Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0298(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0231/2016

Teksty złożone :

A8-0231/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2016 - 4.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0326

Teksty przyjęte
PDF 321kWORD 47k
Wtorek, 13 września 2016 r. - Strasburg
Porozumienie UE-Chiny w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE ***
P8_TA(2016)0326A8-0231/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (15561/2015),

–  uwzględniając zawarcie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową zgodnie z art. XXIV: ust. 6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (15562/2015),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 207 ust. 4 akapit pierwszy oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0158/2016),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0231/2016),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Chińskiej Republiki Ludowej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności