Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0361(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0252/2016

Ingivna texter :

A8-0252/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/09/2016 - 9.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0340

Antagna texter
PDF 236kWORD 41k
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg
Socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning ***
P8_TA(2016)0340A8-0252/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 september 2016 om utkastet till rådets beslut om ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning och om upphävande av beslut 2003/174/EG (05820/2014 – C8-0164/2016 – 2013/0361(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05820/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 352.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0164/2016),

–  med beaktande av sin interimsresolution av den 15 april 2014 om förslaget till rådets beslut om ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning(1),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0252/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Antagna texter, P7_TA(2014)0377.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy