Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2794(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0976/2016

Texte depuse :

B8-0976/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/09/2016 - 9.5
CRE 14/09/2016 - 9.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0343

Texte adoptate
PDF 251kWORD 43k
Miercuri, 14 septembrie 2016 - Strasbourg
Acord referitor la punerea în aplicare a Convenției privind munca în domeniul pescuitului
P8_TA(2016)0343B8-0976/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 14 septembrie 2016 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de punere în aplicare a Acordului încheiat între Confederația Generală a Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeană (COGECA), Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) și Asociația Organizațiilor Naționale ale Întreprinderilor de Pescuit din Uniunea Europeană („Europêche”) din 21 mai 2012, astfel cum a fost modificat la 8 mai 2013, referitor la punerea în aplicare a Convenției din 2007 privind munca în domeniul pescuitului a Organizației Internaționale a Muncii (2016/2794(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei de directivă a Consiliului de punere în aplicare a Acordului încheiat între Confederația Generală a Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeană (COGECA), Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) și Asociația Organizațiilor Naționale ale Întreprinderilor de Pescuit din Uniunea Europeană („Europêche”) din 21 mai 2012, astfel cum a fost modificat la 8 mai 2013, referitor la punerea în aplicare a Convenției din 2007 privind munca în domeniul pescuitului a Organizației Internaționale a Muncii (COM(2016)0235),

–  având în vedere Acordul încheiat între Confederația Generală a Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeană (COGECA), Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) și Asociația Organizațiilor Naționale ale Întreprinderilor de Pescuit din Uniunea Europeană („Europêche”) din 21 mai 2012, astfel cum a fost modificat la 8 mai 2013, referitor la punerea în aplicare a Convenției din 2007 privind munca în domeniul pescuitului a Organizației Internaționale a Muncii,

–  având în vedere articolul 155 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 101 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât articolul 155 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene le oferă partenerilor sociali de la nivelul Uniunii posibilitatea de a demara, dacă doresc acest lucru, un dialog care poate conduce la raporturi contractuale, inclusiv acorduri;

B.  întrucât articolul 155 alineatul (2) din tratat prevede că punerea în aplicare a acordurilor încheiate la nivelul Uniunii se poate face, la cererea comună a părților semnatare, printr-o decizie a Consiliului, la propunerea Comisiei;

C.  întrucât lucrătorii în sectorul pescuitului necesită o protecție specială, având în vedere, printre altele, caracteristicile speciale ale muncii desfășurate la bordul navelor de pescuit; rata ridicată de accidente, mortale sau nu, precum și riscul și incidența bolilor profesionale, comparativ cu alte sectoare, într-un mediu de lucru periculos; distincția neclară între orele de lucru, de odihnă și de recreere și efectele asupra sănătății și securității ale oboselii cauzate, în parte, de nivelul insuficient de odihnă; prevalența relațiilor de muncă și acordurilor salariale informale și atipice, inclusiv sistemele de cote pentru echipaj;

D.  întrucât Convenția OIM privind munca în domeniul pescuitului (nr. 188), împreună cu recomandarea nr. 199, acoperă aspecte esențiale pentru asigurarea unor condiții de viață și de muncă decente la bordul navei, inclusiv responsabilitățile proprietarilor de nave de pescuit și a comandanților de nave privind sănătatea și securitatea lucrătorilor (articolul 8); stabilirea unui plafon minim de vârstă activă și protecția tinerilor lucrători (articolul 9); examinările și certificatele medicale obligatorii (articolele 10-12); perioadele de odihnă (articolele 13 și 14); liste ale echipajului (articolul 15); acordurile de lucru care prevăd drepturi și condiții de muncă (articolele 16-20); dreptul la repatriere (articolul 21); recrutarea și angajarea (articolul 22); plata regulată a pescarilor, precum și transferurile către familie (articolele 23 și 24); normele de cazare și alimentare (articolele 25-28); definirea normelor de siguranță și sănătate la locul de muncă și asigurarea de îngrijiri medicale la bord (articolele 29-33); protecția socială (articolele 34-37); protecția în cazul bolilor, vătămărilor sau deceselor profesionale (articolele 38-39); conformitate și aplicare (articolele 40-44);

E.  întrucât, până în prezent, numai opt țări au ratificat Convenția OIM privind munca în domeniul pescuitului (nr. 188); întrucât, în pofida deciziei Consiliului de a autoriza statele membre să ratifice Convenția OIM privind munca în domeniul pescuitului (nr. 188), până în prezent, numai două state, Franța și Estonia, au ratificat convenția; întrucât UE și statele sale membre ar trebui să joace un rol de frunte în promovarea unei remunerații decente și unor condiții decente de muncă în sectorul pescuitului;

F.  întrucât prezentul acord se aplică tuturor pescarilor care desfășoară o activitate salariată la bordul unei nave de pescuit înregistrată într-un stat membru al UE sau arborând pavilionul unui stat membru al UE și care desfășoară activități de pescuit comercial; întrucât, prin încorporarea acordului partenerilor sociali cu privire la Convenția OIM privind munca în domeniul pescuitului în legislația UE, Uniunea va fi într-o poziție mai bună pentru a promova punerea sa în aplicare în țările partenere din întreaga lume, contribuind astfel la condiții de concurență echitabile în sectorul pescuitului la nivel mondial și, de asemenea, la lupta împotriva celor mai grave forme de exploatare a pescarilor, inclusiv munca forțată, traficul de ființe umane și munca copiilor;

1.  ia act de propunerea Comisiei de directivă a Consiliului de punere în aplicare a Acordului încheiat între Confederația Generală a Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeană (COGECA), Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) și Asociația Organizațiilor Naționale ale Întreprinderilor de Pescuit din Uniunea Europeană („Europêche”) din 21 mai 2012, astfel cum a fost modificat la 8 mai 2013, referitor la punerea în aplicare a Convenției din 2007 privind munca în domeniul pescuitului a Organizației Internaționale a Muncii; regretă, cu toate acestea, întârzierea în prezentarea acordului partenerilor sociali, finalizat în 2013, către Consiliu; subliniază importanța dialogului social, inclusiv la nivel european;

2.  salută faptul că atât acordul, așa cum a fost încheiat de către partenerii sociali, cât și propunerea Comisiei, abordează doar cerințe minime, permițând statelor membre și/sau partenerilor sociali să adopte măsuri mai favorabile lucrătorilor din domeniu; ia act de faptul că acordul se aplică, de asemenea, pescarilor independenți care își desfășoară activitatea alături de lucrătorii angajați pe aceeași navă; subliniază necesitatea de a dezvolta aceste dispoziții legate de salarii, protecția socială și securitatea socială, pentru a asigura un venit adecvat și decent lucrătorilor și familiilor acestora, inclusiv în caz de vătămare, accident sau deces; subliniază importanța instituirii unor mecanisme de punere în aplicare a acordului, inclusiv stabilirea unor măsuri adecvate de control și de aplicare a legii;

3.  recomandă adoptarea fără întârziere a directivei Consiliului, conform solicitării partenerilor sociali;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și partenerilor sociali.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate