Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0239(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0184/2016

Předložené texty :

A8-0184/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2016 - 4.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0332

Přijaté texty
PDF 397kWORD 60k
Úterý, 13. září 2016 - Štrasburk
Evropské statistiky cen zemního plynu a elektřiny ***I
P8_TA(2016)0332A8-0184/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0496),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1  Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0357/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 22. června 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0184/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského Parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. září 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES
P8_TC1-COD(2015)0239

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2016/1952.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí