Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0302(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0256/2016

Předložené texty :

A8-0256/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/09/2016 - 9.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0341

Přijaté texty
PDF 386kWORD 56k
Středa, 14. září 2016 - Štrasburk
Technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby ***II
P8_TA(2016)0341A8-0256/2016

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (07532/2/2016 – C8-0227/2016),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. ledna 2014(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 31. ledna 2014(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0622),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A8-0256/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 177, 11.6.2014, s. 58.
(2) Úř. věst. C 126, 26.4.2014, s. 48.
(3) Texty přijaté dne 15.4.2014, P7_TA(2014)0343.

Právní upozornění - Ochrana soukromí