Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2083(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0233/2016

Внесени текстове :

A8-0233/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2016 - 4.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0325

Приети текстове
PDF 573kWORD 43k
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург
Искане за снемане на имунитета на Сотириос Зарианопулос
P8_TA(2016)0325A8-0233/2016

Решение на Европейския парламент от 13 септември 2016 г. относно искане за снемане на имунитета на Сотирос Зарианопулос (2016/2083(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Сотирос Зарианопулос, предадено на 28 март 2016 г. от прокурора на Върховния съд на Гърция във връзка със съдебно производство, което прокуратурата на Солун възнамерява да възбуди (досие ABM A2015/1606), и обявено в пленарно заседание на 27 април 2016 г.,

—  като взе предвид факта, че Сотирос Зарианопулос се отказа от правото си да бъде изслушан в съответствие с член 9, параграф 5 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 62 от конституцията на Република Гърция,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0233/2016),

A.  като има предвид, че прокурорът на Върховния съд на Гърция поиска снемането на парламентарния имунитет на Сотирос Зарианопулос, член на Европейския парламент, във връзка със съдебно производство по предполагаемо нарушение;

Б.  като има предвид, че според член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че според член 6 от Конституцията на Република Гърция никой депутат не може по време на своя мандат да бъде подведен под отговорност, задържан, лишен от свобода или подложен на други ограничителни мерки без разрешението на Камарата на депутатите;

Г.  като има предвид, че гръцките органи възнамеряват да преследват Сотирос Зарианопулос във връзка с неизпълнение на правни задължения по време на заседание;

Д.  като има предвид, че предвиденото съдебно преследване е свързано с издадените от общинския съвет на Солун разрешения за използване на обществени пространства за поставяне на маси и столове в пешеходна зона и че Сотирос Зарианопулос се подвежда под отговорност в качеството си на бивш член на този общински съвет;

Е.  като има предвид, че предвиденото съдебно преследване явно няма никаква връзка със статута на член на Европейския парламент на Сотирос Зарианопулос, а по-скоро е свързано с предходния му мандат на член на общинския съвет на Солун;

Ж.  като има предвид, че предвиденото съдебно преследване не засяга изразен възглед или гласуване по време на изпълнение на неговите служебни задължения на член на Европейския парламент по смисъла на член 8 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

З.  като има предвид, че не съществува никакво основание да се счита, че искането е внесено с намерение да се навреди на политическата дейност на съответния член на ЕП (fumus persecutionis), още повече, че съдебното преследване засяга всички членове на общинския съвет по онова време;

1.  Решава да снеме имунитета на Сотирос Зарианопулос;

2.  Възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада, изготвен от неговата компетентна комисия, на гръцките органи.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Правна информация - Политика за поверителност