Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0806(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0257/2016

Ingediende teksten :

A8-0257/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2016 - 4.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0330

Aangenomen teksten
PDF 231kWORD 41k
Dinsdag 13 september 2016 - Straatsburg
Voordracht van Leo Brincat voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer
P8_TA(2016)0330A8-0257/2016

Besluit van het Europees Parlement van 13 september 2016 over de voordracht van Leo Brincat voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (C8-0185/2016 – 2016/0806(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 286, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0185/2016),

–  gezien artikel 121 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0257/2016),

A.  overwegende dat zijn Commissie begrotingscontrole de kwalificaties van de voorgedragen kandidate heeft onderzocht, met name gelet op de in artikel 286, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde voorwaarden;

B.  overwegende dat de Commissie begrotingscontrole het kandidaat-lid van de Rekenkamer tijdens haar vergadering van 5 september 2016 heeft gehoord;

1.  brengt negatief advies uit over de voordracht van Leo Brincat voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer en verzoekt de Raad zijn voordracht in te trekken en een nieuwe voordracht aan het Parlement te doen;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de Rekenkamer, alsmеde aan de overige instellingen van de Europese Unie en de controle-instellingen van de lidstaten.

Juridische mededeling - Privacybeleid