Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0005(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0242/2016

Внесени текстове :

A8-0242/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/09/2016 - 9.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0342

Приети текстове
PDF 454kWORD 47k
Сряда, 14 септември 2016 г. - Страсбург
Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и държавите по СИП ЮАОР ***
P8_TA(2016)0342A8-0242/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2016 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите по СИП ЮАОР, от друга страна (10107/2016 – C8-0243/2016 – 2016/0005(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта за решение на Съвета (10107/2016),

—  като взе предвид проекта на Споразумение за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите по СИП ЮАОР, от друга страна (05730/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграфи 3 и 4 и член 209, параграф 2, и член 218 параграф 6, втора алинея буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0243/2016),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A8-0242/2016),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на държавите от Южноафриканската общност за развитие (Ботсуана, Лесото, Мозамбик, Намибия, Южна Африка и Свазиленд).

Правна информация - Политика за поверителност