Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0361(APP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0252/2016

Ingediende teksten :

A8-0252/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/09/2016 - 9.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0340

Aangenomen teksten
PDF 237kWORD 41k
Woensdag 14 september 2016 - Straatsburg
Tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid ***
P8_TA(2016)0340A8-0252/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 september 2016 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid en tot intrekking van Besluit 2003/174/EG (05820/2014 – C8-0164/2016 – 2013/0361(APP))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05820/2014),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 352, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0164/2016),

–  gezien zijn interimresolutie van 15 april 2014 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid(1),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8‑0252/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0377.

Juridische mededeling - Privacybeleid