mediu;

F.  întrucât faptele cauzei, astfel cum sunt prezentate în documentele furnizate Comisiei pentru afaceri juridice și în cadrul audierii desfășurate în fața acesteia arată că declarațiile dlui Crocetta au o legătură directă și evidentă cu îndatoririle sale parlamentare;

G.  întrucât se poate considera, prin urmare, că Rosario Crocetta acționa în exercițiul îndatoririlor sale de deputat în Parlamentul European;

1.  hotărăște să apere privilegiile și imunitățile lui Rosario Crocetta;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorităților competente din Republica Italiană și lui Rosario Crocetta.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Cauzele conexate C-200/07 și C-201/07 Marra, menționate mai sus, punctul 27
(3) Cauza C-163/10 Patriciello, menționată mai sus, punctele 33 și 35.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate