Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0279(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0240/2016

Texte depuse :

A8-0240/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2016 - 4.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0331

Texte adoptate
PDF 242kWORD 47k
Marţi, 13 septembrie 2016 - Strasbourg
Statistici privind comerțul exterior cu țările terțe (competențe delegate și de executare) ***II
P8_TA(2016)0331A8-0240/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 septembrie 2016 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri (08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (08536/1/2016 – C8-0226/2016),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0579),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru comerț internațional (A8-0240/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Texte adoptate la 12.3.2014, P7_TA(2014)0226.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate