Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0279(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0240/2016

Předložené texty :

A8-0240/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2016 - 4.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0331

Přijaté texty
PDF 385kWORD 56k
Úterý, 13. září 2016 - Štrasburk
Statistika týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi (přenesené a prováděcí pravomoci) ***II
P8_TA(2016)0331A8-0240/2016

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2016 k postoji Rady v prvním čtení s cílem přijmout nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření (08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (08536/1/2016 – C8-0226/2016),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(1) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0579),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro mezinárodní obchod (A8-0240/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Texty přijaté dne 12.3.2014, P7_TA(2014)0226.

Právní upozornění - Ochrana soukromí