Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0058(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0241/2016

Predkladané texty :

A8-0241/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2016 - 4.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0327

Prijaté texty
PDF 249kWORD 56k
Utorok, 13. septembra 2016 - Štrasburg
Dohoda medzi EÚ a Uruguajom týkajúca sa pristúpenia Chorvátska ***
P8_TA(2016)0327A8-0241/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Uruguajskou východnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06870/2016),

–  so zreteľom na návrh dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Uruguajskou východnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (06871/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0235/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0241/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Uruguajskej východnej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia