Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0298(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0231/2016

Внесени текстове :

A8-0231/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2016 - 4.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0326

Приети текстове
PDF 456kWORD 42k
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Китай във връзка с присъединяването на Хърватия ***
P8_TA(2016)0326A8-0231/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република в съответствие с член XXIV, алинея 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15561/2015),

—  като взе предвид Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република в съответствие с член XXIV, алинея 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (15562/2015),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0158/2016),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8‑0231/2016),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Китайската народна република.

Правна информация - Политика за поверителност