Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0302(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0256/2016

Texte depuse :

A8-0256/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/09/2016 - 9.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0341

Texte adoptate
PDF 240kWORD 41k
Miercuri, 14 septembrie 2016 - Strasbourg
Cerințe tehnice pentru navele de navigație interioară ***II
P8_TA(2016)0341A8-0256/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 septembrie 2016 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (07532/2/2016 – C8-0227/2016),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 2014(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 31 ianuarie 2014(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0622),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A8-0256/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 177, 11.6.2014, p. 58.
(2) JO C 126, 26.4.2014, p. 48.
(3) Texte adoptate la 15.4.2014, P7_TA(2014)0343.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate