Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0302(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0256/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0256/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 14/09/2016 - 9.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0341

Elfogadott szövegek
PDF 248kWORD 42k
2016. szeptember 14., Szerda - Strasbourg
A belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapítása ***II
P8_TA(2016)0341A8-0256/2016

Az Európai Parlament 2016. szeptember 14-i jogalkotási állásfoglalása a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (07532/2/2016 – C8-0227/2016),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. január 21-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2014. január 31-i véleményére(2),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0622) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(3),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0256/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 177., 2014.6.11., 58. o.
(2) HL C 126., 2014.4.26., 48. o.
(3) Elfogadott szövegek, 2014. április 15., P7_TA(2014)0343.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat