Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0361(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0252/2016

Texte depuse :

A8-0252/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/09/2016 - 9.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0340

Texte adoptate
PDF 235kWORD 41k
Miercuri, 14 septembrie 2016 - Strasbourg
Summitul social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă ***
P8_TA(2016)0340A8-0252/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 septembrie 2016 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind o Reuniune socială tripartită la nivel înalt pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Deciziei 2003/174/CE (05820/2014 – C8-0164/2016 – 2013/0361(APP))

(Procedura legislativă specială – aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05820/2014),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 352 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0164/2016),

–  având în vedere Rezoluția sa intermediară din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind un Summit social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă(1),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0252/2016),

1.  aprobă proiectul de decizie a Consiliului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2014)0377.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate