Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0361(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0252/2016

Predkladané texty :

A8-0252/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/09/2016 - 9.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0340

Prijaté texty
PDF 243kWORD 55k
Streda, 14. septembra 2016 - Štrasburg
Tripartitný sociálny samit pre rast a zamestnanosť ***
P8_TA(2016)0340A8-0252/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady týkajúceho sa vrcholnej tripartitnej sociálnej schôdzky pre rast a zamestnanosť a o zrušení rozhodnutia 2003/174/ES (05820/2014 – C8-0164/2016 – 2013/0361(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05820/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 352 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0164/2016),

–  so zreteľom na svoje predbežné uznesenie z 15. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Rady týkajúceho sa vrcholnej tripartitnej sociálnej schôdzky pre rast a zamestnanosť(1),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0252/2016),

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2014)0377.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia