Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0005(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0242/2016

Texte depuse :

A8-0242/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/09/2016 - 9.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0342

Texte adoptate
PDF 239kWORD 41k
Miercuri, 14 septembrie 2016 - Strasbourg
Acordul de parteneriat economic dintre UE și statele părți la APE din SADC ***
P8_TA(2016)0342A8-0242/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 septembrie 2016 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte. (10107/2016 – C8-0243/2016 – 2016/0005(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10107/2016),

–  având în vedere proiectul de Acord de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte (05730/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatele (3) și (4), articolul 209 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0243/2016),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0242/2016),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale statelor părți la APE din SADC (Botswana, Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud și Swaziland).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate