Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0058(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0241/2016

Внесени текстове :

A8-0241/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2016 - 4.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0327

Приети текстове
PDF 457kWORD 42k
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Уругвай във връзка с присъединяването на Хърватия ***
P8_TA(2016)0327A8-0241/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2016 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Източна република Уругвай в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06870/2016),

—  като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Източна република Уругвай в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (06871/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, алинея първа и член 218, параграф 6, алинея втора, буква а), точка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0235/2016),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8‑0241/2016),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Източна република Уругвай.

Правна информация - Политика за поверителност