Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0302(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0256/2016

Внесени текстове :

A8-0256/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/09/2016 - 9.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0341

Приети текстове
PDF 454kWORD 48k
Сряда, 14 септември 2016 г. - Страсбург
Технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища ***II
P8_TA(2016)0341A8-0256/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2016 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/EО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (07532/2/2016 – C8‑0227/2016 – 2013/0302(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (07532/2/2016 – C8‑0227/2016),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 януари 2014 г.,(1)

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 31 януари 2014,(2)

—  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0622),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A8-0256/2016),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 177, 11.6.2014 г., стp. 58.
(2) OВ C 126, 26.4.2014 г., стp. 48.
(3) Приети текстове от 15.4.2014 г., P7_TA(2014)0343.

Правна информация - Политика за поверителност