Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0302(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0256/2016

Ingediende teksten :

A8-0256/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/09/2016 - 9.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0341

Aangenomen teksten
PDF 243kWORD 41k
Woensdag 14 september 2016 - Straatsburg
Technische voorschriften voor binnenschepen ***II
P8_TA(2016)0341A8-0256/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 september 2016 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (07532/2/2016 – C8-0227/2016),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 21 januari 2014(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 31 januari 2014(2),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(3) inzake het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2013)0622),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0256/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen, nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 177 van 11.6.2014, blz. 58.
(2) PB C 126 van 26.4.2014, blz. 48.
(3) Aangenomen teksten van 15.4.2014, P7_TA(2014)0343.

Juridische mededeling - Privacybeleid