Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0361(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0252/2016

Teksty złożone :

A8-0252/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/09/2016 - 9.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0340

Teksty przyjęte
PDF 313kWORD 48k
Środa, 14 września 2016 r. - Strasburg
Trójstronny szczyt społeczny ds. wzrostu i zatrudnienia ***
P8_TA(2016)0340A8-0252/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie trójstronnego szczytu społecznego ds. wzrostu i zatrudnienia oraz uchylającej decyzję 2003/174/WE (05820/2014 – C8-0164/2016 – 2013/0361(APP))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (05820/2014),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 352 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0164/2016),

–  uwzględniając swoją rezolucję przejściową z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie trójstronnego szczytu społecznego ds. wzrostu i zatrudnienia(1),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0252/2016),

1.  wyraża zgodę na projekt decyzji Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0377.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności