Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0302(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0256/2016

Predkladané texty :

A8-0256/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/09/2016 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0341

Prijaté texty
PDF 247kWORD 56k
Streda, 14. septembra 2016 - Štrasburg
Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy ***II
P8_TA(2016)0341A8-0256/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (07532/2/2016 – C8-0227/2016),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. januára 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 31. januára 2014(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0622),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0256/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 177, 11.6.2014, s. 58.
(2) Ú. v. EÚ C 126, 26.4.2014, s. 48.
(3) Prijaté texty, 15.4.2014, P7_TA(2014)0343.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia