Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0005(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0242/2016

Predkladané texty :

A8-0242/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/09/2016 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0342

Prijaté texty
PDF 246kWORD 55k
Streda, 14. septembra 2016 - Štrasburg
Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi SADC-DHP ***
P8_TA(2016)0342A8-0242/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na druhej strane (10107/2016 – C8-0243/2016 – 2016/0005(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10107/2016),

–  so zreteľom na návrh Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej (05730/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 3 a 4, článkom 209 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0243/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a na stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0242/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a štátov SADC-DHP (Botswana, Lesotho, Mozambik, Namíbia, Južná Afrika a Svazijsko).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia