Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0005(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0242/2016

Ingivna texter :

A8-0242/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/09/2016 - 9.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0342

Antagna texter
PDF 238kWORD 41k
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg
Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och de avtalsslutande SADC-staterna ***
P8_TA(2016)0342A8-0242/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 september 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan (10107/2016 – C8-0243/2016 – 2016/0005(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10107/2016),

–  med beaktande av utkastet till det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan (05730/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207.3, 207.4 och 209.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0243/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0242/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i SADC-staterna (Namibia, Moçambique, Botswana, Swaziland, Lesotho och Sydafrika).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy