Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0279(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0240/2016

Ingediende teksten :

A8-0240/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2016 - 4.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0331

Aangenomen teksten
PDF 241kWORD 41k
Dinsdag 13 september 2016 - Straatsburg
Statistieken van de buitenlandse handel met derde landen (gedelegeerde en uitvoerende bevoegdheden) ***II
P8_TA(2016)0331A8-0240/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2016 over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen wat het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft (08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (08536/1/2016 – C8-0226/2016),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0579),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie internationale handel (A8-0240/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  Verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Aangenomen teksten van 12.3.2014, P7_TA(2014)0226.

Juridische mededeling - Privacybeleid