Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0279(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0240/2016

Внесени текстове :

A8-0240/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2016 - 4.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0331

Приети текстове
PDF 522kWORD 43k
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург
Статистика за външната търговия с трети страни (делегирани и изпълнителни правомощия) ***II
P8_TA(2016)0331A8-0240/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2016 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 471/2009 относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки (08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (08536/1/2016 – C8‑0226/2016),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0579),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по международна търговия (A8-0240/2016),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Приети текстове от 12.3.2014 г., P7_TA(2014)0226.

Правна информация - Политика за поверителност